Båtlivs kommittén informerar

I tider då vi inte kan ses, så kommer här lite skriven information.

Nya sjökort

Det är vår navigations kursledare Peter Enberg som meddelar följande :

Nya pappers sjökort finns nu för Stockholms skärgård.

För  E-kort är det utgivaren av dessa kort som ansvarar för innehållet.

Sjökorten är uppdaterade till det Nya systemet som heter RH 2000 och utgår från en nollpunkt ”Normaal Amsterdams Peil (NAP)” . Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder.

Mälaren som är en reglerad sjö berörs ytterst lite av detta nya system.

Stockholm Norra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 520 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerad strandlinje. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya undervattensstenar och bränningar

Stockholm Mellersta

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 290 uppdateringar. Ändrade djup. Nya förbudsområden. Ny och ändrad flytande utmärkning. Ny bro. Bränningar och undervattenstenar införda.

Stockholm Södra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 500 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerade fartbegränsningsområden. Ny flytande utmärkning. Nya sjökablar.

Mälarleden

Vår tanke var att ha en informationskväll om den större och utökade Mälarleden, den har ju fallit. Lite information kan vi ändå ge er, om vad som är att vänta.

Muddringen i Mälaren är just nu ute på förfrågan (planerar att teckna kontrakt under sommaren), i entreprenaden ingår muddring från Bryggholmen in till Västerås- respektive Köpings hamn. Muddringen är planerad till hösten 2021. Skickar med en översikt över aktuella muddringsområden.

Mellan Bryggholmen och Linasundet planeras ingen muddring och muddringen av Linasundet och Södertäljekanal kommer utföras samlat med sluss och kanalarbetena som ska handlas upp på nytt.

Ordförandefunderingar i början av april

Hej på er alla ESS-are. Våren närmar sig och Coronan vill inte ge sig. Men med lite god vilja och om vi hjälps åt skall vi få till en båtsäsong i år också. Men vi måste alla förbereda oss på både disciplin och flexibilitet.

Alla planer påverkas av allt som krävs för att minska Corona-spridningen.  Radikalt minskade sociala kontakter är den grundläggande disciplinen. Speciellt viktigt är att inte utsätta riskgrupper för onödig exponering. Man gissar nu att kulmen i Sverige inte uppstår förrän mot slutet av april så det kommer att dra ut i tid och påverka när vi kan göra olika saker.

Konsekvenser av detta är att vi planerar för att göra så lite som möjligt före sommaren, men ändå få det nödvändigaste utfört. Tyvärr gör det att utbildning, fester, seminarieverksamhet etc minimeras. Städdagar planeras men i begränsad omfattning och i så många små separata aktiviteter som möjligt.

Vaktgång planeras i stort som tidigare, men lite kompletterande rekommendationer har publicerats på hemsidan, tex att vi gärna ser att dubbelvakter om möjligt bokas inom familjen.

Sjösättningen är ju det mest kritiska för båtsäsongen. Här gäller det verkligen att minimera antalet kontakter. Tex att tillräckligt många men så få som möjligt är där samtidigt, så få som möjligt samlas inne i hamnstugan, håll 2 meters lucka till andra personer etc etc..

När det gäller ungdomsverksamheten följer vi Seglarförbundets rekommendationer noga så även där finns ju risk för att vi måste göra förändringar mot den lagda planen.

Alla som känner egna förkylningssymptom, eller bedömer att de kan vara smittade skall självklart inte delta i verksamheter även om man är inbokad. Stanna hemma i sådana fall. Vi skall som förening försöka vara så flexibla och generösa som vi kan. Till exempel att man kan boka om vakten eller sjösättningen när man akut känner sig sjuk utan att tvingas betala extra avgifter. Det finns ju också en risk att vi måste göra andra omplaneringar beroende på hur det utvecklas.

