Underlag till ESS digitala höstmöte

Hej igen alla ESSare

Hoppas att ni har lyckats navigera mellan Coronaskären denna mystiska höst. Inför det digitala höstmötet den 26 november lovade vi att lägga ut underlagen på hemsidan. Det är ju svårt på ett digitalt möte med många deltagare att ha någon djupare dialog, men vi svarar gärna på frågor i förväg.

Läs och fundera gärna på framtidsfrågorna som vi inte har räknat med att gå så djupt i under själva höstmötet. Men de behöver ju naturligtvis utredas och bilda underlag för vår framtida utveckling.

Tisdag den 24 november kl 18:30 kommer Jimmy att per mail skicka ut inbjudan till träningsuppkoppling med zoom. Ni som vill kolla att er anslutning funkar har då möjlighet att göra det. Vi har inte resurser för djupare teknisk support den 26e. Mer information kommer på hemsida och mail dagarna före.

Med vänliga hälsningar / Sten, ordförande

Kommunen genomför anläggningsarbeten på vårt varvsområde

Enköpings kommun genomför för närvarande gräv- och borrarbeten för en ny vattenledning på vårt varvsområde. Ett par borrgropar kommer att tas upp. Dessutom ligger rören lagrade utanför ett av de första båtskjulen vilket kan påverka dessa skjulägare ogynnsamt. Kommunen har dock rätt att genomföra dessa arbeten enligt det arrendeavtal vi har om ”det kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendator”.
Vi har träffat en överenskommelse med kommunens entreprenör att låta deras  personal vistas i hamnstugan mot en skälig ersättning. Det innebär dock inte att våra medlemmar inte kan vara där.
Arbetena beräknas vara avslutade i mars 2021.

Hälsningar
Leif Eriksson

Valberedningens förslag till ESS Höstmöte 2020

Valberedningens förslag till ESS Höstmöte 2020 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Försök sedan delta på mötet (som hålls på distans via programmet Zoom) torsdagen den 26/11! 

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget på länk nedan.

ESS höstmöte, fysiskt möte 5 november ställs in och ersätts av digitalt möte den 26 november kl. 18:30.

Det är inte lätt att navigera mellan Corona-grynnorna utan att köra fast. Det senaste är att Uppsala län skärper rekommendationerna runt fysiska kontakter, typ möten med människor som normalt inte träffas dagligen. Visserligen preliminärt bara till den 3 november, men det är oklart vad som bestäms sedan.

Vi i styrelsen har bestämt oss för att ersätta det ordinarie höstmöte vi nyligen kallat till den 5 november med ett digitalt möte torsdagen den 26 november kl 18:30.

Vi kommer att använda ett system som heter Zoom som vi i liten skala provat på vårens styrelsemöten. Det blir ju lite mer svårbemästrat på ett större möte så vi behöver träna lite på hur det skall gå till. Naturligtvis kommer det ändå vara svårt med digitalt möte att ha den dialog vi skulle vilja ha med medlemmarna, men nu ligger Corona-grynnorna tätt.

Vi återkommer med mer information hur det skall gå till.

Sten / ordförande.

Inbjudan till ESS höstmöte 2020-11-05 kl 18:30

Trots att Coronan inte vill ge sig planerar vi att köra ESS ordinarie höstmöte torsdag den 5 november kl 18:30. Förutsatt givetvis att det inte dyker upp nya hårdare rekommendationer kring pandemin, utvecklingen ser ju inte så positiv ut just nu.

Lokal som vanligt Korsängsskolans aula som rymmer 50 personer även med ”Corona-avstånd”.

De allmänna Corona-restriktioner som fortfarande gäller gör att vi avstår från fikapaus.

Vi vill också att ni som tänker gå gör en intresseanmälan på aktiviteten höstmöte i vårt bokningssystem före 2020-10-31. Det ger oss en möjlighet att eventuellt komplettera med någon form av digitalt komplement om vi skulle bli fler än 50 deltagare. Vi har kört styrelsemöten delvis via Zoom så det alternativet ligger närmast till hands.

En fråga som inte är helt lätt att fixa på kort tid är hur vi skall administrera ev röstning digitalt. Vi återkommer i den frågan.

Agendan kommer att täcka det formella valet av de funktionärer och kommittéer som det inställda vårmötet skulle slå fast. Dessa har ju som de flesta sett jobbat på förtjänstfullt under året. Fyllnadsval av Intendent skall också genomföras. Dessutom kommer budget och aktivitetsplan för 2021 tas upp inklusive lite framtidsresonemang. Slutligen kommer inkomna motioner att avhandlas.

Välkomna / Sten, ordförande