Vice ordförande Sten Stabo lämnar styrelsen

Sten Stabo har idag anmält att han lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

Sten har verkat som vice ordförande under de senaste 6 åren och har haft huvudansvar för vaktfördelning och uppföljning av vaktplikten. Vi beklagar hans avhopp med denna korta varsel.

Styrelsen kommer samlas för ett extra styrelsemöte för fördelning av uppgifter innan sommaren. De två avhoppen som skett nu innan sommaren kan innebära att vi måste genomföra fyllnadsval, men vi återkommer efter styrelsen haft sitt möte och analyserat alternativen.

 

Kassör Lars Eklind slutar efter 25 år

Vid styrelsemötet den 20 maj anmälde vår kassör Lars Eklind att han lämnar sitt uppdrag den sist maj i år.Lars har varit kassör under mer än 25 år i Sällskapet och gjort det med bravur!

När han tog över sin syssla var Sällskapet ekonomi inte så stark och med ett gediget och ihärdigt arbete, med en tydlig linje, har Lars fått Sällskapet till att vi idag har en god och stabil ekonomi.

Det är med stort saknad som jag ser att han lämnar sitt uppdrag före sin mandatperiod går ut.

På föreningens vägnar vill jag framföra ett STOR TACK till Lars för de gedigna arbete som gjorts under åren.

Sällskapet kommer sätta in Camilla Erleving som tjänsteförättande kassör fram till årsmötet då ny kassör formellt kommer att väljas. Camillas sysslor som kommunikatör kommer att nedprioriteras under denna period. Vi kommer inte genomföra något fyllnadsval utan låta Valberedningen få tiden på sig att jobba fram ett bra namn till kassör.

 Magnus Johansson

Ordförande

 

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen,

har fått Sparbankens Ungdomsstipendium, Årets förening 2019.

Motivering: Med en fantastisk drivkraft, hårt arbete och ett engagemang från hjärtat satsar ESS Ungdomssektion på att sprida glädjen och kärleken till vattnet bland Enköpings barn och unga. Genom att uppmuntra samarbete i en positiv anda lär klubben ungdomarna att ta gemensamt ansvar samt att stötta och respektera varandra, samtidigt som de stärker sig själva som individer. ESS Ungdomssektion är en förening med stark gemenskap där alla är välkomna.

Information till nya medlemmar

ESS vill gärna informera våra nya medlemmar om vår verksamhet och ge möjlighet till att ställa frågor om oss och vår förening. Styrelsen i Enköpings Segelsällskap inbjuder därför nya medlemmar med familj till en träff, så att vi får möjlighet att berätta om vad ESS gör och vad ESS står för.  Träffen börjar klockan 18.30 måndag den 6 maj. Vi kommer att presentera föreningen och våra kommittéer samt bjuda på kaffe med tilltugg. Informationsträffen genomförs i vårt Klubbhus på Klubbholmen, Kolarvik.

Anmälan sker genom att logga in i ESS Bokningssystem och välja ”Boka” och ”Aktivitet”.

Varmt välkomna

Styrelsen

Ny brygga på Klubbholmen innebär nya platser

Som de allra flesta känner till kommer 200/300-bryggan (den första bryggan som går ut i vattnet) att bytas ut.
Bryggan kommer bli något längre, vilket gör att vi får fler platser.
Det kommer även läggas ut en mindre brygga i anslutning till sjösättningsrampen.

I och med bryggbytet har vi passat på att strukturera upp platserna en hel del.
Tidigare har olika platsstorlekar varit placerade lite här och var på bryggan, och även en blandning av Y-bommar och pålar.
På den nya bryggan kommer det endast finnas platser med y-bom.
Det kommer finnas platser med innermått mellan bommarna på 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter och 4,0 meter.
De två mindre storlekarna kommer ligga på insidan av bryggan (200) och de två större på utsidan (300).
Går man ut på bryggan, så ligger alltså 200-sidan till vänster.
På båda sidorna är de mindre platserna placerade närmast land och de större ytterst på bryggan.

I samband med detta arbete för att göra Klubbholmen till en bättre hamn, så kommer många båtplatsinnehavare att påverkas.
De platsinnehavare som kommer påverkas är följande:
– Samtliga som legat på 200-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 200 – 299
– Samtliga som legat på 300-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 300 – 399,
– Båtplatser 121 – 128 på på 100-bryggan.
– Båtplatserna 400 – 405 på 400-bryggan.

Bedömningen är att en ny brygga med nya ordentliga y-bommar gör att alla nya platser är likvärdiga.
Väder och vind kan självklart påverka vissa platser mer eller mindre, men det kan vi inte styra över så mycket.
Fördelningen av platser har gjorts utifrån vad man har haft för mått på sin tidigare plats.
Vi har även tittat på vad för båt man har, segel respektive motorbåt.
Det kan säkert skapa irritation hos vissa av oss, att man inte får en hel likvärdig platsplacering som man haft tidigare.
Men i och med att vi strukturerat upp platserna efter bredd så är det i stort sätt helt omöjligt att uppnå i slutändan ändå.
Värt att nämna är att man inte äger just en specifik plats, utan man har rätt till en plats som passar båten och klubben på bästa sätt.

Den 29 till 30 april kommer själva bryggan på plats.
Efter det ska y-bommar monteras. Det är något som vi själva gör för att hålla ned kostnaderna.
Ju fler vi är som hjälper till desto fortare går det.
Är du intresserad av att hjälpa till kan du kontakta Andreas som är intendent, 070-274 07 85.

Det kan vara bra att ge arbetet lite marginal på en vecka eller så, innan allt är på plats.
Har du tänkt att köra ut din båt till Klubbholmen kring dessa dagar och det är så att just din
plats inte är klar, går det bra att använda gästplatserna framför och bakom kiosken.
Skulle inte dessa räcka till, så kan du prata med intendent Andreas eller mig, så ser vi till att ordna det.

Vilket platsnummer som just du som påverkas får på den nya bryggan, kommer vi sätta upp information om.
Dels på anslagstavlan i hamnstugan samt på sjöstugan ute på Klubbholmen.
Den information som ni ser när ni loggar in i bokningssystemet gäller inte längre, utan det kommer uppdateras framgent.
Det gäller alltså endast dig som påverkas direkt av bryggbytet.

Hoppas på en trevlig båtsommar!

Hälsningar Johan Wilén, båtplatsansvarig