Städning av varvet i sommar, ESS

Vi vill ha det välstädat på vårt varvsområde och i hamnen inom ESS! Förra sommaren sköttes
området av några engagerade ungdomar. Det fungerade väl och vi räknar med att göra på samma
sätt i år från mitten av juni till mitten av augusti.

Varvskommittén söker därför bland våra medlemmar efter alerta ungdomar för självständigt
städarbete på varvet med bland annat rensning av varvsområdet från skräp, gräsklippning och
slyröjning med gräsklippare och grästrimmer. De måste fylla minst 16 år i år och vara
ansvarskännande samt intresserade av uppgiften. Vid arbetsperiodens början sker en introduktion
och viss arbetsledning sker dagligen. Vi tänker att inriktningen är att arbetspassen görs i
treveckorsperioder måndag till fredag av två ungdomar i par, 4 timmar per dag. Schemaläggningen
kommer vi senare överens om med de intresserade. Ersättningen är 95 kr/h. Om man tjänar under
10 000 kr/år betalar man ingen skatt.

Varvskommittén vill ha din intresseanmälan helst före söndag 2022-05-15 till Christoffer Carlsson,
med e-post till adress: varvschef@enkopingssegelsallskap.se

Varvskommittén

Ordförandebrev mars 2022

Solen skiner och termometern visar tvåsiffrigt när detta skrivs. Dags för vårrustning, eller åtminstone sitta nere vid båten och fundera på vad som behöver eller inte behöver göras.

Vi har haft årsmöte på riktigt med 50 närvarande. Vi hälsar Elin Hellbeck som kommunikatör och Gunnar Lindberg som vice ordförande välkomna i styrelsen. Samtidigt tack till Alexander Bergwall och Jimmy Sandgren som avgår. I övrigt blev det mest omval av funktionärer plus något fyllnadsval. Formella valen av kommittéerna sker på vårmötet.

Årsmötet innehöll också en sammanfattning av det gångna året plus lite information om diverse frågor. Tre motioner som alla bifölls. Dokumentation återfinns på hemsidan.

Vårt LOVA projekt giftfri båtklubb rullar på och över hälften av båtarna har XRF mätts. I grova drag så att en tredjedel är OK som de är, en tredjedel mäter för högt på speciellt koppar och en tredjedel har blödande bottenfärg som ändå måste saneras så dom mäts inte i denna omgång.

Det finns mycket dokumentation om projektet på hemsidan att botanisera i. Speciellt ni som tänker sanera själva och inte är med i blästringsprojekten måste läsa på vad som gäller för bottensanering på egen hand.

Vi har ännu inte fått svar från Länsstyrelsen om vi kan få utökade bidrag till bottentvätten som leder ”inflationsligan” och blir dyrare än vad vi räknat med.

Vi har haft möte med kommunen om möjligheterna att utöka antalet byggplatser i Klubbholmen. Vi har en växande båtplatskö redan som det är och Enköping fortsätter ju att växa. Men det är trögt och komplicerat. Vi, kommunen, Länsstyrelsen (Naturskyddsområdet) och eventuellt även ägaren av vattnet på Vallbysidan är involverade. Men kampen pågår. När vi är igenom tillståndsbiten måste vi naturligtvis stämma av med ett medlemsmöte om ekonomin, det handlar om en rätt stor investering.

Vi har haft ett koordineringsmöte med nya styrelsen och ett ordinarie styrelsemöte efter årsmötet. Mest avhandlade vi frågor av praktisk natur, det är ju så här års som sjösättning, vakt och arbetsuppgifter skall formaliseras och tex aktiveras i BAS för möjlig bokning. Vi kommer tex inte ha samma flexibilitet med sjösättningar som under corona-tiden utan återgår till mer normala rutiner.  Exempel på en praktisk fråga som bara dykt upp är att isen skadat bryggor och Y-bommar vid Klubbholmen. Måste repareras så snart som möjligt även om det inte var budgeterat.

Tisdagen den 5 april mellan klockan 18 och 20 kommer vi att ha kansliöppet i hamnstugan och kan hjälpa till med tex bokningar. Om det är få som dyker upp och behöver detta stöd överväger vi att slopa kanslikvällarna, det mesta sköter ju var och en digitalt numera.

Båtlivet är mer än att putsa på båten. Den 3 april har vi en utbildning för de som vill veta mer om hur det går till att vara funktionär på kappsegling, anmälan per mail. På kvällen den 14 april kan alla lära sig mer om hur man förtöjer båten och mycket därtill: ”Rep och snören, knopar och knutar”, anmälan i BAS. Läs mer om detta på hemsidan.

Med båthälsningar från ordförande Sten

ESS byter strategi för XRF-mätning av båtar registrerade före 2022 och förvarade på ESS område

Uppdaterad 2022-03-01 :Kompletterande information om XRF-mätning av båtar i skjul under ESS mätperiod mars 2022

Information om hur ESS planerar för XRF-mätning av båtar i skjul inom ESS varvsområde (viktigt att båtägarna ger tillträde till båtarna). Länk

Schema Länk

Ursprunglig text:

I BAS finns i dagsläget en intresseanmälan och ett drygt 70-tal båtägare har tecknat sig för en planerad XRF-mätning i vår. Mätgruppen har nu gått utbildning i tekniken och har samtidigt fått ny kunskap om det praktiska genomförandet från andra båtklubbar.

Detta har lett till att vi har tänkt om hur mätningen ska genomföras. För att effektivisera mätningarna och få ett bättre underlag för planeringen av kommande blästringar kommer vi att mäta så många båtar som möjligt redan i år. Tiden vi kan låna XRF-instrumentet från SBU är också begränsad.

