Varvskommittén informerar om sjösättningar våren 2020

Varvskommittén har haft möte rörande hur Corona-pandemin påverkar vårens verksamheter på varvet. Följande kompletteringar av verksamheten gäller:

Varvskommittén räknar med att kunna genomföra vårens sjösättningar i stort enligt plan.

Varvschefen kommer att vara flexibel och göra justeringar efterhand, det kan både tillkomma samt ställas in sjösättningsdagar utifrån nu gällande plan, beroende på hur olika verksamheter utvecklas.

Viktigast är att vi också hanterar riskerna för smittospridning genom att:

  • Hålla fysiskt avstånd mellan varandra även på varvet
  • Undvika social kontakter/samlingar
  • Var hemma om du är krasslig/sjuk, även om du har en bokad tid eller ett bokat arbetspass.

2 förändringar av planerad verksamhet är redan beslutade:

  • En extra sjösättningsdag (halvdag) den 25 april 08:00-12:00 är nu bokningsbar för sjösättning och som arbetspass för medhjälpare på kranen.
  • Äldre medlemmar (”70+”) har möjlighet att kontakta kranförare för att överenskomma om särskild tid för sjösättning (enskilda pass på annan dag än ordinarie sjösättningsdagar)

Sekreteraren

Sista sjösättningsdagen

Lördagen den 4 juni är sista sjösättningsdagen. Varvschefen har beslutat att utöka den till en hel dag dvs det har nu lagts till ett antal bokningsbara pass mellan klockan 1300 och 1630. Gå in i bokningssystemet och boka tid.

Information om det nya Arrendeavtalet för hamnen och varvsområdet

Nu är all administration kring det nya avtalet för varvesområdet och hamnen klar och ESS har erhållit ett exemplar av avtalet. Innehållet i avtalet framgår avv de bifogade dokumenten.

Länk till Arrendeavtal

Bilaga 1 till arrendeavtal Länk

Bilaga 2 till arrendeavtal Länk

ESS Varv söker kranpersonal och traktorförare – Inbjudan till Varvets Uppstartsträff

Fler kranförare och traktorförare behövs

ESS söker kranpersonal och traktorförare till varvet för kommande sjösättningar och upptagningar. Intresserade kan anmäla sitt intresse genom att anmäla sig till Uppstartsträffen via bokningssystemets aktivitetsbokning (se nedan)

Inbjudan till varvets Uppstartsträff

Fredag 2016-04-01 kl. 18.00 genomförs varvets Uppstartsträff i Hamnstugan. På Uppstartsträffen bokar man in sig för aktiviteter som t.ex. traktorförare och medhjälpare till kranen . Varvet hoppas på 10-talet nya intresserade till kran och traktor. Arbete förutsätter ett visst handlag men tanken är att skola in ny personal genom att mixa arbetsgrupperna med erfaren varvspersonal. OBS! Ingen ersättning utgår för detta arrangemang men ESS bjuder på mat och dryck. (Ersättning utgår naturligtvis senare för de aktiviteter man bokar in sig på under denna träff.)

Anmälan via bokningssystemets aktivitetsbokning.

Information från Varvskommittén

Varvsöppning sker lördagen den 9/4 2016.

Byte av eluttag och belysning på bryggorna i hamnen ska ske 2016. Utökning av befintliga uttag kommer att göras så att det blir flera uttag (med belysning) på varje brygga.

Hamnstugan är nu anmäld till Hjärtstartarregistret. Utbildning i hjärt-/lungräddning kommer under våren att ske för Varvskommittén, traktorförarna, Klubbholmskommittén och Kioskpersonalen på Klubbholmen.

Avtal för Hamnen i hamn

Till slut är vi nu överens om kommunen om ett nytt arrendeavtal för Enköpings hamn och varvsområdet. De allmänna villkoren är i enlighet med det som redovisades vid höstmötet, d.v.s. i grunden ett 15 års avtal med minst 10 års uppsägningstid. Bärande i avtalet är att vi gemensamt med kommunen skall verka för att skapa ett attraktivt varvsområde som blir en naturlig förlängning av Klosterparken. Fortsätt läsa

Haveri på Kranen

Kranen i Hamnen är tillfälligt ur funktion och upptagningar kan för närvarande inte genomföras med hjälp av kranen. Kranen blir inte reparerad till helgen 10-11 oktober, varför upptagningarna dessa dagar kommer att genomföras med mobilkran. Varvschefen vädjar till de som bokat sig dessa dagar, att vara på plats i hamnen tidigt så att vi kortar ner den tid som vi får betala för mobilkranen. Eftersom vi har problem med kranen har Varvschefen fattat beslut om att utöka söndagen den 11 oktober till heldags upptagning, dvs ytterligare 15 bokningsbara pass.

2015-10-04 14.01.12