Hur kontaktar jag den jag ska gå vakt tillsammans med?

Efter de önskemål som kom fram under årsmötet har nu vår programmeringskonsult gjort en justering i Bokningssystemet. Alla som loggar in i bokningssystemet och går till ”Kalendern” ser nu vilka medlemmar som bokats för vakt på den aktuella dagen, och deras telefonnummer, under förutsättning att medlemmen har fyllt i sitt telefonnummer under Min Sida – Mina uppgifter.

Inlägg vaktbokning

Uppmärksammade medlemmar på Årsmötet

ESS_fortjanstmarken_2015

På årsmötet den 25 mars tilldelades fyra medlemmar ESS förtjänstmärke. Från höger: Kurt Johansson ESS Förtjänstmärke i Guld. Tommy Larsson ESS Förtjänstmärke i Silver. Göran Dolfei ESS Förtjänstmärke i Silver. Börje Grop  ESS Förtjänstmärke i Silver.

 

ESS_avgående_styrelsemedlem

Samtidigt avtackade Sällskapets ordförande den avgående styrelsemedlemmen och ordföranden i Båtlivskommittén, Peter Vägermark (till höger på bilden)

Boka arbetspass

Hur bokar jag min arbetsplikt?

Arbetsplikten i ESS är 18 timmar, som oftast utförs som 9 timmar vaktgång och 9 timmar arbetspass.

Bokning av vaktpass kan göras av ESS-medlemmar under huvudmeny ”Boka”. Bokningssystemet för vaktbokning är tillgängligt för medlemmar via ESS hemsida under ett par månader före vaktsäsongen och under hela vaktsäsongen. Det går att ändra sin bokning upp till 30 dagar före aktuellt vaktpass.

Alla bokningar skall göras direkt i det internetbaserade bokningssystemet.  Hjälp med bokning av vaktpass kan fås vid kansliet under ordinarie öppettider på tisdagskvällar under hösten.

Medlem kan bäst se sitt vaktpass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar” OBS välj rätt årtal med bläddringspilarna.

Den så kallade vaktlistan finns att skriva ut eller titta på i bokningssystemet. OBS eftersom det är möjligt för medlemmar att ändra vakt löpande under året kommer vaktlistan att ändras dynamiskt i takt med att ombokningar görs.

Bokning av arbetspass, dvs 9 timmar arbete, kan göras dels i bokningssystemet dels genom att skriva till de kommittéansvariga som står som ansvariga för den arbetsuppgift som medlemmen är intresserad av. Alla arbetsuppgifterna framgår i bokningssystemet, under ”Boka arbetspass”. Arbetsuppgifterna läggs ut under februari-mars, och kan kompletteras med nya uppgifter löpande under året. Det är inte ESS uppgift att bevaka, följa upp eller hjälpa medlemmarna att hitta arbetspass. Medlemmarna har att själva se till att man fullföljer de skyldigheter som medlemskapet medför.

Bokningssystemet är inställt så att medlem generellt bara kan boka in 18 timmars arbete eller 2 vaktpass. Medlemmar vars kompetenser och färdigheter behövs mer än 9 timmar, ges möjlighet att utföra mer än 9 timmar arbete och därigenom också undantas från vaktgången. Bokade arbetspass syns hos medlemmen under ”Mina bokningar”. När arbetspasset är utfört och arbetstiden godkänd av ansvarig, kommer antalet godkända arbetstimmar att framgå på samma sida.

Bokning av arbetspass är öppet kontinuerligt och stänger inte ner vid ett visst tillfälle, dock har de olika arbetspassen ett sista datum för bokning.

Bussresa till Båtmässan

buss

Lördagen den 7 mars åker vi från Gustav Adolfsplan (Källgatan) klockan 09:30. Hemresa från båtmässan sker klockan 16:00. Priset för bussresa och entrébiljett är 150 kronor per person. Betalas kontant på bussen. Lina fixar en liten ”frukost” till självkostnadspris.

Upplysningar kan fås av Lars-Göran Sjöstrand, telefon 0171-34550.

Anmälan sker via ESS bokningssystem på ESS webbplats, gå till aktivitetsbokning. Sista anmälningsdag 1 mars.

Vilket vaktpass har jag?

 

Med avgiftsavierna som sänds ut under januari, kommer information om vilket vaktpass medlemmen har. Den som vill kontrollera själv kan gå in och titta i bokningssystemet, under mina bokningar.

ESS nya hemsida

Välkommen till ESS nya hemsida. En av de viktigaste nyheterna är att den nu har utformats som en ”blogg” med inlägg i datumordning på första sidan. Detta är alltså ett inlägg, inläggen blir ett slags nyhetsflöde och går sedan att söka fram i arkivet genom att använda de olika sökfunktionerna i marginalen till höger.