Vice ordförande Sten Stabo lämnar styrelsen

Sten Stabo har idag anmält att han lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

Sten har verkat som vice ordförande under de senaste 6 åren och har haft huvudansvar för vaktfördelning och uppföljning av vaktplikten. Vi beklagar hans avhopp med denna korta varsel.

Styrelsen kommer samlas för ett extra styrelsemöte för fördelning av uppgifter innan sommaren. De två avhoppen som skett nu innan sommaren kan innebära att vi måste genomföra fyllnadsval, men vi återkommer efter styrelsen haft sitt möte och analyserat alternativen.

 

Kassör Lars Eklind slutar efter 25 år

Vid styrelsemötet den 20 maj anmälde vår kassör Lars Eklind att han lämnar sitt uppdrag den sist maj i år.Lars har varit kassör under mer än 25 år i Sällskapet och gjort det med bravur!

När han tog över sin syssla var Sällskapet ekonomi inte så stark och med ett gediget och ihärdigt arbete, med en tydlig linje, har Lars fått Sällskapet till att vi idag har en god och stabil ekonomi.

Det är med stort saknad som jag ser att han lämnar sitt uppdrag före sin mandatperiod går ut.

På föreningens vägnar vill jag framföra ett STOR TACK till Lars för de gedigna arbete som gjorts under åren.

Sällskapet kommer sätta in Camilla Erleving som tjänsteförättande kassör fram till årsmötet då ny kassör formellt kommer att väljas. Camillas sysslor som kommunikatör kommer att nedprioriteras under denna period. Vi kommer inte genomföra något fyllnadsval utan låta Valberedningen få tiden på sig att jobba fram ett bra namn till kassör.

 Magnus Johansson

Ordförande

 

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen,

har fått Sparbankens Ungdomsstipendium, Årets förening 2019.

Motivering: Med en fantastisk drivkraft, hårt arbete och ett engagemang från hjärtat satsar ESS Ungdomssektion på att sprida glädjen och kärleken till vattnet bland Enköpings barn och unga. Genom att uppmuntra samarbete i en positiv anda lär klubben ungdomarna att ta gemensamt ansvar samt att stötta och respektera varandra, samtidigt som de stärker sig själva som individer. ESS Ungdomssektion är en förening med stark gemenskap där alla är välkomna.