Inbjudan till ESS höstmöte 2020-11-05 kl 18:30

Trots att Coronan inte vill ge sig planerar vi att köra ESS ordinarie höstmöte torsdag den 5 november kl 18:30. Förutsatt givetvis att det inte dyker upp nya hårdare rekommendationer kring pandemin, utvecklingen ser ju inte så positiv ut just nu.

Lokal som vanligt Korsängsskolans aula som rymmer 50 personer även med ”Corona-avstånd”.

De allmänna Corona-restriktioner som fortfarande gäller gör att vi avstår från fikapaus.

Vi vill också att ni som tänker gå gör en intresseanmälan på aktiviteten höstmöte i vårt bokningssystem före 2020-10-31. Det ger oss en möjlighet att eventuellt komplettera med någon form av digitalt komplement om vi skulle bli fler än 50 deltagare. Vi har kört styrelsemöten delvis via Zoom så det alternativet ligger närmast till hands.

En fråga som inte är helt lätt att fixa på kort tid är hur vi skall administrera ev röstning digitalt. Vi återkommer i den frågan.

Agendan kommer att täcka det formella valet av de funktionärer och kommittéer som det inställda vårmötet skulle slå fast. Dessa har ju som de flesta sett jobbat på förtjänstfullt under året. Fyllnadsval av Intendent skall också genomföras. Dessutom kommer budget och aktivitetsplan för 2021 tas upp inklusive lite framtidsresonemang. Slutligen kommer inkomna motioner att avhandlas.

Välkomna / Sten, ordförande

Höstköret 2020 26/9 (tidigare Gubbköret)

Höstköret 2020 blir annorlunda jämfört med tidigare år. Anledningen är förstås den pågående pandemin.

Det som blir annorlunda i år är att middagen efter seglingen är inställd. Vi har försökt hitta en alternativ lösning som inte bidrar till smittspridning, men utifrån era svar och de förutsättningar vi har att förhålla oss till blir beslutet att middagen ställs in.

Själva seglingen kommer genomföras som vanligt. Skepparmöte och start vid Granskär, målgång vid Klubbholmen. För de som önskar finns bastu och grill. Eventuellt sker en prisutdelning på gräsmattan vid kiosken, det beror på vilken anslutning det blir, annars meddelas resultatet via mail och hemsida.

Anmälan till tävlingen kan ni göra här. SRS-talet går att ändra fram till skepparmötet.
Banbeskrivning

Andra funderingar? Maila kappseglingskommitten@enkopingssegelsallskap.se

Hittills anmälda!
Joule 44
Albin Delta
Linjett 35
Dufour 325
Omega 34
NF

Höstens tisdagsseglingar

Nu är äntligen vi i ungdomssektionen tillbaka efter vårt sommaruppehåll. Vi drar igång igen med våra tisdagsseglingar (före detta måndagsseglingar) 18 augusti klockan 17:45 ute på Klubbholmen. Därefter är det varje tisdag till och med 22 september.

Mer om tisdagsseglingarna kan man läsa här

Arbetspass på klubbholmen

Nu finns det några arbetspass att boka in sig på, vi ska montera livräddningsutrustning på bryggorna ute på klubbholmen, 27/6 och 28/6. Det innebär en del skruvande så det underlättar om ni tar med er skruvdragare samt bitssats med torx, 5 och 6 mm borr, fasta nycklar 10, 13 och 17mm, måttstock, insexnycklar.

Hälsningar, Intendenten

Sophanteringen på varvsområdet

Vi måste hjälpas åt för att försöka reducera kostnaderna för vår sophantering. Containern för hushållssopor i hamnen har fyllts snabbt med allmän bråte som inte skall läggas där utan köras direkt till återbruket. Det blir en extremt dyr form av sophantering för klubben. Misstänkta gäst-slängare har också noterats. Vi kommer därför att sätta samma slags lås på containern som på miljöstationen som ju redan har lås som en del av myndighetskraven. Självklart passar standard klubbnyckel där precis som till våra andra låsta utrymmen och bommar. Förhoppningsvis manar det till eftertanke så att vi kan lägga pengarna på något roligare än förlängt återbruk.

Sten / ordförande