Hur många vaktpass och hur mycket arbete ska jag utföra?

För att förtydliga hur den beslutade arbetsplikten om totalt 18 timmar kan genomföras kommer här en liten tabell med vilka kombinationer av arbete och vakt som är möjliga.

PrestationBeskrivningVakttidArbetstidArbetspliktResultat
1 vaktpass och 1 arbetspass om 9 timmarVanligaste kombinationen för merparten av våra medlemmar9 timmar9 timmar18 timmarArbetsplikten genomförd
Dubbelt vaktpassAnsvar för hel vaktnatt (2personer) på en plats. Möjligt att begära hos vaktansvarig, främst för långväga medlemmar eller medlemmar med särskilda skäl.2 x 9 timmar---18 timmarArbetsplikten genomförd
2 vaktpass2 vaktpass vid olika datum9 + 9 timmar---18 timmarArbetsplikten genomförd
Enbart arbeteEfter överenskommelse med kommittéansvarig tillåts medlem att medverka i mer arbete än 9 timmar---I första hand upp till 18 timmar.18 timmarArbetsplikt genomförd
Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.