Vårmötet i maj skjuter vi till hösten. Frågor som skulle upp där måste vi interimshantera, tex stadgeändringen med tillhörande val av ungdomssektionens ledamot i styrelsen. Kommitteledamöter får bli enligt valberedningens förslag. Planeringen av belysningen på varvet fortgår, men Coronan får avgöra hur mycket som görs före sommaren. Presentationen av årets verksamhet får bli via hemsidan och eventuellt utskick. Vad vi än hade tänkt så påverkas det av Coronan.

Informationsmöte för nya medlemmar och styrelse/avtackningsmiddag flyttas också till hösten.

Vi har nästa styrelsemöte 20 april. Vi skall se om det är genomförbart att så många som möjligt deltar i mötet via länk för att öka den ”sociala distanseringen”. Vid den tidpunkten vet vi mer om läget och vi kommer omgående att kommunicera vad vi har kommit fram till. Så till dess, ha en Glad Påsk och passa på att vårrusta båten, det är i alla fall en tillåten aktivitet som vi skall vara glada över.

Sten Stabo / ordförande

Åtgärder för vaktgång på grund av Covid-19

För att vi ska fortsätta med vår vaktgången på ett tryggt sätt under rådande omständigheter kommer följande åtgärder att införas.

  • Alla vaktpass bokas som så kallad dubbelpass, där man genomför båda passen med en närstående.
  • För att kunna ändra redan bokade pass kommer möjlighet att boka om sina pass öppnas upp för de pass som även ligger inom de närmsta 30 dagarna.
  • Vid sjukdom ska detta anmälas till den som du ska gå vakt med som då noterar detta i loggboken.
  • Sjukdom kommer inte att ses som misskött vakt utan vakten ska ombokas till ett senare tillfälle eller arbetspass. I övrigt gäller vaktinstruktionen om du skulle bli ensam på din vakt.
  • Skulle båda vakterna insjukna ska detta anmälas till någon i vaktkommittén.
  • Ta kontakt med den som du har planerat att gå vakt med för att säkerställa att ni är trygga med att gå vakt tillsamman.

Har du några frågor och funderingar kring detta eller vaktgången i övrigt är du välkommen att kontakta någon i vaktkommittén eller vice ordförande.

Information från styrelsemöte 2020-03-16, ESS i Coronatider

Hej alla ESS-medlemmar

Här kommer en liten information från första styrelsemötet med den nya styrelsen. Mötet präglades av dels av att det är flera på nya poster så vi har lite att lära, men naturligtvis också av Coronan. Två ledamöter deltog per telefon och två hade förhinder. Viktigaste frågorna är hur vi skall hitta lösningar som gör att vi kan lotsa vår förening mellan virusgrynnorna till en förhoppningsvis god båtsommar. Coronan har ju en dramatisk påverkan på hela samhället, men hjälps vi åt så tar vi oss igenom även det här.

Viktigaste rekommendation från myndigheterna är att minska antalet fysiska kontakter mellan människor, speciellt med äldre människor över 70, och vi är många. En konsekvens av detta är att vi har beslutat att vissa aktiviteter, som innebär onödiga kontakter, senareläggs. Exempel på sådant vi flyttar till hösten är byte av nycklar och skjulinspektioner. Vi kommer även att ställa in hamnstugans öppet hus första tisdagskvällen i månaden tills vidare. Hjälps vi åt kan nästan all bokning och frågor hanteras via dator/telefon.

Enstaka kontakter måste naturligtvis finnas, men tänk på avståndet. Det är inte nödvändigt att handhälsa och har vi någon form av förkylnings/Corona symptom avstår vi naturligtvis från att träffa varandra fysiskt. Tänk på de frivilliga som ställer upp på sjösättningar och arbetsdagar, dom kommer ju att möta många medlemmar ganska nära.

Föreningsmöten med många medlemmar tätt samlade är i dagsläget tveksamma att genomföra. Mälarens Båtförbund har som ett exempel beslutat att senarelägga sitt årsmöte.

