Höstköret 2019

(Tidigare Gubbköret)

LÖRDAGEN DEN 28/9 ÄR DET DAGS

1999 fick Tomas Hurtz och Dagge Zetterström en idé att köra ett gubbrace med gentlemannamässig touch. I år firar vi 20-årsjubileum med ett nytt namn på tävlingen.

Fortfarande gäller samma sportmannamässiga inställning:

 1. Det är skepparen som avgör vilket mätetal som gäller
 2. Man får segla med eller utan spinnaker med anpassat mätetal
 3. Klagomål på andra båtars mätetal eller start tider kommer inte att godkännas av den enväldiga kappseglingskommittén  
 4. Glöm inte att använda shorthand-talet om Ni är 2 eller färre

Skepparmöte och dagens uppgift

Vi träffas för skepparmöte på Granskär 10.00 ovan nämnda datum. Därefter tar vi oss till Klubbholmen på en bana vars längd anpassas till vindstyrkan. Vi får se vem kommer först.

Anmälan

 • Ange skepparens namn
 • Mobil nr
 • Mailadress
 • Antal deltagande till middagen
 • Båttyp
 • Båt namn
 • Aktuellt SRS tal (kan även anges vid skepparmötet)
 • VHF anropssignal

Senast onsdag den 25 september behöver du maila din anmälan till Martin Hansen, open60@gmail.com.
Ber om ursäkt att vi inte kommit ut tidigare med informationen.

Hittills anmälda:

Båt:Antal deltagare:
IF2
Joule 444
NF1-2
Albin Delta1

Båtplats

Som info för dem som inte har båtplats i Klubbholmen utgår ingen hamnavgift.
El finns och bastun kommer vara varm.

Seglingsmiddag

Det blir en traditionsenlig middag i Klubbhuset bestående av mozarella och skinka till förrätt, fläskfilé med potatisgratäng till varmrätt och någon kaka till kaffet.
Priset för middagen är 275 kr. Vin och öl finns att köpa. Övriga drycker hanterar ni själva.

Betalningen kan ni swisha på plats.

Funderingar?
Maila Martin Hansen, open60@gmail.com.
Väl mött och segla väl!

Banbeskrivning och starttider

Kappseglingsavslutning 2019

Inbjudan säsongsavslutning 2019

Kappseglingskommittén vill tacka alla som deltagit i våra aktiviteter under den gångna säsongen genom att bjuda till fest!

Seglingssäsongen 2019 börjar lida mot sitt slut. Många har redan börjat förbereda för att lyfta upp båten på land.

Ännu en säsong med många aktiviteter och därmed många som ställt upp på ett eller annat vis.

När: Fredag den 25 oktober kl.18:00
Var: Rugbylokalen vid Westerlundska gymnasiet
Hur: Ni bjuds på mat och underhållning. Det går alldeles utmärkt att ta med respektive.

18:00 till 18:30 är det mingel
19:00 serveras middagen
Löpande under hela kvällen bjuds på intressanta föredrag, prisutdelning och mycket mer.

Sista svarsdag är söndag 14 oktober.

Säsongsavslutning med middag

Namn:*
Antal personer:*
E-mail:*
Ev. allergier eller andra önskemål:
Verifiera tecknen:

6-timmars 2019

Välkomna till 6-timmars! Starten går vid Granskär och målgång strax utanför Klubbholmen.

Taktik, trim och uthållighet brukar prägla 6-timmars. En rolig segling där alla kan vara med.

Se inbjudan och föreskrifter här.

Funderingar? Maila kappseglingskommitten@enkopingssegelsallskap.se

Hittills anmälda:
Elan 37
Albin Delta
Dufour 325
NF
Dehler 34sv
Linjett 35
Dufour 34

Information om båtplatser, båtregister och bildande av skjulgrupp för elsäkerhet

Här kommer information kring vad som händer och har hänt inom båtplatskommitténs ansvarsområde.

Båtplatser i sjön och på land – Vinter och sommar

Det har varit mycket arbete med båtplatsfördelningen i år. Framförallt kopplat till den nya bryggan ute på klubbholmen, men även utifrån att många verkar vilja vara med i vår klubb och ha en båtplats.

Ute på klubbholmen har det varit jag som skött fördelningen och inne i hamnen är det Gunnar ”Lappen” Lagerlöf. Gunnar är en klippa och har full koll på platsfördelningen.
Fördelningen sker utifrån den kölista som finns, som man hamnar i om man ansöker via formuläret på hemsidan.

