Åtgärder för vaktgång på grund av Covid-19

För att vi ska fortsätta med vår vaktgången på ett tryggt sätt under rådande omständigheter kommer följande åtgärder att införas.

  • Alla vaktpass bokas som så kallad dubbelpass, där man genomför båda passen med en närstående.
  • För att kunna ändra redan bokade pass kommer möjlighet att boka om sina pass öppnas upp för de pass som även ligger inom de närmsta 30 dagarna.
  • Vid sjukdom ska detta anmälas till den som du ska gå vakt med som då noterar detta i loggboken.
  • Sjukdom kommer inte att ses som misskött vakt utan vakten ska ombokas till ett senare tillfälle eller arbetspass. I övrigt gäller vaktinstruktionen om du skulle bli ensam på din vakt.
  • Skulle båda vakterna insjukna ska detta anmälas till någon i vaktkommittén.
  • Ta kontakt med den som du har planerat att gå vakt med för att säkerställa att ni är trygga med att gå vakt tillsamman.

Har du några frågor och funderingar kring detta eller vaktgången i övrigt är du välkommen att kontakta någon i vaktkommittén eller vice ordförande.

Information från styrelsemöte 2020-03-16, ESS i Coronatider

Hej alla ESS-medlemmar

Här kommer en liten information från första styrelsemötet med den nya styrelsen. Mötet präglades av dels av att det är flera på nya poster så vi har lite att lära, men naturligtvis också av Coronan. Två ledamöter deltog per telefon och två hade förhinder. Viktigaste frågorna är hur vi skall hitta lösningar som gör att vi kan lotsa vår förening mellan virusgrynnorna till en förhoppningsvis god båtsommar. Coronan har ju en dramatisk påverkan på hela samhället, men hjälps vi åt så tar vi oss igenom även det här.

Viktigaste rekommendation från myndigheterna är att minska antalet fysiska kontakter mellan människor, speciellt med äldre människor över 70, och vi är många. En konsekvens av detta är att vi har beslutat att vissa aktiviteter, som innebär onödiga kontakter, senareläggs. Exempel på sådant vi flyttar till hösten är byte av nycklar och skjulinspektioner. Vi kommer även att ställa in hamnstugans öppet hus första tisdagskvällen i månaden tills vidare. Hjälps vi åt kan nästan all bokning och frågor hanteras via dator/telefon.

Enstaka kontakter måste naturligtvis finnas, men tänk på avståndet. Det är inte nödvändigt att handhälsa och har vi någon form av förkylnings/Corona symptom avstår vi naturligtvis från att träffa varandra fysiskt. Tänk på de frivilliga som ställer upp på sjösättningar och arbetsdagar, dom kommer ju att möta många medlemmar ganska nära.

Föreningsmöten med många medlemmar tätt samlade är i dagsläget tveksamma att genomföra. Mälarens Båtförbund har som ett exempel beslutat att senarelägga sitt årsmöte.

Vi har bestämt att skjuta upp infomötet för nya medlemmar den 4 maj till senare. Vårmötet den 13 maj ligger definitivt i riskzonen, men vi planerar tills vidare att genomföra det. På styrelsemötet 20 april bestämmer vi slutligt i ljuset av Coronan vid den tidpunkten.

Merparten av vår verksamhet rullar naturligtvis på, här några exempel som avhandlades:

Varvet. Dräneringen mellan skjulen är upphandlad och genomförs efter sjösättningarna. Belysningen på varvsområdet utreds. Städdagar planeras och alla som har vagnar, master, skräp etc på fel ställen skall naturligtvis ta bort det själva snarast.

Klubbholmen. Ombyggnad av rampen förbereds. På gång är besiktning av Klubbhuset för att identifiera brister på säkerhet (för övernattning för ledare tex) och besiktning av allmänskicket för att möjliggöra en tydlig framtidsplan. Städdagar planeras. Förbättrad bryggsäkerhet har vi fått offert på (inkluderade hamnen i stan) men det tas ett varv till, det blev ett dyrt förslag. Ny kioskentreprenör på gång. Hoppas att Coronan inte ställer till det.

Båtplatser. Vi har i stort balans så att merparten kan få sina önskemål uppfyllda. Några mindre omflyttningar för att bättra säkerheten i Klubbholmen planeras. Medlemsregistret hanteras av Johan W både i BAS (Båtunionens datasystem) och i vårt eget bokningssystem. Vi planerar dock att så småningom lägga allt i BAS.

Båtlivsverksamheten. Ett förslag med utbildningar i navigation och VHF är framtaget, men Coronan gör att vi skjuter de flesta till hösten. Möjligen kör vi en VHF utbildning i vår för ungdomsledare. Även seminarieverksamheten läggs lite på sparlåga tills vidare, men ett antal ideer finns. Mer publika evenemang, tex strömmingsfrossa vid sjösättningen, är ju spännande. Just nu gör vi ingen skarp planering, det innebär ju ett antal inte helt nödvändiga kontakter.

Tävling. Johan kunde inte vara med på mötet, men ett tävlingsprogram för 2020 finns framme. Seglarförbunden i såväl Västmanland som Uppland/Gästrikland söker samarbeten på tävlingsfronten.

