Vi söker intresserade att utföra XRF mätningar

Tack för intresset, vi ser att vi fått tillräckligt med anmälningar.

Vi söker medlemmar som vill hjälpa till med att utföra mätning av båtbottnar för att fastställa förekomsten av otillåtna ämnen i bottenfärgen på våra båtar. Denna mätning utförs med ett laserinstrument kallat XFR. Första steget är att de som kommer jobba med detta instrument kommer att få gå en kurs genom SBU, förhoppningen är att denna kurs kommer hållas under hösten. Därefter kommer mätningar av båtar ske när vi kan få tillgång till de instrument som SBU innehar. Nerlagd tid kommer räknas av från arbetsplikten.

Detta jobb är en del i  klubbens arbete att bli en giftfri klubb till år 2026.

Är du intresserad kontakta någon av följande personer:

Peter Brickner 070-763 34 02, epost: brickner.peter@gmail.com

Jan Orhaug 0736-12 63 30, epost: jan@orhaug.se

Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021

Vi vill med detta upprop undersöka om det finns förutsättningar för ett blästringsprojekt för sanering av båtbottnar redan i höst, någon av de sista veckorna i oktober. Principen först till kvarn gäller så är du intresserad anmäl dig direkt i BAS-systemet aktiviteten ”Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021”. Vi behöver ha en indikation på intresset senast i början av september för att i steg två göra en slutlig deltagarlista.

Som vi informerat om på bla vårmötet och på hemsidan kommer ESS från och med 2026 inte att sjösätta båtar som inte kan visa att de är fria från giftiga eller blödande bottenfärger. För att åstadkomma detta har vi fått ett LOVA-projekt godkänt som ger finansiering för mätning av båtbottnars giftinnehåll (XREF-mätning), bidrag för sanering av giftiga/blödande färger samt bidrag för inköp av båtbottentvätt med roterande borstar.

Vi hinner troligen inte få tillgång till XREF mätningar i höst så det är upp till var och en som vill vara med i år att bedöma behovet för sin egen båt. LOVA-bidraget gör att en stor del av kostnaden för blästringen täcks. Principerna för LOVA-bidrag har ändrats lite sedan 2018, men i allt stort täcks uppåt 70-80% av kostnaden för blästring förutsatt att vi blir minst 10 båtar som kan hanteras rationellt.

Den interna slutrapporten ”Slutrapport för LOVA-projekt ESS Båtbottenblästring 2018” ligger på hemsidan och den som är intresserad kan där läsa hur det gick till 2018 för de 19 båtar som var med då. Där kommer även att läggas in en bildserie från ett seminarium om erfarenheter av blästringen och den efterföljande epoxibehandling vi genomförde. Seminariet hölls hösten 2019.

Sten Stabo / Ordförande och projektledare för 2018 års projekt.

Vassklippning på klubbholmen

VIKTIGT!
Onsdag den 4/8 kommer Sala vassklippning till klubbholmen för att slå vass. Om ni som har vass på era platser vill få denna klippt, måste ni ställa upp och hålla er er båt borta från platsen under hela dagen, ni får försöka placera båten på någon ledig plats, ex.vis roddarnas brygga, gästplatser bakom kiosken eller varför inte ta en fin dag på sjön 🙂.

Kvällseskader 26 augusti

Start Klubbholmen kl 18.

Vi fortsätter med mini kvällseskadrar i vår omedelbara närhet. Vi gör ett strandhugg på ön som vi vanligtvis bara far förbi. Turen går till Bryggholmen, där vi grillar och får höra om öns spännande historia.

 

Läs hela inbjudan här Länk

ESS stöttar barn

ESS tar upp en gammal tradition och har beslutat stötta barn som har det lite svårare än många andra. Barn som aldrig kommit någon vart i sommar bjuds en lägervecka, där olika klubbar/personer ställer upp ideellt med någon aktivitet.

Den 21:a juli har vi i ESS erbjudit oss att ta hand om dem under en dag och bjudit ut de 30 majblomme barn i åldern 8- 12 år (dagläger) att få prova på båtlivet på vår vackra klubbholme.

Vi tar tacksamt emot Er medlemmars medverkan. Tanken är att de skall få prova på lite olika aktiviteter. Åka vattenskoter, segla jolle ( 2 manna med instruktör) , åka motorbåt och segla kölbåt, kanske fiska, förutom lek och bad. Dem har med sig ledare och lunch.

Seglarvästar som var ett problem verkar vi få låna av SSF.

Har du möjlighet att förgylla barnens dag med att ställa upp, helst med något av ovanstående flytetyg, eller arbetstid. Just nu har vi bara en motorbåt säkrad.

Hoppas på gensvar.

Svar till: per@kabeindustrier.se alt sms 0707652295.

Daglägret är emellan kl 9- 16.

Vi har nu några volontärer via facebook med 2 st mindre motorbåtar, 1st M22, 1st jolle som ställer upp. Vi tar tacksamt emot fler

Per Wadström

klubbmästare ESS
+46 707 652295