Om Lokalbokning

ESS medlemmar kan boka lokaler i bokningssystemet. För närvarande är det endast möjligt att boka Klubbhuset på Klubbholmen samt Hamnstugan. Syftet med lokalbokningssystemet är att möjliggöra både ESS bokningar (seglarläger, styrelsemöten, kurser) och enskilda medlemmars bokningar av ESS lokaler.

OBS avgifter för privat nyttjande skall erläggas i enlighet med regler för privat nyttjande av ESS lokaler.

Logga in i bokningssystemet och välj ”Lokalbokning”. Välj sedan vilken lokal du vill boka. OBS att det finns vissa regler för hur långe respektive hur många bokningar en medlem kan göra av en viss lokal. De bokningar en medlem gjort, syns under medlemmens ”Min sida”.

Aktuella bokningar av syns i kalendern nedan, välj vilken lokal du vill titta på. OBS du måste logga in för att kunna boka, på denna sida kan du bara titta på bokningsläget.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.