Brandsyn

Brandsyn i båthus genomförs lördagen den 5 september mellan klockan 09:00 och 12:00. Berörda båthusägare kommer att kallas genom särskild kallelse per post.

Frågor om brandsynen kan ställas till Lars-Göran Sjöstrand tel 070 300 70 46

Nytt Forum på bokningssidorna

Vi börjar testa ett nytt Forum som ska göra det lite lättare att skriva inlägg och kommentera tidigare inlägg. Hoppas ESS medlemmar gillar det och börjar föra diskussioner. Forumet finns som en egen sida i bokningssystemet, där alla inlägg kan läsas. Det senaste som skrivits visas också överst uppe till höger på webbsidan (denna sida).

För att kommenterar och ”gå med” i diskussionerna måste medlemmar logga in i bokningssystemet och skriva sin inlägg och kommentarer. Du kan skriva dina inlägg och kommentera med hjälp utav ett flertal olika konton (Facebook, Gmail, Twitter, Disqus) eller som gäst med namn och email. ESS Forum ligger nu som en egen ”huvudflik” i bokningssystemet. Beakta skrivreglerna.

ESS förhandlingsdelegations första möte med kommunens tjänstemän

Förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 22 juni inleddes arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation (Sten Stabo, Peter Brickner och Hans Selg) var kallade till ett inledande möte hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åman. Han biträddes av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning. Fortsätt läsa

EXTRA Sjösättningsdag

Många båtar har inte hunnit bli klara i tid för sista ordinarie sjösättningsdag, varför det nu endast återstår EXTRA -sjösättningar. Varvschefen och Varvskommittén har beslutat att underlätta för medlemmarna genom att samordna ett tillfälle och genomför en extra sjösättningsdag lördagen den 13 juni, med första iläggning kl 08:00. Bokningar görs på vanligt sätt i bokningssystemet. Eftersom det är en extra sjösättning betalar medlemmarna extra för detta enligt av Höstmötet fastställd avgiftslista dvs 500 kronor för sjösättningen och 100 kr för de som nyttjar ESS traktor.

Varvschefen påminner om att avfettningsmedel aldrig får användas på ESS spolplatta i Hamnen.

Fakturor för skjul- och varvsplatsavgifter

Kommande dagar sänds fakturorna ut för varvsplatsavgifter och skjulplatsavgifter för den kommande säsongen. ESS har sedan tidigare sagt upp samtliga avtal rörande skjulplatser och varvsplatser för villkorsändring vid avtalstidens utgång 2016-03-31. Med anledning av att avtalen är uppsagda är faktureringsperioden denna gång anpassad till detta.

Det innebär att den fakturerade summan endast motsvarar perioden fram till 2016-03-31. När de nya avtalen för skjulplatser och varvsplatser är klara och medlemmarna har accepterat avtalen, kommer återstående kostnad för hyresperiod under 2016 att hanteras i särskild ordning. Eventuella frågor rörande detta kan ställas till kassören.

Sagt och gjort på Vårmötet

Vi ser ljusning i horisonten vad gäller avtalet med kommunen, vi ser problemen i mackfrågan och nu tar vi tag i jubileumsåret med alla sina evenemang.

Ett 40-tal ESS-medlemmar samlades I Korsängsskolans stora hörsal och hälsades välkomna till en ny båtsäsong av kvällens ordförande Sten Stabo. Sedan inledande procedurer klarats av enligt dagordningen valde (fyllnadsval) mötet in Thomas Hörz som ny ledamot i styrelsen efter Mikael Quick som begärt entledigande. Även en post i valberedningen var aktuell för fyllnadsval. När ordförande frågade de församlade om förslag blev det ”tyst som i graven”. Till slut enades mötet kring namnet Thomas Hammarström. Fortsätt läsa

Alla ESS medlemmar ska boka arbetspass och/eller vaktpass

Det är fortfarande väldigt många medlemmar som inte har bokat in sig på det antal arbetstimmar eller det antal vaktpass som arbetsplikten och vaktskyldigheten kräver. Det finns en enkel matris som förklarar vilka kombinationer av vakt och arbete man kan boka sig på, du hittar den informationen här Länk.

Lista med bokningsbara arbetspass är nu uppdaterad och har nu kompletterats med de arbetsuppgifter som skall bokas genom att ta kontakt med respektive kommittéansvarig för att bli överens om hur dessa uppgifter ska utföras. Fortsätt läsa

Strömmingsfrossa i Hamnen

Lördagen den 9 maj arrangerar några entusiastiska ESS-medlemmar en liten Strömmingsfrossa i hamnen. Strömming med tillbehör serveras vid grillen till självkostnadspris från klockan 11:00. Välkommna till en lite paus under sjösättningsdagen.