Även om det är långt kvar nu, så kan det vara bra för vissa av er att fundera kring om att ha båten kvar i sjön under vintern.

Som jag informerade om på vårmötet, har intresset för att ha kvar sin båt i sjön vintertid har ökat de senaste åren.
Klubben har i dagsläget ett antal platser i stora pottan i anslutning till hamnstugan, där det även finns ett system för att hålla isfritt.
Vi har även haft några båtar liggandes ute vid kranbryggan.
För att fler medlemmar ska kunna få möjlighet att ha kvar båten i sjön vintertid, kommer vi börja med att man får ansöka om en sådan plats.
Precis som för platser på land. Man ansöker om en säsong i taget, där man kan börja ansöka den 1 juli . En kölista kommer upprättas för detta ändamål.
Eftersom vi börjar från noll med det här sättet så behöver alla ansöka om en plats, oavsett om man haft platsen tidigare eller inte.

Genom att ha en mer formell ansökan om vinterplatser i sjön, så får vi i klubben även mer info om hur behovet ser ut och kan planera för det.
Är behovet stort för isfria platser, så kan det finnas anledning till att utöka antalet isfria platser i framtiden.

Du som vill ansöka om en om en vinterplats i sjön i hamnen, gör det via formuläret http://www.enkopingssegelsallskap.se/ansokan-batplats/

Ange att du vill ha vinterplats i sjön i rutan där du kan skriva i övriga uppgifter.

 

Registrera din båt i klubben båtregister

Föreningen har ju som bekant, hoppas jag i alla fall, ett register över vilken båt som finns kopplat till dig som medlem.

Det är framför allt till för att man vet vems båt som är vems ifall det skulle uppstå något problem, men även för att kunna fördela båtplatser på ett bra sätt och underlätta vid planering för sjösättning och upptagning. De allra flesta har loggat in på sin sida på http://www.enkopingssegelsallskap.se/bokning/ och skrivit in info om sin båt.

Men vet du om att du inte gjort det vore det toppen att du gör det omgående.

 

Skjulgrupp startad för att se över elsäkerheten

Som ni kanske känner till så fattades det beslut på årsmötet om ett antal punkter kring hur vi ska se över skjulen.

Är du mer intresserad finns underlagen här på hemsidan. Vi har nu startat upp arbetet med att realisera det. En sak som det beslutades om var att starta en skjulgrupp för att kunna se över framförallt elsäkerheten. Eftersom båtplatser på land hamnar under båtplatskommittén, så kändes det som en bra plats denna grupps hemvist.

Vid vårmötet valdes Mikael Wallander och Tomas Hörz in i kommittén, med syfte att ingå i denna skjulgrupp. Mikael är behörig elektriker och Tomas har varit med i förarbetena till det som fattades, så det känns om bra personer att ha med i detta arbete. För att komplettera med ytterligare bra kunskap kommer även PO Jonsson ingå i gruppen. PO hade ju ett bra föredrag kring elsäkerhet på årsmötet och arbetar till vardags med dessa typer av frågor.

Jag, Tomas, Mikael och PO träffades i juni för att diskutera och komma överens om hur vi ska gå vidare. Elsäkerhet och vilka regler som gäller kring elinstallationer i båtskjul är inte glasklart, så en sak som vi ska göra är att samla de regelverk som finns. Utifrån dessa kommer vi ta fram ett bra underlag till vad som ska gälla vid kommande kontroller av elinstallationer. Det handlar till exempel om vilken standard kopplingsdosor och lampor bör ha. När vi väl tagit fram detta kommer vi ta fram en checklista som kan användas vid en kontroll. För att se om detta tankesätt vi har faktiskt fungerar i praktiken, ska vi testa det på klubbens egna skjul som en början.

Vi kommer då även få en uppfattning kring tidsåtgång, så det blir lättare att planera för hur vi ska gå tillväga med kommande kontroller.

Det kommer även ske en besiktning av elinstallationerna på utsidan av skjulen. De har ju många år på nacken och vi vill ha ett formellt utlåtande på dessa, för att kunna planera för framtiden. Eftersom skjulgruppsarbetet är något nytt behöver vi börja någonstans. Och att börja arbeta med dessa saker är en bra start.

