Fortsatta förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 24 augusti återupptogs arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation var kallade till andra mötet hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åsman. Han biträddes även denna gång av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa

Höstens Kappseglingar

Läs mer om Kappseglingskommitténs aktiviteter de kommande veckorna.

Den 19/9 är det dags för årets upplaga av 12-timmars. Missa inte det!

[cryout-button-color target=”_top” url=”http://www.enkopingssegelsallskap.se/tavling/” color=”#47AFFF”]Läs mer[/cryout-button-color]

Städdagar i Hamnen

Söndagen den 16 augusti genomfördes den sista av årets tre städdagar  på varvet/i Hamnen. Under dessa städdagar har området rensats på sopor, skrot samt ansats vad gäller sly och vildvuxet gräs. Även en del reparationer och nybyggnationer har hunnits med.

Bland annat byggdes en lite brygga vid sjösättningsrampen, för att underlätta för hanteringen av båtarna som sjösätts på rampen.

rampbrygga

Fortsätt läsa

Brandsyn

Brandsyn i båthus genomförs lördagen den 5 september mellan klockan 09:00 och 12:00. Berörda båthusägare kommer att kallas genom särskild kallelse per post.

Frågor om brandsynen kan ställas till Lars-Göran Sjöstrand tel 070 300 70 46

Nytt Forum på bokningssidorna

Vi börjar testa ett nytt Forum som ska göra det lite lättare att skriva inlägg och kommentera tidigare inlägg. Hoppas ESS medlemmar gillar det och börjar föra diskussioner. Forumet finns som en egen sida i bokningssystemet, där alla inlägg kan läsas. Det senaste som skrivits visas också överst uppe till höger på webbsidan (denna sida).

För att kommenterar och ”gå med” i diskussionerna måste medlemmar logga in i bokningssystemet och skriva sin inlägg och kommentarer. Du kan skriva dina inlägg och kommentera med hjälp utav ett flertal olika konton (Facebook, Gmail, Twitter, Disqus) eller som gäst med namn och email. ESS Forum ligger nu som en egen ”huvudflik” i bokningssystemet. Beakta skrivreglerna.

ESS förhandlingsdelegations första möte med kommunens tjänstemän

Förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 22 juni inleddes arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation (Sten Stabo, Peter Brickner och Hans Selg) var kallade till ett inledande möte hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åman. Han biträddes av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa

EXTRA Sjösättningsdag

Många båtar har inte hunnit bli klara i tid för sista ordinarie sjösättningsdag, varför det nu endast återstår EXTRA -sjösättningar. Varvschefen och Varvskommittén har beslutat att underlätta för medlemmarna genom att samordna ett tillfälle och genomför en extra sjösättningsdag lördagen den 13 juni, med första iläggning kl 08:00. Bokningar görs på vanligt sätt i bokningssystemet. Eftersom det är en extra sjösättning betalar medlemmarna extra för detta enligt av Höstmötet fastställd avgiftslista dvs 500 kronor för sjösättningen och 100 kr för de som nyttjar ESS traktor.

Varvschefen påminner om att avfettningsmedel aldrig får användas på ESS spolplatta i Hamnen.

Fakturor för skjul- och varvsplatsavgifter

Kommande dagar sänds fakturorna ut för varvsplatsavgifter och skjulplatsavgifter för den kommande säsongen. ESS har sedan tidigare sagt upp samtliga avtal rörande skjulplatser och varvsplatser för villkorsändring vid avtalstidens utgång 2016-03-31. Med anledning av att avtalen är uppsagda är faktureringsperioden denna gång anpassad till detta.

Det innebär att den fakturerade summan endast motsvarar perioden fram till 2016-03-31. När de nya avtalen för skjulplatser och varvsplatser är klara och medlemmarna har accepterat avtalen, kommer återstående kostnad för hyresperiod under 2016 att hanteras i särskild ordning. Eventuella frågor rörande detta kan ställas till kassören.