Varvet

Sjösättnings- och upptagningsdagar 2018

Sjösättning

MånadDatumVeckodagKranenSlipenAnmärkning
April2018-04-28Lördag fmJaJa08:00-12:00
Maj2018-05-05Lördag fmJaJa08:00-12:00
2018-05-08Tisdag fmJaNej08:00-12:00
2018-05-08Tisdag kvällJaNej16:00-20:00
2018-05-12LördagJaJa08:00-16:30
2018-05-19LördagJaJa08:00-16:30
2018-05-26LördagJaJa08:00-16:30
2018-05-27SöndagJaJa08:00-16:30
2018-05-29Tisdag kvällJaNej16:00 - 20:00
Juni2018-06-02LördagJaJa08:00-16:30
2018-06-03SöndagJaJa08:00-16:30
2018-06-09LördagJaJa08:00-16:30

Upptagning

MånadDatumVeckodagKranenSlipenAnmärkning
September2018-09-04Tisdag fmJaNej08:00 - 12:00
2018-09-08Lördag fmJaJa08:00 - 12:00
2018-09-11Tisdag kvJaNej16:00 - 20:00
2018-09-29LördagJaJa08:00-16:30
Oktober2018-10-06LördagJaJa08:00-16:30
2018-10-07SöndagJaJa08:00-16:30
2018-10-13LördagJaJa08:00-16:30
2018-10-20LördagJaJa08:00-16:30
2018-10-21SöndagJaJa08:00-16:30
2018-10-27LördagJaJa08:00-16:30
2018-10-28SöndagJaJa08:00-16:30

Varvskommitténs uppgifter

 • Övervaka att utfärdade bestämmelser för varvet efterlevs
 • Leda beslutade arbeten på varvet, antingen dessa utförs av Sällskapets medlemmar eller av lejd arbetskraft.
 • Utse en ledamot av kommittén till Miljöombud för varvet och intilliggande hamnar.

Varvschefens uppgifter

 • Vara sammankallande i varvskommittén
 • Handha Sällskapets inventarier på varvet.
 • Utöva tillsyn och underhåll på varvet och Sällskapets fasta egendom där.

Kanslistens uppgifter

 • Köpa mackor till kranpersonal och traktorförare,
 • Ställa upp el-bommen och fälla upp den manuella bommen samt fälla ner bommarna efter avslutat arbete,
 • Ta ut (och in) slangar och högtryckstvättar i samband med upptagningar,
 • Med plastband (röd/vita) märka upp de hamnplatser som blir lediga efter dagens upptagningar,
 • Koka kaffe till kranpersonal och traktorförare,
 • Diska,
 • Svara på medlemsfrågor.

Arrendeavtal avseende hamnen

Länk till Arrendeavtal

Bilaga 1 till arrendeavtal Länk

Bilaga 2 till arrendeavtal Länk

Bokning av Hamnstugan

ESS medlemmar kan boka lokaler i bokningssystemet, bland annat Hamnstugan. Syftet med lokalbokningssystemet är att möjliggöra både ESS bokningar (seglarläger, styrelsemöten, kurser) och enskilda medlemmars bokningar av ESS lokaler. OBS avgifter för privat nyttjande skall erläggas i enlighet med regler för privat nyttjande av ESS lokaler.

Logga in i bokningssystemet och välj ”Lokalbokning”. Aktuella bokningar av syns i kalendern nedan, välj vilken lokal du vill titta på. OBS du måste logga in för att kunna boka, på denna sida kan du bara titta på bokningsläget.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.