ESS tilldelas Fana ur Konungens hand

Enköpings Segelsällskap har med anledning av sitt 100 års jubileum tilldelats en Fana.

Att motta ur Konungens hand vid ceremoni på Sollidens scen på Skansen 6 juni. Är Du intresserad av att representera ESS vid ceremonin eller om du vill veta mer kontakta Tomas Hörz med mejl till klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se eller per telefon.

Din kontakt behövs senaste 10 maj för att vi skall kunna informera arrangörerna i tid.

Eskaderledare sökes

ESS har sedan många år regelbundet ordnat en eskader. I år visar det sig att vi inte hittat någon som har möjlighet att ställa upp som eskaderledare. Eskadern kan lämpligen äga rum endera av helgerna 28-29 maj eller 4-5 juni.

Du som är intresserad att ta den här trevliga och viktiga uppgiften kontaktar klubbmästaren, Tomas Hörz klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se    alt. telefon 0708 462 595

Det samma gäller Dig som kanske inte vill ta rollen som ledare men som är intresserad av att hjälpa till under eskadern.

 

Sagt och gjort på Vårmötet

Vi ser ljusning i horisonten vad gäller avtalet med kommunen, vi ser problemen i mackfrågan och nu tar vi tag i jubileumsåret med alla sina evenemang.

Ett 40-tal ESS-medlemmar samlades I Korsängsskolans stora hörsal och hälsades välkomna till en ny båtsäsong av kvällens ordförande Sten Stabo. Sedan inledande procedurer klarats av enligt dagordningen valde (fyllnadsval) mötet in Thomas Hörz som ny ledamot i styrelsen efter Mikael Quick som begärt entledigande. Även en post i valberedningen var aktuell för fyllnadsval. När ordförande frågade de församlade om förslag blev det ”tyst som i graven”. Till slut enades mötet kring namnet Thomas Hammarström. Fortsätt läsa