Information till nya medlemmar

ESS vill gärna informera våra nya medlemmar om vår verksamhet och ge möjlighet till att ställa frågor om oss och vår förening. Styrelsen i Enköpings Segelsällskap inbjuder därför nya medlemmar med familj till en träff, så att vi får möjlighet att berätta om vad ESS gör och vad ESS står för.  Träffen börjar klockan 18.30 måndag den 6 maj. Vi kommer att presentera föreningen och våra kommittéer samt bjuda på kaffe med tilltugg. Informationsträffen genomförs i vårt Klubbhus på Klubbholmen, Kolarvik.

Anmälan sker genom att logga in i ESS Bokningssystem och välja ”Boka” och ”Aktivitet”.

Varmt välkomna

Styrelsen

Ny brygga på Klubbholmen innebär nya platser

Som de allra flesta känner till kommer 200/300-bryggan (den första bryggan som går ut i vattnet) att bytas ut.
Bryggan kommer bli något längre, vilket gör att vi får fler platser.
Det kommer även läggas ut en mindre brygga i anslutning till sjösättningsrampen.

I och med bryggbytet har vi passat på att strukturera upp platserna en hel del.
Tidigare har olika platsstorlekar varit placerade lite här och var på bryggan, och även en blandning av Y-bommar och pålar.
På den nya bryggan kommer det endast finnas platser med y-bom.
Det kommer finnas platser med innermått mellan bommarna på 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter och 4,0 meter.
De två mindre storlekarna kommer ligga på insidan av bryggan (200) och de två större på utsidan (300).
Går man ut på bryggan, så ligger alltså 200-sidan till vänster.
På båda sidorna är de mindre platserna placerade närmast land och de större ytterst på bryggan.

I samband med detta arbete för att göra Klubbholmen till en bättre hamn, så kommer många båtplatsinnehavare att påverkas.
De platsinnehavare som kommer påverkas är följande:
– Samtliga som legat på 200-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 200 – 299
– Samtliga som legat på 300-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 300 – 399,
– Båtplatser 121 – 128 på på 100-bryggan.
– Båtplatserna 400 – 405 på 400-bryggan.

Bedömningen är att en ny brygga med nya ordentliga y-bommar gör att alla nya platser är likvärdiga.
Väder och vind kan självklart påverka vissa platser mer eller mindre, men det kan vi inte styra över så mycket.
Fördelningen av platser har gjorts utifrån vad man har haft för mått på sin tidigare plats.
Vi har även tittat på vad för båt man har, segel respektive motorbåt.
Det kan säkert skapa irritation hos vissa av oss, att man inte får en hel likvärdig platsplacering som man haft tidigare.
Men i och med att vi strukturerat upp platserna efter bredd så är det i stort sätt helt omöjligt att uppnå i slutändan ändå.
Värt att nämna är att man inte äger just en specifik plats, utan man har rätt till en plats som passar båten och klubben på bästa sätt.

Den 29 till 30 april kommer själva bryggan på plats.
Efter det ska y-bommar monteras. Det är något som vi själva gör för att hålla ned kostnaderna.
Ju fler vi är som hjälper till desto fortare går det.
Är du intresserad av att hjälpa till kan du kontakta Andreas som är intendent, 070-274 07 85.

Det kan vara bra att ge arbetet lite marginal på en vecka eller så, innan allt är på plats.
Har du tänkt att köra ut din båt till Klubbholmen kring dessa dagar och det är så att just din
plats inte är klar, går det bra att använda gästplatserna framför och bakom kiosken.
Skulle inte dessa räcka till, så kan du prata med intendent Andreas eller mig, så ser vi till att ordna det.

Vilket platsnummer som just du som påverkas får på den nya bryggan, kommer vi sätta upp information om.
Dels på anslagstavlan i hamnstugan samt på sjöstugan ute på Klubbholmen.
Den information som ni ser när ni loggar in i bokningssystemet gäller inte längre, utan det kommer uppdateras framgent.
Det gäller alltså endast dig som påverkas direkt av bryggbytet.

