Rampen på klubbholmen

Info om rampen på klubbholmen för närvarande är den under ombyggnation. Vi hoppas den skall vara åter i bruk från mitten av maj. Återkommer med uppdaterad info så fort läget är klarare.

Bastun på klubbholmen

Bastun på klubbholmen är öppen trots COVID-19, men vi uppmanar bastubadare att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd vilket även gäller inne i bastun, samt tänka på 70+ som riskgrupp.

ESS-U Veckoträningar

Snart drar vi igång med årets första seglingar, första tisdagsseglingen är nu på tisdag 28/4, om ni inte har hunnit anmäla er ännu finns det fortfarande möjligt till att göra det här. Tisdagsseglingar är seglingspass för alla som är mellan åldern 7-15 år, tidigare seglingskunskaper spelar ingen roll.

Vi vill också passa på att berätta om våra torsdagsseglingar vi kommer att ha i vår för de mera seglingsvana. Torsdagsseglingarna kommer vara enbart kappsegling där planen är att deltagarna ska få träna och tävla tillsammans med oss ledare. Om torsdagsseglingar låter intressant kan man läsa mer här.

Segla lugnt!
/Ledarna

Varvskommittén informerar om sjösättningar våren 2020

Varvskommittén har haft möte rörande hur Corona-pandemin påverkar vårens verksamheter på varvet. Följande kompletteringar av verksamheten gäller:

Varvskommittén räknar med att kunna genomföra vårens sjösättningar i stort enligt plan.

Varvschefen kommer att vara flexibel och göra justeringar efterhand, det kan både tillkomma samt ställas in sjösättningsdagar utifrån nu gällande plan, beroende på hur olika verksamheter utvecklas.

Viktigast är att vi också hanterar riskerna för smittospridning genom att:

 • Hålla fysiskt avstånd mellan varandra även på varvet
 • Undvika social kontakter/samlingar
 • Var hemma om du är krasslig/sjuk, även om du har en bokad tid eller ett bokat arbetspass.

2 förändringar av planerad verksamhet är redan beslutade:

 • En extra sjösättningsdag (halvdag) den 25 april 08:00-12:00 är nu bokningsbar för sjösättning och som arbetspass för medhjälpare på kranen.
 • Äldre medlemmar (”70+”) har möjlighet att kontakta kranförare för att överenskomma om särskild tid för sjösättning (enskilda pass på annan dag än ordinarie sjösättningsdagar)

Sekreteraren

Båtlivs kommittén informerar

I tider då vi inte kan ses, så kommer här lite skriven information.

Nya sjökort

Det är vår navigations kursledare Peter Enberg som meddelar följande :

Nya pappers sjökort finns nu för Stockholms skärgård.

För  E-kort är det utgivaren av dessa kort som ansvarar för innehållet.

Sjökorten är uppdaterade till det Nya systemet som heter RH 2000 och utgår från en nollpunkt ”Normaal Amsterdams Peil (NAP)” . Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder.

Mälaren som är en reglerad sjö berörs ytterst lite av detta nya system.

Stockholm Norra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 520 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerad strandlinje. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya undervattensstenar och bränningar

Stockholm Mellersta

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 290 uppdateringar. Ändrade djup. Nya förbudsområden. Ny och ändrad flytande utmärkning. Ny bro. Bränningar och undervattenstenar införda.

Stockholm Södra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 500 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerade fartbegränsningsområden. Ny flytande utmärkning. Nya sjökablar.

Mälarleden

Vår tanke var att ha en informationskväll om den större och utökade Mälarleden, den har ju fallit. Lite information kan vi ändå ge er, om vad som är att vänta.

Muddringen i Mälaren är just nu ute på förfrågan (planerar att teckna kontrakt under sommaren), i entreprenaden ingår muddring från Bryggholmen in till Västerås- respektive Köpings hamn. Muddringen är planerad till hösten 2021. Skickar med en översikt över aktuella muddringsområden.

Mellan Bryggholmen och Linasundet planeras ingen muddring och muddringen av Linasundet och Södertäljekanal kommer utföras samlat med sluss och kanalarbetena som ska handlas upp på nytt.

Ordförandefunderingar i början av april

Hej på er alla ESS-are. Våren närmar sig och Coronan vill inte ge sig. Men med lite god vilja och om vi hjälps åt skall vi få till en båtsäsong i år också. Men vi måste alla förbereda oss på både disciplin och flexibilitet.

Alla planer påverkas av allt som krävs för att minska Corona-spridningen.  Radikalt minskade sociala kontakter är den grundläggande disciplinen. Speciellt viktigt är att inte utsätta riskgrupper för onödig exponering. Man gissar nu att kulmen i Sverige inte uppstår förrän mot slutet av april så det kommer att dra ut i tid och påverka när vi kan göra olika saker.

