Om Arbetspassbokning

Arbetspass tas fram av kommittéansvariga och styrelsen för ESS. De allmänna arbetspass som är planerade och öppna för alla medlemmar att boka via bokningssystemet kommer att finnas listade i bokningsystemet i arbetsbokningsmodulen. Observera att man måste anmäla sig för att medverka och få tiden tillgodoräknad.

Vissa arbetspass kommer inte att vara bokningsbara via bokningssystemet, utan anmälning sker då direkt till ansvarig via epost, vilket framgår i arbetspasslistan.

Medlem kan bara anmäla sig upp den till den beslutade arbetsplikten, som för närvarande är 9 timmar. Om medlemmen redan har bokat så många timmar som arbetsplikten omfattar, är det inte möjligt att boka fler arbetspass.

Om det arbetspass medlemmen försöker boka är planerat till fler timmar än medlemmen har kvar att utföra kommer det inte vara möjligt att boka arbetspasset.

Om det är så att medlem har arbetstid kvar att utföra men inte hittar ett pass som motsvarar återstående arbetsplikt, och därför inte kan boka arbetspass, kan man kontakta den kommittéansvarige för en lämplig arbetsuppgift och kontrollera möjligheterna att anpassa arbetspasset med denne.

Anmälan via bokningssystemet kan endast göras under anmälningsperioden. Har anmälningsperioden gått ut och du vill anmäla dig? Hör dig för om efteranmälan hos kommittéansvarig.

När arbetespasset har utförts kommer kommittéansvarig att godkänna arbetstiden för deltagande medlemmar. All utfört och godkänt arbete bokförs i systemet på respektive medlem.

Medlem kan bäst se sitt inbokade arbetspass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar”. Där framgår också summan av antalet godkända arbetstimmar.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.