Boka arbetspass

Hur bokar jag min arbetsplikt?

Arbetsplikten i ESS är 18 timmar, som oftast utförs som 9 timmar vaktgång och 9 timmar arbetspass.

Bokning av vaktpass kan göras av ESS-medlemmar under huvudmeny ”Boka”. Bokningssystemet för vaktbokning är tillgängligt för medlemmar via ESS hemsida under ett par månader före vaktsäsongen och under hela vaktsäsongen. Det går att ändra sin bokning upp till 30 dagar före aktuellt vaktpass.

Alla bokningar skall göras direkt i det internetbaserade bokningssystemet.  Hjälp med bokning av vaktpass kan fås vid kansliet under ordinarie öppettider på tisdagskvällar under hösten.

Medlem kan bäst se sitt vaktpass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar” OBS välj rätt årtal med bläddringspilarna.

Den så kallade vaktlistan finns att skriva ut eller titta på i bokningssystemet. OBS eftersom det är möjligt för medlemmar att ändra vakt löpande under året kommer vaktlistan att ändras dynamiskt i takt med att ombokningar görs.

Bokning av arbetspass, dvs 9 timmar arbete, kan göras dels i bokningssystemet dels genom att skriva till de kommittéansvariga som står som ansvariga för den arbetsuppgift som medlemmen är intresserad av. Alla arbetsuppgifterna framgår i bokningssystemet, under ”Boka arbetspass”. Arbetsuppgifterna läggs ut under februari-mars, och kan kompletteras med nya uppgifter löpande under året. Det är inte ESS uppgift att bevaka, följa upp eller hjälpa medlemmarna att hitta arbetspass. Medlemmarna har att själva se till att man fullföljer de skyldigheter som medlemskapet medför.

Bokningssystemet är inställt så att medlem generellt bara kan boka in 18 timmars arbete eller 2 vaktpass. Medlemmar vars kompetenser och färdigheter behövs mer än 9 timmar, ges möjlighet att utföra mer än 9 timmar arbete och därigenom också undantas från vaktgången. Bokade arbetspass syns hos medlemmen under ”Mina bokningar”. När arbetspasset är utfört och arbetstiden godkänd av ansvarig, kommer antalet godkända arbetstimmar att framgå på samma sida.

Bokning av arbetspass är öppet kontinuerligt och stänger inte ner vid ett visst tillfälle, dock har de olika arbetspassen ett sista datum för bokning.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.