EFTERLYSNING

Arbetsbelysningen (i form av en LED-ljusslinga) som hängde i klubbhuset har fått fötter. Den som av en händelse råkat få med sig den får gärna hänga tillbaka den. Det bör vara någon med nyckel som varit inne eftersom inget är uppbrutet.

Ombyggnation i klubbhuset

Nu har en ombyggnation av köket i klubbhuset påbörjats, denna renovering kommer pågå under större delen av vintern. Detta innebär att det inte går att utnyttja huset för aktiviteter innan byggnationen är klar. Hoppas ni har överseende med detta. Vi får se fram emot ett nytt och fint kök inför nästa säsong.

Underlag till ESS digitala höstmöte

Hej igen alla ESSare

Hoppas att ni har lyckats navigera mellan Coronaskären denna mystiska höst. Inför det digitala höstmötet den 26 november lovade vi att lägga ut underlagen på hemsidan. Det är ju svårt på ett digitalt möte med många deltagare att ha någon djupare dialog, men vi svarar gärna på frågor i förväg.

Läs och fundera gärna på framtidsfrågorna som vi inte har räknat med att gå så djupt i under själva höstmötet. Men de behöver ju naturligtvis utredas och bilda underlag för vår framtida utveckling.

Tisdag den 24 november kl 18:30 kommer Jimmy att per mail skicka ut inbjudan till träningsuppkoppling med zoom. Ni som vill kolla att er anslutning funkar har då möjlighet att göra det. Vi har inte resurser för djupare teknisk support den 26e. Mer information kommer på hemsida och mail dagarna före.

Med vänliga hälsningar / Sten, ordförande

Kommunen genomför anläggningsarbeten på vårt varvsområde

Enköpings kommun genomför för närvarande gräv- och borrarbeten för en ny vattenledning på vårt varvsområde. Ett par borrgropar kommer att tas upp. Dessutom ligger rören lagrade utanför ett av de första båtskjulen vilket kan påverka dessa skjulägare ogynnsamt. Kommunen har dock rätt att genomföra dessa arbeten enligt det arrendeavtal vi har om ”det kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendator”.
Vi har träffat en överenskommelse med kommunens entreprenör att låta deras  personal vistas i hamnstugan mot en skälig ersättning. Det innebär dock inte att våra medlemmar inte kan vara där.
Arbetena beräknas vara avslutade i mars 2021.

Hälsningar
Leif Eriksson

Valberedningens förslag till ESS Höstmöte 2020

Valberedningens förslag till ESS Höstmöte 2020 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Försök sedan delta på mötet (som hålls på distans via programmet Zoom) torsdagen den 26/11! 

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget på länk nedan.