Vaktbokning 2018

Det är många som ringer eller mailar frågor om vaktbokning 2018. Som vi beskrev vid höstmötet hade vi 2017 problem med att allt för få bokar in på övriga arbetsuppgifter. Därför kommer vi inte att öppna vaktbokning förrän de viktigaste arbetsuppgifterna i övrigt också är bokningsbara. Håll koll på hemsidan där vi kommer att lägga ut information om när bokningen öppnar.

I övrigt kommer vi att ha samma regler som 2017 d.v.s. total arbetsplikt på 18 timmar, valfritt vakt eller övrigt arbete. Men, boka helst in så mycket övrigt arbete som möjligt, det behövs ju för att verksamheten skall rulla runt. Brist på möjliga timmar kan vi hantera med några slumpvisa vaktfria nätter.

Sten Stabo

Höststädning på Klubbholmen

Hej

Då är det dax för höststädning på Klubbholmen. Vi träffas på parkeringen utanför Sjöstugan kl09.00 nu på söndag den 22/10. När vi är klara så samlas vi i klubbhuset för att äta en hamburgare och dricka lite kaffe.

Då ses vi på söndag med vänliga hälsningar Andreas

Personal till upptagning

Uppdaterad 2017-09-15

Det saknas personal till ALLA upptagningsdagar.   Varvet vädjar till medlemmarna att anmäla sig till att arbeta. Gärna medlemmar som aldrig provat på att arbeta vid kranen, så vi får in ny personal. Vid problem att boka Arbetspass i bokningssystemet ring Jonas 073-7053283.

Saknar Medhjälpare på kranen

Uppdaterad

1 st medhjälpare 27/5

1 st medhjälpare 28/5

2 st medhjälpare 3/6

De behövs ingen vana för uppgiften, medhjälpare lärs upp under arbetets gång. Får vi inte ihop tillräckligt med folk så kan vi komma att ställa in sjösättningarna dessa dagar pga personalbrist

Med vänlig hälsning, Varvschefen

 

Vaktbokning för 2017 är nu öppnad

Nu har vi öppnat bokningssystemet för 2017 års vaktgång.

Nytt för i år är att alla medlemmar själva kan boka in dubbelvakt från början, d.v.s. avverka hela arbetsplikten med en vaktnatt tillsammans med någon bekant eller anhörig.

ESS kommer inte att göra tvångsutdelning av vaktnätter för 2017 på det sätt vi gjort tidigare år. Var och en håller reda på sin egen inbokade tid. Varje medlem kan själv ändra sin bokning fram till 30 dagar före den planerade vakten.

Detta innebär en extra flexibilitet för den som bokar in tidigt. Principen först till kvarn gäller. När vaktschemat är fyllt måste hela arbetsplikten genomföras som övrigt arbete.

Den som i slutet av 2017 inte har registrerat 18 timmar arbetstid får betala den fastställda avgiften för de timmar som inte har arbetats. Vi hoppas dock att alla kommer att bidra med sin insats för sällskapets bästa i stället för att passivt betala.

Alla medlemmar med inplanerat styrelse, kommitté eller annat arbete som förväntas komma upp i de 18 timmarna skall inte boka in någon vakt.

De veteranmedlemmar som ansökt om och beviljats arbetsbefrielse genom att inte ha någon brygg/skjul/varvs/stug-plats eller sjösättning/upptagning skall naturligtvis inte heller boka in någonting.

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator, dessa medlemmar ombeds kontakta kansliet första tisdagen varje månad (kl 18 i hamnstugan) för hjälp med bokning. Alternativt be någon klubbmedlem hjälpa till.

Från och med årsmötet kommer vi också (förhoppningsvis) inrätta en liten vaktkommitte som, förutom att hjälpa till med bokningar, aktivt kommer att jobba med att se till att hål efter sena avbokningar fylls på ett bra sätt.

Vaktansvarig Sten Stabo

Vaktpass

Passa på att boka in ett andra vaktpass för att fullgöra hela arbetsplikten

Det finns fortfarande ett antal lediga vaktpass under hösten, både i hamnen och på Klubbholmen, att boka in sig på för den som vill fullgöra hela arbetsplikten.

Gå in i bokningssystemet och boka in en ledig tid som passar.

Vi har under 2016 provat ett upplägg att var och en kan avboka och flytta sitt vaktpass om det sker minst 30 dagar före planerat vaktpass. Många har använt sig av detta för att få till en tid som passar bättre. Tyvärr har inte de hål som uppstått bokats in på det sätt vi hade hoppats, vilket resulterar i att flera har blivit ensamma på sitt pass.

Även om en ensam på vakten tillåts gå hem efter halva tiden (efter att ha städat enligt instruktionerna) vill vi inte ha ensampass av bla säkerhetsskäl.

Om de hål som finns i dag inte fylls på ett bra sätt måste vi ta bort denna flexibilitet nästa år. Så passa på att boka in hålen alla ni som vill ha kvar denna flexibilitet.

Avverka hela arbetsplikten genom att boka in ett andra vaktpass

Det finns fortfarande några lediga vaktpass att boka.

Var och en som vill fullgöra hela sin arbetsplikt för 2016 kan själv välja ett ledigt datum och boka in ett andra pass. Från och med i år kan man även flytta sitt bokade vaktpass fram till 30 dagar före inplanerad tid om man vill hitta tid som passar bättre. Risken för att man blir ensam på ett vaktpass kan ju öka i och med detta, men förhoppningsvis finns det medlemmar som fyller upp hålen vartefter de uppstår.

//Sten Stabo