Bankkonto

Formulär för att lämna uppgift om bankkonto för utbetalning av ersättning för utfört arbete inom ESS. För att kassören skall kunna betala ut ersättning för arbete utöver arbetsplikten, måste varje medlem som är aktuell, lämna uppgift om bankkont med mera.

ESS medlemsnummer:*
Namn:
Personnummer:*
Banknamn:*
Clearingnummer:*
Kontonummer:*
Önskat skatteavdrag:*
Annat skatteavdrag (%):
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.