Kallelse till Vårmöte

ESS vårmöte genomförs onsdagen den 11 maj 2016 i Korsängsskolans Aula klockan 1830.

Mötet kommer vara ett informationsmöte, inga motioner eller propositioner är inlämnade.

Efter mötet kommer mästerlotsen Anders Knutas att hålla föredraget ”Vad gör egentligen en lots och varför” i syfte att öka vår kunskap i sjösäkerhet.

Kaffe serveras, ingen anmälan behövs.

Enl tidigare beslut erhåller varje medlem 1 timma arbetsplikt vid deltagande vid detta möte.

Välkomna

ESS Årsmöte 2016 är nu genomfört

ESS Årsmöte hölls den 2 mars. Mötet förlöpte enligt gängse rutin och protokollet kommer att göras tillgängligt på ESS webbsidor så snart det är justerat och klart. I samband med mötet delade ESS ut förtjänstmärken till välförtjänta mottagare.

Förtjänstmärken i guld tilldelades (från vänster på bilden) Sören Krantz, Gunnar Widén, Lars-Göran Åkerman, Lars Eriksson samt Tomas Frisk (ej närvarande)

Guld

Fortsätt läsa

Beslutsärende till Höstmötet, rörande avtal för Varvsområdet

ESS förhandlingsdelegation för nytt avtal för Varvsområdet har redovisat förhandlingsläget för styrelsen, vid ett extra styrelsemöte den 4 oktober. Styrelsen bedömning är att ESS snart kommer att ha ett slutligt förslag avseende Arrendeavtal för de kommande åren. Fortsätt läsa

Sagt och gjort på Vårmötet

Vi ser ljusning i horisonten vad gäller avtalet med kommunen, vi ser problemen i mackfrågan och nu tar vi tag i jubileumsåret med alla sina evenemang.

Ett 40-tal ESS-medlemmar samlades I Korsängsskolans stora hörsal och hälsades välkomna till en ny båtsäsong av kvällens ordförande Sten Stabo. Sedan inledande procedurer klarats av enligt dagordningen valde (fyllnadsval) mötet in Thomas Hörz som ny ledamot i styrelsen efter Mikael Quick som begärt entledigande. Även en post i valberedningen var aktuell för fyllnadsval. När ordförande frågade de församlade om förslag blev det ”tyst som i graven”. Till slut enades mötet kring namnet Thomas Hammarström. Fortsätt läsa

Uppmärksammade medlemmar på Årsmötet

ESS_fortjanstmarken_2015

På årsmötet den 25 mars tilldelades fyra medlemmar ESS förtjänstmärke. Från höger: Kurt Johansson ESS Förtjänstmärke i Guld. Tommy Larsson ESS Förtjänstmärke i Silver. Göran Dolfei ESS Förtjänstmärke i Silver. Börje Grop  ESS Förtjänstmärke i Silver.

 

ESS_avgående_styrelsemedlem

Samtidigt avtackade Sällskapets ordförande den avgående styrelsemedlemmen och ordföranden i Båtlivskommittén, Peter Vägermark (till höger på bilden)