Om bokning av Sjösättning & Upptagning

Bokning av sjösättning respektive upptagning kan göras av ESS-medlemmar under huvudmeny ”Boka”. Bokningssystemet för sjösättning är tillgängligt för medlemmar via ESS hemsida med start senast 1 april och hålls öppet till sista sjösättningsdag. Bokningssystemet för upptagning är tillgängligt för medlemmar med start senast 1 september och hålls öppet till sista upptagningsdag. Oftast är det möjligt att boka långt tidigare, strävan är att fastställa sjösättnings- och upptagningsdagar för kommande år senast under december. Så snart möjligt efter det att dessa är fastställda, kommer dessa att läggas in i bokningssystemet och därmed är det möjligt att gå in och boka.

Medlem kan själv se sitt bokade pass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar”.

Följande bokningar kan bokas av medlemmen själv via bokningssystemet:

  • Bokning av sjösättning och upptagning på kranen på ordinarie tider.
  • Bokning av sjösättning och upptagning på slipen på ordinarie tider.
  • Bokning av ESS vagn i samband med sjösättning eller upptagning
  • Bokning av så kallad ”Hängbåt” dvs träbåt som skall hänga i kranen över natten vid sjösättning.

Följande kan inte bokas via bokningssystemet, utan för dessa bokningar hänvisas till kansliet:

  • Om medlemmen har mer än en båt som skall sjösättas eller tas upp så kan inte medlemmen boka själv från och med båt nummer två.
  • Medlem som behöver extra tid för att passa in båt på ny kärra i samband med upptagning.

Strävan är att hålla bokningssystemet öppet till cirka 17:00 dagen innan aktuell sjösättnings- eller upptagningsdag. Efter denna tidpunkt ”låses” bokningssystemet och arbetsschemat för kommande dag skrivs ut. Efter denna tidpunkt kan medlemmen inte längre ändra sin bokning.

Bokningssystemet visar bara en tid för varje dag, nämligen den första tiden som är ledig för bokning. Bokningar görs alltid med början på morgonen kl 08:00 (16:00 för tisdagskvällar) och därefter fyller systemet på den aktuella dagen, i den ordning som bokningar görs. Detta gäller oavsett om bokningen sker via Internet eller genom besök vid kansliet. Man kan alltså inte önska sig en tid klockan 14:30, om det är så att gjorda bokningarna den aktuella dagen bara löper fram till 10:45. I så fall får man vänta till dess att bokningar fyllts på och den önskade tiden är nästa lediga tid.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.