Under vecka 11 och 12 kommer vi därför att försöka mäta samtliga båtar som registrerats före årsskiftet 2021/22 och som står på varvet och i skjulen. Det behövs med andra ord ingen intresseanmälan längre. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen men kommer att få en bekräftelse på resultatet via e-post.

Läs mer här: ESS strategi för XRF-mätningar av båtar registrerade i ESS/BAS före 2022 Länk

Sidan ”ESS om LOVA” här på hemsidan har nu uppdaterats med två andra viktiga dokument:

I det första hittar medlemmar information om vad som gäller bland annat för XRF-mätning, sanering, sanering i egen regi, tillkommande båtar, ny medlem med båt, hantering av båtar som aldrig bottenmålats, rapportering i BAS, hur man får sitt XRF-protokoll efter mätning.

Anvisningen Båtägares ansvar och uppgifter avseende båtbottenstatus Länk

I det andra dokumentet ges information om vad som gäller för den som vill sanera sin båtbotten i egen regi.

Regler Sanering av båtbotten i egen regi Länk

 

Nya BAS skjuts upp

Enligt vad SBU meddelat tidigare, skulle den nya versionen av Medlemssystemet BAS gå i drift i mars 2022. Senaste informationen skjuter nu på införandet till augusti 2022. Det innebär att det inte blir någon stängning av gamla BAS nu i februari, men att det troligen blir en nedstängning i augusti istället. Analys av vad detta innebär för ESS pågår.

Läs mer på SBU hemsida Länk

IT-sektionen

 

Är din båt registrerad i BAS?

I arbetet för att ESS ska bli en giftfri båtklubb senast 2026, ingår bland annat att utveckla metoder för att följa upp båtars status avseende bottenfärg. ESS har beslutat att:

  • Alla båtar som i dagsläget är registrerade i BAS båtregister förses av ESS med uppgifter om att registreringen skett före årsskiftet 2021/22. Båtbottnens status antas initialt vara ”osanerad”.
  • Alla båtägare i ESS som inte redan registrerat sin båt uppmanas att göra en registrering senast 2021-12-31 för att under perioden 2021 – 2025 kunna få ta del av ev saneringsbidrag och sjösätta båten osanerad dock längst t o m 2025. De som inte har tillgång till BAS kan få hjälp av kansliet eller IT-supporten med registreringen.

Under november och december har ett arbete genomförts för att skapa ett ”referensläge” avseende vilka båtar som är registrerade och därmed dels kan vara berättigade till saneringsbidrag, dels kan sjösättas till och med 2025, utan vidare åtgärder.

ESS har tidigare uppmanat medlemmarna att kontrollera och komplettera sin uppgifter om respektive båt, i BAS.

Detta är nu ”sista chansen” att kontrollera och komplettera och eventuellt ”nyregistrera” båtar i BAS, före 2021-12-31.

En lista över ”referensläget” den 15/12 finns i BAS, att läsa bland ”dina dokument”. Logga in i BAS och kontrollera om din båt finns på listan eller ej. Komplettera gärna uppgifter om båten så att det blir så fullständigt som möjligt. Om du har problem med att registrera eller uppdatera uppgifterna eller ser något som är fel som du inte kan rätta, skicka ett e-postmeddelande på adressen sekreterare@enkopingssegelsallskap.se

Läs gärna mer om ESS LOVA-projekt, klicka på ”fliken” ESS om LOVA högst upp på sidan.


Sammanfattning: Att Göra för ESS Båtägare

  1. Försäkra dig om att din båt är registrerad före årsskiftet om du vill ha 4 år på dig att göra en ev sanering samt få saneringsbidrag
  2. För att kunna boka sjösättning på kran eller slip i vår måste din båt vara registrerad i BAS
  3. Anmäl ditt intresse i BAS för att få din båt XRF-mätt i vår
  4. Anmäl ditt intresse i BAS för att blästra din båt i höst, gäller om du tror att du kan få för höga XRF-värden eller har blödande bottenfärg
  5. Mer information om LOVA-projektet finns på vår hemsida och fliken ”ESS om LOVA”.

En liten enkel manual för inloggning i BAS hittar du här Länk

Presentationen från INFO-kväll om LOVA-projektet

I torsdags 9/12 genomfördes en informations- och frågestund kring vårt LOVA-projekt. Mötet var välbesökt och vi kunde räkna in drygt ett femtiotal intresserade medlemmar. LOVA-projektets syfte är att ESS 2026 ska vara en giftfri båtklubb. De olika delprojektansvariga  redovisade dagsläget och planerna framåt och det fanns tillfälle till frågor vilket flera utnyttjade. I vidstående länk kan du ta del av det presentationsmaterial som användes.  Du kan även följa LOVA-projektet på hemsidan i fliken ”ESS om LOVA”

Presentationen Länk

 

Driftstörning Hemsidan

En kortare driftstörning drabbade ESS hemsida under tisdag-onsdag 9-10/11. Felet hade sin orsak i att vårat webbhotell genomförde en uppgradering av en viss programvara. Webbhotellet hade aviserat denna uppgradering, men tyvärr ramlade informationen ”mellan stolarna” och ESS var inte förberedda/vidtog inte de åtgärder som behövdes för att hantera denna uppgradering.

Vi har nu manuellt ”backat” till föregående programversion och får snarast stabilisera våra IT-verktyg, så att även vi kan använda oss av den uppgraderade programvaran.

 

Webmaster