Boka Klubbhuset

Bokningar av Klubbhuset på Klubbholmen kan från och med 2017 göras av ESS medlemmar, direkt i ESS bokningssystem. Medlemmar loggar alltså in i samma system som för bokning av sjösättning, arbetspass, vaktpass med mera, för att boka någon av ESS bokningsbara lokaler. Efter inloggning, välj Boka och därefter Lokaler.

Den som inte är medlem i ESS, men som önskar boka Klubbhuset på Klubbholmen kontaktar Indendenten. E-postadress framgår under fliken ”Kontakt” och underrubriken ”Funktionärer”.

 

Hur många vaktpass och hur mycket arbete ska jag utföra?

För att förtydliga hur den beslutade arbetsplikten om totalt 18 timmar kan genomföras kommer här en liten tabell med vilka kombinationer av arbete och vakt som är möjliga.

PrestationBeskrivningVakttidArbetstidArbetspliktResultat
1 vaktpass och 1 arbetspass om 9 timmarVanligaste kombinationen för merparten av våra medlemmar9 timmar9 timmar18 timmarArbetsplikten genomförd
Dubbelt vaktpassAnsvar för hel vaktnatt (2personer) på en plats. Möjligt att begära hos vaktansvarig, främst för långväga medlemmar eller medlemmar med särskilda skäl.2 x 9 timmar---18 timmarArbetsplikten genomförd
2 vaktpass2 vaktpass vid olika datum9 + 9 timmar---18 timmarArbetsplikten genomförd
Enbart arbeteEfter överenskommelse med kommittéansvarig tillåts medlem att medverka i mer arbete än 9 timmar---I första hand upp till 18 timmar.18 timmarArbetsplikt genomförd

Hur kontakta vaktpartnern inför vaktpasset?

Logga in i bokningsystemet och gå till Kalendern. I dagsvyn ser du namn och telefonnummer till den som går vakt den aktuella dagen (under förutsättning att medlemmen har lagt in sitt telefonnummer under Min Sida – Mina uppgifter)

Inlägg vaktbokning

Boka arbetspass

Hur bokar jag min arbetsplikt?

Arbetsplikten i ESS är 18 timmar, som oftast utförs som 9 timmar vaktgång och 9 timmar arbetspass.

Bokning av vaktpass kan göras av ESS-medlemmar under huvudmeny ”Boka”. Bokningssystemet för vaktbokning är tillgängligt för medlemmar via ESS hemsida under ett par månader före vaktsäsongen och under hela vaktsäsongen. Det går att ändra sin bokning upp till 30 dagar före aktuellt vaktpass.

Alla bokningar skall göras direkt i det internetbaserade bokningssystemet.  Hjälp med bokning av vaktpass kan fås vid kansliet under ordinarie öppettider på tisdagskvällar under hösten.

Medlem kan bäst se sitt vaktpass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar” OBS välj rätt årtal med bläddringspilarna.

Den så kallade vaktlistan finns att skriva ut eller titta på i bokningssystemet. OBS eftersom det är möjligt för medlemmar att ändra vakt löpande under året kommer vaktlistan att ändras dynamiskt i takt med att ombokningar görs.

Bokning av arbetspass, dvs 9 timmar arbete, kan göras dels i bokningssystemet dels genom att skriva till de kommittéansvariga som står som ansvariga för den arbetsuppgift som medlemmen är intresserad av. Alla arbetsuppgifterna framgår i bokningssystemet, under ”Boka arbetspass”. Arbetsuppgifterna läggs ut under februari-mars, och kan kompletteras med nya uppgifter löpande under året. Det är inte ESS uppgift att bevaka, följa upp eller hjälpa medlemmarna att hitta arbetspass. Medlemmarna har att själva se till att man fullföljer de skyldigheter som medlemskapet medför.

Bokningssystemet är inställt så att medlem generellt bara kan boka in 18 timmars arbete eller 2 vaktpass. Medlemmar vars kompetenser och färdigheter behövs mer än 9 timmar, ges möjlighet att utföra mer än 9 timmar arbete och därigenom också undantas från vaktgången. Bokade arbetspass syns hos medlemmen under ”Mina bokningar”. När arbetspasset är utfört och arbetstiden godkänd av ansvarig, kommer antalet godkända arbetstimmar att framgå på samma sida.

Bokning av arbetspass är öppet kontinuerligt och stänger inte ner vid ett visst tillfälle, dock har de olika arbetspassen ett sista datum för bokning.

Vilket vaktpass har jag?

 

Med avgiftsavierna som sänds ut under januari, kommer information om vilket vaktpass medlemmen har. Den som vill kontrollera själv kan gå in och titta i bokningssystemet, under mina bokningar.