Målet är ju att vi ska ha en säker plats för våra båtar, men framförallt att inte någon råkar ut för en personskada.

Passa på att se över ditt skjul innan du tar upp din båt

När vi väl är inne på skjulen, så hoppas jag att de allra flesta har hunnit njuta av sol och bad ute på Mälaren.

Men det kommer såklart regniga dagar. En bra sak är då att du som skjulägare tar en titt i skjulet på vad det du har däri.
Kanske finns det saker som du faktiskt kan återvinna eller ska förvara på annan plats. Allt ifrån gamla färgburkar till sådant som inte borde finnas där från början.

Lager av byggmaterial eller motorfordon är till exempel sådana saker. Vi är ju en förening som sysslar med båtliv, och det är under de villkoren som vi arrenderar varvsområdet av kommunen. Och vi som förening sin tur hyr ut marken för skjul. Att det bara är båtlivsverksamhet i skjulen är såklart en självklarhet.

När du väl gör en koll på vad du har i ditt skjul, se till att det finns fungerande brandsläckare och även att du har skjulet försäkrat. Om inte för din egen skull så är det garanterat uppskattat av dina skjulgrannar ifall en olycka uppstår.

Gör även en titt på utsidan, så skicket på skjulväggar och tak är bra. Läckande tak kan göra att din skjulgranne får in vatten, eller att det blir kortslutning i någon elkontakt.
Passa på att klipp eventuellt gräs på fram och baksida av skjulet. Klipper du även runtomkring hela skjullängan blir dina skjulgrannar garanterat glada. J

Slutligen, vi är ju som sagt en förening och där har vi alla ett gemensamt ansvar att se till att vi gör rätt.

Det var allt för nu. Trevlig sensommar!

Johan Wilén, båtplatsansvarig

Åsikter om toaletter och sol/badare mm

Hej

Under dom senaste veckorna har vädret varit varmt och med det har det vistas många sol/badare ute på klubbholmen och det har lett till en debatt kring våra faciliteter och hur detta sol/badare uppför sig så jag ska nu försöka sammanställa allt som sagts och åsikterna kring detta.

Först debatten om toaletterna i sjöstugan på klubbholmen som är låsta och det är någon eller några som låser dörrarna frekvent och vi har inte sagt eller skrivit någonstans att dessa dörrar skall låsas utan dom ska vara öppna då vi har en gästhamn där våra gästande båtar ska ha tillgång till duschar och toaletter men vi ska se om vi kan lösa detta på något smidigt sätt.

Det andra handlar om sol/badgäster som har ställt till det en del för både ungdomarna som vill segla och andra båtägare på klubbholmen. Dettas gäster skräpar ned, simmat  runt i båthamnen och riskerar att bli påkörda, vissa av dom har till och med haft en dålig attityd när man bett dom flytta på sig för att behöver komma fram vilket resulterat i en debatt om att vi ska stänga hela klubbholmen för allmänheten vilket är en drastisk åtgärd.

Den tredje handlar om att vi inte tar ut en hamnavgifter för gästande båtar utan gästerna få lämna bidrag till sjöräddningen istället. Flera tycker att det inte är bra då dom gästande båtarna använder våra faciliteter och där med skall betala och att vi bör ta vara på dom pengar det genererar. I det fallet har jag haft en diskussion med några medlemmar om vad man skulle kunna göra och det har kommit fram en del riktigt bra förslag kring kiosken och gästhamnen. Jag kommer presentera ett förslag senare kring detta ämne.

Jag kommer ta med allt detta till kommittén och styrelsen för att försöka lösa detta på ett så bra och smidigt sätt som möjligt.

Har ni frågor kring detta så är ni välkomna att ringa eller skriva till mej.

Med vänliga hälsningar Andreas Hugosson

070-2740785

andreas.hugosson@hotmail.se

Extra städdag på klubbholmen 11/8

Hej

Söndag den 11/8 kl  kommer vi genomföra en extra städdag för att fräscha upp lite inför ESS dagar som börjar helgen efter. Jag har inte hunnit få in det i bokningssystemst ännu men det går bra att kontakta mej och anmäla sig på det viset. Jag ordnar lunch och kaffe och vi börjar kl 09.00 och håller på tills vi är klara ca 4,5 timmar.

mvh Andreas

070-2740785

andreas.hugosson@hotmail.se