Hoppas på en trevlig båtsommar!

Hälsningar Johan Wilén, båtplatsansvarig

Ordförandebrev April 2019

Jag ber Er som medlem läsa detta brev i sin helhet då det innehåller information som är viktigt och som kan påverka Dig!

Först och främst vill jag hälsa våren välkommen, om man ska tro metrologernas prognoser. Vi går nu in i april-månad vilket kommer innebära att verksamheten på varvet, som legat i lite dvala, nu kommer att vakna till liv. Jag tror att det är fler än jag som längtar efter lite vårvärme.

Vi genomförde årsmöte den 27 februari och det var riktigt roligt att se att så många slöt upp, hela 99 röstberättigande medlemmar samt några i sällskap. Tusen tack för den goda uppslutningen!

Jag vill först och främst hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till sina nya uppdrag. Johan Wilén som är tänkt som Båtplatsansvarig och Jan Tiihonen som Varvschef.

Jag vill också skänka ett stort TACK för det fina arbete som både Mikael Svensson och Jonas Jonsson gjort under sina år som kommittéordföranden och styrelseledamöter.

Det som är roligt att se är att föreningens demokrati fungerar. Vill medlemmar genomföra en sak så går det faktiskt att få ett genomslag när man samlar ett antal medlemmar som tycker samma sak. Så skedde nu på årsmötet, helt enligt de stadgar och regler som finns. Höstmötet hade beslutat att en arbetsgrupp skulle utses och redovisa ett förslag till årsmötet. Styrelsen hade valt att utveckla det förslag som förelåg med förtydliganden för att lösa uppgiften inom ordinarie organisation samt förslag på kostnadstäckning. Båda dessa förslag låg på ESS hemsida en vecka innan årsmötet så att medlemmar kunde ta ställning till vad de ansåg bäst. Fortsätt läsa

Återstart av projektet för nya skjul

Byråkratins kvarnar mal på och flaggar för att ändringen i detaljplanen som medger att projektet för byggen av nya båtskjul kan dra igång igen. Möjligen redan i år.

Vi var 24 skarpa intressenter tidigare men några har löst sin skjulfråga under tiden. Därför inbjuds alla som kan vara intresserade av ett bygge redan i år att vara med på återstartsmötet i hamnstugan nu på söndag den 17 mars kl 17:00.

Detaljplanearbetet indikerar att det i detta skede kan byggas runt 17 nya skjul.

En utveckling av planerna från tidigare år är bygge med färdiga moduler som medger en klar reduktion av den egna arbetsinsatsen. Christoffer kommer att berätta mer.

Sten Stabo

0705 320414

Uppdatering av ESS Bokningssystem

ESS Bokningssystem har uppdaterats för att klara av den uppgradering som vårt webbhotell gör av programvaran för deras webbservrar. Vi hoppas att vi hunnit göra de justeringar som var nödvändiga för att Bokningssystemet ska fungera som vanligt och utan problem även efter denna uppgradering. Om någon upptäcker något konstigt efter inloggning till Bokningssystemet, ex vis utskrifter som inte fungerar eller annat, tar vi tacksamt emot information om detta på epost-adressen:

systemsupport@enkopingssegelsallskap.se

 

Systemsupportansvarig

El Kurs för båtägare

( Tips från Tidningen Båtliv )

Elsystemet i båtar är ofta en källa till oro och problem. Men rätt skött och installerat är elsystemet istället en stor tillgång och trygghetsfaktor.

De lärarledda kurserna hålls under fyra veckokvällar och tar ett helhetsgrepp på el med start helt från grunden. Ingen tidigare elkunskap krävs; tanken är att alla, utan förkunskaper, skall förstå och själva kunna göra riktiga installationer. Det finns även en intensivkurs under en hel helg, för den som vill koncentrera sina studier. Läs mer på www.elkurs.se