Om Vaktbokning

Bokning av vaktpass kan göras av ESS-medlemmar under huvudmeny ”Boka”. Bokningssystemet för vaktbokning är tillgängligt för medlemmar via ESS hemsida under ett par månader före vaktsäsongen och under hela vaktsäsongen. Det går att ändra sin bokning upp till 30 dagar före aktuellt vaktpass.

För närvarande gäller att en medlem skall gå ett vaktpass per år. Detta gäller alla medlemmar utom ungdomar. För familjemedlemsskap gäller att om två personer är anmälda i ett familjemedlemsskap, går en av dessa ett vaktpass.

Alla bokningar skall göras direkt i det internetbaserade bokningssystemet.  Hjälp med bokning av vaktpass kan fås vid kansliet under ordinarie öppettider på tisdagskvällar under hösten.

Medlem kan bäst se sitt vaktpass genom att titta i bokningssystemet under ”Min sida” och fliken ”Mina bokningar” OBS välj rätt årtal med bläddringspilarna.

Den så kallade vaktlistan finns att skriva ut eller titta på i bokningssystemet. OBS eftersom det är möjligt för medlemmar att ändra vakt löpande under året kommer vaktlistan att ändras dynamiskt i takt med att ombokningar görs.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.