Konsekvenser av detta är att vi planerar för att göra så lite som möjligt före sommaren, men ändå få det nödvändigaste utfört. Tyvärr gör det att utbildning, fester, seminarieverksamhet etc minimeras. Städdagar planeras men i begränsad omfattning och i så många små separata aktiviteter som möjligt.

Vaktgång planeras i stort som tidigare, men lite kompletterande rekommendationer har publicerats på hemsidan, tex att vi gärna ser att dubbelvakter om möjligt bokas inom familjen.

Sjösättningen är ju det mest kritiska för båtsäsongen. Här gäller det verkligen att minimera antalet kontakter. Tex att tillräckligt många men så få som möjligt är där samtidigt, så få som möjligt samlas inne i hamnstugan, håll 2 meters lucka till andra personer etc etc..

När det gäller ungdomsverksamheten följer vi Seglarförbundets rekommendationer noga så även där finns ju risk för att vi måste göra förändringar mot den lagda planen.

Alla som känner egna förkylningssymptom, eller bedömer att de kan vara smittade skall självklart inte delta i verksamheter även om man är inbokad. Stanna hemma i sådana fall. Vi skall som förening försöka vara så flexibla och generösa som vi kan. Till exempel att man kan boka om vakten eller sjösättningen när man akut känner sig sjuk utan att tvingas betala extra avgifter. Det finns ju också en risk att vi måste göra andra omplaneringar beroende på hur det utvecklas.

Vårmötet i maj skjuter vi till hösten. Frågor som skulle upp där måste vi interimshantera, tex stadgeändringen med tillhörande val av ungdomssektionens ledamot i styrelsen. Kommitteledamöter får bli enligt valberedningens förslag. Planeringen av belysningen på varvet fortgår, men Coronan får avgöra hur mycket som görs före sommaren. Presentationen av årets verksamhet får bli via hemsidan och eventuellt utskick. Vad vi än hade tänkt så påverkas det av Coronan.

Informationsmöte för nya medlemmar och styrelse/avtackningsmiddag flyttas också till hösten.

Vi har nästa styrelsemöte 20 april. Vi skall se om det är genomförbart att så många som möjligt deltar i mötet via länk för att öka den ”sociala distanseringen”. Vid den tidpunkten vet vi mer om läget och vi kommer omgående att kommunicera vad vi har kommit fram till. Så till dess, ha en Glad Påsk och passa på att vårrusta båten, det är i alla fall en tillåten aktivitet som vi skall vara glada över.

Sten Stabo / ordförande

Seglingstävlingar 2020

Samtliga tävlingar i Enköpings Segelsällskaps regi är inställda på Svenska Seglarförbundets inrådan tills vidare. Vi uppdaterar så snart vi får nya besked.

Eventuella frågor kan ställas till
kappseglingskommitten@enkopingssegelsallskap.se

Kappseglingskommittén

Åtgärder för vaktgång på grund av Covid-19

För att vi ska fortsätta med vår vaktgången på ett tryggt sätt under rådande omständigheter kommer följande åtgärder att införas.

 • Alla vaktpass bokas som så kallad dubbelpass, där man genomför båda passen med en närstående.
 • För att kunna ändra redan bokade pass kommer möjlighet att boka om sina pass öppnas upp för de pass som även ligger inom de närmsta 30 dagarna.
 • Vid sjukdom ska detta anmälas till den som du ska gå vakt med som då noterar detta i loggboken.
 • Sjukdom kommer inte att ses som misskött vakt utan vakten ska ombokas till ett senare tillfälle eller arbetspass. I övrigt gäller vaktinstruktionen om du skulle bli ensam på din vakt.
 • Skulle båda vakterna insjukna ska detta anmälas till någon i vaktkommittén.
 • Ta kontakt med den som du har planerat att gå vakt med för att säkerställa att ni är trygga med att gå vakt tillsamman.

Har du några frågor och funderingar kring detta eller vaktgången i övrigt är du välkommen att kontakta någon i vaktkommittén eller vice ordförande.

Information från styrelsemöte 2020-03-16, ESS i Coronatider

Hej alla ESS-medlemmar

Här kommer en liten information från första styrelsemötet med den nya styrelsen. Mötet präglades av dels av att det är flera på nya poster så vi har lite att lära, men naturligtvis också av Coronan. Två ledamöter deltog per telefon och två hade förhinder. Viktigaste frågorna är hur vi skall hitta lösningar som gör att vi kan lotsa vår förening mellan virusgrynnorna till en förhoppningsvis god båtsommar. Coronan har ju en dramatisk påverkan på hela samhället, men hjälps vi åt så tar vi oss igenom även det här.