Vi har bestämt att skjuta upp infomötet för nya medlemmar den 4 maj till senare. Vårmötet den 13 maj ligger definitivt i riskzonen, men vi planerar tills vidare att genomföra det. På styrelsemötet 20 april bestämmer vi slutligt i ljuset av Coronan vid den tidpunkten.

Merparten av vår verksamhet rullar naturligtvis på, här några exempel som avhandlades:

Varvet. Dräneringen mellan skjulen är upphandlad och genomförs efter sjösättningarna. Belysningen på varvsområdet utreds. Städdagar planeras och alla som har vagnar, master, skräp etc på fel ställen skall naturligtvis ta bort det själva snarast.

Klubbholmen. Ombyggnad av rampen förbereds. På gång är besiktning av Klubbhuset för att identifiera brister på säkerhet (för övernattning för ledare tex) och besiktning av allmänskicket för att möjliggöra en tydlig framtidsplan. Städdagar planeras. Förbättrad bryggsäkerhet har vi fått offert på (inkluderade hamnen i stan) men det tas ett varv till, det blev ett dyrt förslag. Ny kioskentreprenör på gång. Hoppas att Coronan inte ställer till det.

Båtplatser. Vi har i stort balans så att merparten kan få sina önskemål uppfyllda. Några mindre omflyttningar för att bättra säkerheten i Klubbholmen planeras. Medlemsregistret hanteras av Johan W både i BAS (Båtunionens datasystem) och i vårt eget bokningssystem. Vi planerar dock att så småningom lägga allt i BAS.

Båtlivsverksamheten. Ett förslag med utbildningar i navigation och VHF är framtaget, men Coronan gör att vi skjuter de flesta till hösten. Möjligen kör vi en VHF utbildning i vår för ungdomsledare. Även seminarieverksamheten läggs lite på sparlåga tills vidare, men ett antal ideer finns. Mer publika evenemang, tex strömmingsfrossa vid sjösättningen, är ju spännande. Just nu gör vi ingen skarp planering, det innebär ju ett antal inte helt nödvändiga kontakter.

Tävling. Johan kunde inte vara med på mötet, men ett tävlingsprogram för 2020 finns framme. Seglarförbunden i såväl Västmanland som Uppland/Gästrikland söker samarbeten på tävlingsfronten.

Ungdomsverksamheten. Skall bli en mer integrerad del av ESS. Ekonomin är tex redan nu en del av ESS redovisning. Förslag på ny styrelseledamot på gång och skall väljas på vårmötet efter beslut 2 om stadgeändringen (beslut 1 togs på årsmötet). Lägerplaneringen för junilägret fortgår och ev ”Coronabeslut” kan tas ganska sent i vår.

Vaktgången. I stort sett fullbokat tom juni.

Kommunikation. Vår nye kommunikatör Jimmy var förkyld och var med på mötet per telefon. Räknar med att vi skall kunna lägga mer krut på kommunikation och uppdatering av våra hemsidor. Speciellt viktigt när vi drar ner på direkta kontakter.

Ekonomi. Ekonomin ser bra ut. Det brukar den i och för sig göra så här års, men vi har lite pengar på bankboken sedan tidigare också. Vi skall lägga lite krut på att göra en enklare presentation av helheten, speciellt balansdelen, för att besvara en del frågor som dyker upp.

….Det finns mer att berätta, men det är långt nog redan nu.

Sköt om Er.

Sten Stabo / Ordförande

Ungdomssektionens kalendarium våren 2020

Nu har vi i ungdomssektionen börjat planera alla våra härliga aktiviteter vi kommer hålla våren 2020. För att underlätta för er tänker vi lägga upp alla datum som gäller för våra läger/ träningar redan nu så att ni kan skriva upp i era kalendrar när allting kommer att ske.

