Avverka hela arbetsplikten genom att boka in ett andra vaktpass

Det finns fortfarande några lediga vaktpass att boka.

Var och en som vill fullgöra hela sin arbetsplikt för 2016 kan själv välja ett ledigt datum och boka in ett andra pass. Från och med i år kan man även flytta sitt bokade vaktpass fram till 30 dagar före inplanerad tid om man vill hitta tid som passar bättre. Risken för att man blir ensam på ett vaktpass kan ju öka i och med detta, men förhoppningsvis finns det medlemmar som fyller upp hålen vartefter de uppstår.

//Sten Stabo

Är Du egenföretagare och ESS medlem?

Om Du är egen företagare kan Du på ett för både dig själv och ESS fördelaktigt sätt stödja oss med jubileumsfirandet.

Kontakta Klubbmästare Tomas Hörz för mer info. Mejla till klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se eller ring 0708/462595

Tacksam om Du hör av Dig snarast möjligt!

ESS tilldelas Fana ur Konungens hand

Enköpings Segelsällskap har med anledning av sitt 100 års jubileum tilldelats en Fana.

Att motta ur Konungens hand vid ceremoni på Sollidens scen på Skansen 6 juni. Är Du intresserad av att representera ESS vid ceremonin eller om du vill veta mer kontakta Tomas Hörz med mejl till klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se eller per telefon.

Din kontakt behövs senaste 10 maj för att vi skall kunna informera arrangörerna i tid.

Eskaderledare sökes

ESS har sedan många år regelbundet ordnat en eskader. I år visar det sig att vi inte hittat någon som har möjlighet att ställa upp som eskaderledare. Eskadern kan lämpligen äga rum endera av helgerna 28-29 maj eller 4-5 juni.

Du som är intresserad att ta den här trevliga och viktiga uppgiften kontaktar klubbmästaren, Tomas Hörz klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se    alt. telefon 0708 462 595

Det samma gäller Dig som kanske inte vill ta rollen som ledare men som är intresserad av att hjälpa till under eskadern.

 

Sagt och gjort på Vårmötet

Vi ser ljusning i horisonten vad gäller avtalet med kommunen, vi ser problemen i mackfrågan och nu tar vi tag i jubileumsåret med alla sina evenemang.

Ett 40-tal ESS-medlemmar samlades I Korsängsskolans stora hörsal och hälsades välkomna till en ny båtsäsong av kvällens ordförande Sten Stabo. Sedan inledande procedurer klarats av enligt dagordningen valde (fyllnadsval) mötet in Thomas Hörz som ny ledamot i styrelsen efter Mikael Quick som begärt entledigande. Även en post i valberedningen var aktuell för fyllnadsval. När ordförande frågade de församlade om förslag blev det ”tyst som i graven”. Till slut enades mötet kring namnet Thomas Hammarström. Fortsätt läsa