Ansökan om medlemsskap

Enköpings Segelsällskap är en ideell förening som verkar för båtliv, tävlingar och ungdomsverksamhet. Sällskapet anordnar kurser, tävlingar och ungdomsläger i egen regi. Avgifter för medlemskap och båtplatser hittar du på sidan avgifter under fliken ”Allmänt om medlemsskap”

Om du vill bli medlem, gör så här:

Fyll i ansökningsblanketten nedan och sänd in den till oss.

När ansökan inkommit kommer kassören att sända en faktura på inträdesavgiften och årsavgift.

Efter det att din ansökan och avgift kommit in fattar styrelsen beslut om inträde på nästkommande styrelsemöte. Om inga särskilda skäl finns för att du inte kan bli medlem vinner du medlemskap. När du vunnit medlemskap får du ett brev som bekräftar detta. Observera att det kan ta några månader innan du får bekräftelse på ditt medlemskap. Vill du kontakta ESS i medlemsfrågor är du välkommen att ta kontakt med sekreteraren. Epost till sekreteraren:sekreterare@enkopingssegelsallskap.se

Varje år inbjuder vi våra nya medlemmar till ett informations- och välkomstmöte på Klubbholmen, vanligtvis i maj månad.

Vill du utträda ur ESS eller säga upp din båtplats kan du fylla i blanketten som finns på sidan ”Kontakt”.

Ansökan om medlemsskap i Enköpings Segelsällskap

Villkor för medlemsansökan
ESS kräver att varje medlem rättar sig efter ESS stadgar och mötesbeslut samt har god kunskap om elementära trafikregler till sjöss.Varje medlem är dessutom skyldig att fullgöra arbetsplikt och vaktplikt i den omfattning som styrelsen fastställer.Inträdes- och medlemsavgifter ska betalas innan denna ansökan behandlas. Medlem som önskar uträde ur ESS är skyldig att anmäla detta till styrelsen.
ESS använder personnummer i vårt medlemsregister och i vår anmälan till förbundsorganisationer

Med röd stjärna (*) markerade fält är obligatoriska fält.

Namn:*
Personnummer:*
Adress:*
Telefon bostad:
-
Telefon arbete:
-
Mobiltelefon:
E-postadress:*
Innehar båt nu:
Avser söka varvsplats:
Avser söka båtplats:
Jag godkänner ESS villkor för meddlemsskap:*
Verifiera tecknen:

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.