Viktigaste rekommendation från myndigheterna är att minska antalet fysiska kontakter mellan människor, speciellt med äldre människor över 70, och vi är många. En konsekvens av detta är att vi har beslutat att vissa aktiviteter, som innebär onödiga kontakter, senareläggs. Exempel på sådant vi flyttar till hösten är byte av nycklar och skjulinspektioner. Vi kommer även att ställa in hamnstugans öppet hus första tisdagskvällen i månaden tills vidare. Hjälps vi åt kan nästan all bokning och frågor hanteras via dator/telefon.

Enstaka kontakter måste naturligtvis finnas, men tänk på avståndet. Det är inte nödvändigt att handhälsa och har vi någon form av förkylnings/Corona symptom avstår vi naturligtvis från att träffa varandra fysiskt. Tänk på de frivilliga som ställer upp på sjösättningar och arbetsdagar, dom kommer ju att möta många medlemmar ganska nära.

Föreningsmöten med många medlemmar tätt samlade är i dagsläget tveksamma att genomföra. Mälarens Båtförbund har som ett exempel beslutat att senarelägga sitt årsmöte.

Vi har bestämt att skjuta upp infomötet för nya medlemmar den 4 maj till senare. Vårmötet den 13 maj ligger definitivt i riskzonen, men vi planerar tills vidare att genomföra det. På styrelsemötet 20 april bestämmer vi slutligt i ljuset av Coronan vid den tidpunkten.

Merparten av vår verksamhet rullar naturligtvis på, här några exempel som avhandlades:

Varvet. Dräneringen mellan skjulen är upphandlad och genomförs efter sjösättningarna. Belysningen på varvsområdet utreds. Städdagar planeras och alla som har vagnar, master, skräp etc på fel ställen skall naturligtvis ta bort det själva snarast.

Klubbholmen. Ombyggnad av rampen förbereds. På gång är besiktning av Klubbhuset för att identifiera brister på säkerhet (för övernattning för ledare tex) och besiktning av allmänskicket för att möjliggöra en tydlig framtidsplan. Städdagar planeras. Förbättrad bryggsäkerhet har vi fått offert på (inkluderade hamnen i stan) men det tas ett varv till, det blev ett dyrt förslag. Ny kioskentreprenör på gång. Hoppas att Coronan inte ställer till det.

Båtplatser. Vi har i stort balans så att merparten kan få sina önskemål uppfyllda. Några mindre omflyttningar för att bättra säkerheten i Klubbholmen planeras. Medlemsregistret hanteras av Johan W både i BAS (Båtunionens datasystem) och i vårt eget bokningssystem. Vi planerar dock att så småningom lägga allt i BAS.

Båtlivsverksamheten. Ett förslag med utbildningar i navigation och VHF är framtaget, men Coronan gör att vi skjuter de flesta till hösten. Möjligen kör vi en VHF utbildning i vår för ungdomsledare. Även seminarieverksamheten läggs lite på sparlåga tills vidare, men ett antal ideer finns. Mer publika evenemang, tex strömmingsfrossa vid sjösättningen, är ju spännande. Just nu gör vi ingen skarp planering, det innebär ju ett antal inte helt nödvändiga kontakter.

Tävling. Johan kunde inte vara med på mötet, men ett tävlingsprogram för 2020 finns framme. Seglarförbunden i såväl Västmanland som Uppland/Gästrikland söker samarbeten på tävlingsfronten.

Ungdomsverksamheten. Skall bli en mer integrerad del av ESS. Ekonomin är tex redan nu en del av ESS redovisning. Förslag på ny styrelseledamot på gång och skall väljas på vårmötet efter beslut 2 om stadgeändringen (beslut 1 togs på årsmötet). Lägerplaneringen för junilägret fortgår och ev ”Coronabeslut” kan tas ganska sent i vår.

Vaktgången. I stort sett fullbokat tom juni.

Kommunikation. Vår nye kommunikatör Jimmy var förkyld och var med på mötet per telefon. Räknar med att vi skall kunna lägga mer krut på kommunikation och uppdatering av våra hemsidor. Speciellt viktigt när vi drar ner på direkta kontakter.

Ekonomi. Ekonomin ser bra ut. Det brukar den i och för sig göra så här års, men vi har lite pengar på bankboken sedan tidigare också. Vi skall lägga lite krut på att göra en enklare presentation av helheten, speciellt balansdelen, för att besvara en del frågor som dyker upp.

….Det finns mer att berätta, men det är långt nog redan nu.

Sköt om Er.

Sten Stabo / Ordförande