Ungdomsverksamheten. Skall bli en mer integrerad del av ESS. Ekonomin är tex redan nu en del av ESS redovisning. Förslag på ny styrelseledamot på gång och skall väljas på vårmötet efter beslut 2 om stadgeändringen (beslut 1 togs på årsmötet). Lägerplaneringen för junilägret fortgår och ev ”Coronabeslut” kan tas ganska sent i vår.

Vaktgången. I stort sett fullbokat tom juni.

Kommunikation. Vår nye kommunikatör Jimmy var förkyld och var med på mötet per telefon. Räknar med att vi skall kunna lägga mer krut på kommunikation och uppdatering av våra hemsidor. Speciellt viktigt när vi drar ner på direkta kontakter.

Ekonomi. Ekonomin ser bra ut. Det brukar den i och för sig göra så här års, men vi har lite pengar på bankboken sedan tidigare också. Vi skall lägga lite krut på att göra en enklare presentation av helheten, speciellt balansdelen, för att besvara en del frågor som dyker upp.

….Det finns mer att berätta, men det är långt nog redan nu.

Sköt om Er.

Sten Stabo / Ordförande

Nyheter 2020

* Faktureringen av 2020 års Avgifter kommer i första hand att ske via e-post. Har Du bytt mejl-adress, vänligen svara på detta mejl så ändrar jag i ”nya” faktureringssystemet ( BAS) Båtunionens program.

* Under Mars kommer nycklar/fjärrkontroll koder att bytas ut, samtidigt delas 2020 års Medlems klistermärken ut.

* 1 Mars finns samtliga vakt/arbetspass i bokningssystemet, redan nu kan Du boka sjösättning/upptagning.

Ordförande har ordet, en sista gång

Kamrater!

Nu börjar vintern slå till och snart klämtar nyårsklockorna och vi kommer gå mot ljusare tider. Det här är mitt sista brev till Er som ordförande. I våras meddelade jag valberedningen att jag inte kommer kandidera till en ytterligare period, 8 år är en fullt tillräcklig tid. Tittar jag tillbaka så har det skett en hel del under de år som jag fått leda Sällskapet; – nytt arrendeavtal, nya bryggor, arbetsplikten, mm. Utanför Sällskapet fick vi en fritidsbåtkris i början på 10-talet där vissa anrika båtbolag minskade sin produktion med mer än 50 %, Hallberg Rassy, Bavaria, Nimbus och några lade helt enkelt ner sin verksamhet så som Storebro och Malö. Små båtarna började bli populära igen och Sällskapet har gått från en ständig minskning av medlemmar till att stabiliserats och nu det senast öka medlemsantalet igen. Många gamla trotjänare har lämnat Sällskapet och några har lämnat oss för alltid.

Så är livet, så fungerar samhället och så fungerar också Enköpings Segelsällskap. Inom Sällskapet finns entusiasterna, långseglarna, motorbåtsåkarna, kappseglarna, de som bara åker ut för en dag, de som ställer upp för Sällskapet i vått och torrt och de som bara använder båtklubben till en marina. Jag har varit ordförande med stolthet, det kommer vara en rolig tid att minnas tillbaka på, men den har också varit jobbig. Mycket arbete ligger bakom allt vi gör och det går inte alltid hand i hand med vad alla medlemmar tycker. Det är bra att vi tycker olika, det utvecklar Sällskapet men det är inte bra om man sätter käppar i verksamheten på grund av egen vinnings skull.

Den fritid jag nu kommer få kommer läggas på familjen, hemmet och båten. Vi kommer segla i väg någonstans under sommaren och på vintern ligger vi med stor sannolikhet vid kranen eller på annan lämplig plats nere i hamnen.

Vid årsmötet kommer det vara flera som lämnar sin plats i styrelsen och det blir en hel del nya som ska ta över rodret. Ni kommer snart att kunna läsa om valberedningens förslag till ny styrelse och hoppas att ni kommer till årsmötet för att välja fram dem. Jag vill här passa på att önska den nya styrelsen ett stort lycka till!

Nu börjar mina ord att sina och vi går så sakta mot jul och ett nytt år. Jag vill avsluta med att tacka alla för det stöd jag fått under åren. De vänliga ord och de klappar på axeln som fått, dessa har värmt och kommer att värma mitt inre som goda minnen från den här tiden. Tusen tack!

Medlemmar i Enköpings Segelsällskap, jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt båtår 2020, väl mött i framtiden!

Magnus Johansson

Ordförande Enköpings Segelsällskap 2012-2019

Tema kväll Laga plastbåt

Torsdag 21 november kl 18.30 på Gullbergs Marina Västerås

Avresa från hamnstugan kl 18, samåkning i egna bilar.

Tommy Gullberg är en mästare på att laga båtar, vilket han gör åt de flesta försäkringsbolag. Han ger oss instruktioner och tips på diverse övningsobjekt.

Gratis – enklare förtäring bjuds.

Senast anmälningsdag tisdag 19 november, på hemsidan.

// Båtlivskommitté