Fortsätt läsa

Nyheter 2020

* Faktureringen av 2020 års Avgifter kommer i första hand att ske via e-post. Har Du bytt mejl-adress, vänligen svara på detta mejl så ändrar jag i ”nya” faktureringssystemet ( BAS) Båtunionens program.

* Under Mars kommer nycklar/fjärrkontroll koder att bytas ut, samtidigt delas 2020 års Medlems klistermärken ut.

* 1 Mars finns samtliga vakt/arbetspass i bokningssystemet, redan nu kan Du boka sjösättning/upptagning.

Ordförande har ordet, en sista gång

Kamrater!

Nu börjar vintern slå till och snart klämtar nyårsklockorna och vi kommer gå mot ljusare tider. Det här är mitt sista brev till Er som ordförande. I våras meddelade jag valberedningen att jag inte kommer kandidera till en ytterligare period, 8 år är en fullt tillräcklig tid. Tittar jag tillbaka så har det skett en hel del under de år som jag fått leda Sällskapet; – nytt arrendeavtal, nya bryggor, arbetsplikten, mm. Utanför Sällskapet fick vi en fritidsbåtkris i början på 10-talet där vissa anrika båtbolag minskade sin produktion med mer än 50 %, Hallberg Rassy, Bavaria, Nimbus och några lade helt enkelt ner sin verksamhet så som Storebro och Malö. Små båtarna började bli populära igen och Sällskapet har gått från en ständig minskning av medlemmar till att stabiliserats och nu det senast öka medlemsantalet igen. Många gamla trotjänare har lämnat Sällskapet och några har lämnat oss för alltid.

Så är livet, så fungerar samhället och så fungerar också Enköpings Segelsällskap. Inom Sällskapet finns entusiasterna, långseglarna, motorbåtsåkarna, kappseglarna, de som bara åker ut för en dag, de som ställer upp för Sällskapet i vått och torrt och de som bara använder båtklubben till en marina. Jag har varit ordförande med stolthet, det kommer vara en rolig tid att minnas tillbaka på, men den har också varit jobbig. Mycket arbete ligger bakom allt vi gör och det går inte alltid hand i hand med vad alla medlemmar tycker. Det är bra att vi tycker olika, det utvecklar Sällskapet men det är inte bra om man sätter käppar i verksamheten på grund av egen vinnings skull.

Den fritid jag nu kommer få kommer läggas på familjen, hemmet och båten. Vi kommer segla i väg någonstans under sommaren och på vintern ligger vi med stor sannolikhet vid kranen eller på annan lämplig plats nere i hamnen.

Vid årsmötet kommer det vara flera som lämnar sin plats i styrelsen och det blir en hel del nya som ska ta över rodret. Ni kommer snart att kunna läsa om valberedningens förslag till ny styrelse och hoppas att ni kommer till årsmötet för att välja fram dem. Jag vill här passa på att önska den nya styrelsen ett stort lycka till!

Nu börjar mina ord att sina och vi går så sakta mot jul och ett nytt år. Jag vill avsluta med att tacka alla för det stöd jag fått under åren. De vänliga ord och de klappar på axeln som fått, dessa har värmt och kommer att värma mitt inre som goda minnen från den här tiden. Tusen tack!

Medlemmar i Enköpings Segelsällskap, jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt båtår 2020, väl mött i framtiden!

Magnus Johansson

Ordförande Enköpings Segelsällskap 2012-2019

Tema kväll Laga plastbåt

Torsdag 21 november kl 18.30 på Gullbergs Marina Västerås

Avresa från hamnstugan kl 18, samåkning i egna bilar.

Tommy Gullberg är en mästare på att laga båtar, vilket han gör åt de flesta försäkringsbolag. Han ger oss instruktioner och tips på diverse övningsobjekt.

Gratis – enklare förtäring bjuds.

Senast anmälningsdag tisdag 19 november, på hemsidan.

// Båtlivskommitté