Om Bokningsystemet

ESS bokningssystem

ESS bokningssystem är tillgängligt för alla medlemmar för att boka olika aktivteter i sällskapets regi. Här kan du som medlem boka sjösättningar, upptagningar, vaktpass, arbetspass och andra aktiviteter.

Systemet är tillgängligt året om, alla dagar i veckan för att medlemmar skall kunna kontrollera sina tidigare gjorda bokningar eller boka om. Under vissa perioder kan viss delfunktion vara stängd för nya bokningar eller ombokningar, men det är alltid möjligt att gå in och kontrollera sina egna bokningar.

Systemet bygger till stor del på att medlemmen själv håller sina uppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress m m) aktuella. Genom att hålla dessa aktuella uppdaterar medlemmen också databasen för vårt medlemsregister.

Under huvudmenyn ”Min sida” kan du som medlem dels ändra dina personliga uppgifter dels se dina gällande bokningar.

Under huvudmenyn ”Boka” kan du boka vaktpass och sjösättning respektive upptagning, arbetspass och andra aktiviteter. Det är dock inte möjligt att boka tider innan kommande säsongs tider beslutats och lagts in i systemet. Tider för när detta vanligtvis läggs in, framgår av anvisningarna för respektive bokningsfunktion.

Under huvudmenyn ”Kalender” kan du välja årsvy, månadsvy eller dagsvy för att se när det finns olika bokningsbara aktiviteter. I läge dagsvy kan du se alla bokningsbara pass för en viss dag och hur många av dessa som bokats och vilka som är lediga för bokning. Du ser också vilken medlem (medlemsnummer) som bokat ett visst pass.

För medlemmar som inte har möjlighet att boka via internet finns möjligheten att under de tider på året som kansliet är öppet, vända sig till kansliet för hjälp med olika bokningar.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.