Information om det nya Arrendeavtalet för hamnen och varvsområdet

Nu är all administration kring det nya avtalet för varvesområdet och hamnen klar och ESS har erhållit ett exemplar av avtalet. Innehållet i avtalet framgår avv de bifogade dokumenten.

Länk till Arrendeavtal

Bilaga 1 till arrendeavtal Länk

Bilaga 2 till arrendeavtal Länk

Årsmöte genomfört och styrelsen är nu konstituerad

Först vill jag tack för förtroendet att leda Sällskapet i ytterligare en mandatperiod. Vi var över 140 personer som deltog i mötet vilket visar att det finns ett stort engagemang för vårt Sällskap.

Tre nya medlemmar blev invalda i Styrelsen och vi genomförde den 6 mars ett konstituerande möte med att fördelat våra roller vilket innebär styrelsen ser ut på följande sätt:

Ordförande                                  Magnus Johansson

Vice ordförande                         Sten Stabo

Sekreterare                                  Per Nilsson

Kassör                                             Lars Eklind

Varvschef                                      Jonas Jonsson

Intendent                                     Andreas Hugosson

Klubbmästare                              Tomas Hörz

Kommunikatör                            Camilla Erleving

Båtplatsansvarig                         Robin Holmberg

Tävlingsledare                           Tobias Elgfors

Ordförande Ungdomsekt       Alexander Bergvall

Magnus Johansson

Ordförande

ESS Varv söker kranpersonal och traktorförare – Inbjudan till Varvets Uppstartsträff

Fler kranförare och traktorförare behövs

ESS söker kranpersonal och traktorförare till varvet för kommande sjösättningar och upptagningar. Intresserade kan anmäla sitt intresse genom att anmäla sig till Uppstartsträffen via bokningssystemets aktivitetsbokning (se nedan)

Inbjudan till varvets Uppstartsträff

Fredag 2016-04-01 kl. 18.00 genomförs varvets Uppstartsträff i Hamnstugan. På Uppstartsträffen bokar man in sig för aktiviteter som t.ex. traktorförare och medhjälpare till kranen . Varvet hoppas på 10-talet nya intresserade till kran och traktor. Arbete förutsätter ett visst handlag men tanken är att skola in ny personal genom att mixa arbetsgrupperna med erfaren varvspersonal. OBS! Ingen ersättning utgår för detta arrangemang men ESS bjuder på mat och dryck. (Ersättning utgår naturligtvis senare för de aktiviteter man bokar in sig på under denna träff.)

Anmälan via bokningssystemets aktivitetsbokning.

Information från Varvskommittén

Varvsöppning sker lördagen den 9/4 2016.

Byte av eluttag och belysning på bryggorna i hamnen ska ske 2016. Utökning av befintliga uttag kommer att göras så att det blir flera uttag (med belysning) på varje brygga.

Hamnstugan är nu anmäld till Hjärtstartarregistret. Utbildning i hjärt-/lungräddning kommer under våren att ske för Varvskommittén, traktorförarna, Klubbholmskommittén och Kioskpersonalen på Klubbholmen.

ESS Årsmöte 2016 är nu genomfört

ESS Årsmöte hölls den 2 mars. Mötet förlöpte enligt gängse rutin och protokollet kommer att göras tillgängligt på ESS webbsidor så snart det är justerat och klart. I samband med mötet delade ESS ut förtjänstmärken till välförtjänta mottagare.

Förtjänstmärken i guld tilldelades (från vänster på bilden) Sören Krantz, Gunnar Widén, Lars-Göran Åkerman, Lars Eriksson samt Tomas Frisk (ej närvarande)

Guld

Fortsätt läsa

Bussresa till Båtmässan och påminnelse om Båtvårdsinformation

Den sedvanliga  båtmässeresan äger rum Lördagen den 12  mars  avfärd från Gustav Adolfs Torg 0900

Anmälan sker i första hand på genom att logga in på aktiviteter i bokningssystemet.

Du kan också anmäla Dig med ett mejl till thkonsult@telia.com eller på telefon 0708 462 595 (gärna SMS) Anmälan helst senast 1 mars. Om det blir får få anmälda kommer arrangemanget att ställas in.

International informerar om båtvård

Du glömmer väl inte att anmäla Dig till Internationals info om båtvård hosa Ackes. Länk till info

Nu är det möjligt att boka ett andra vaktpass som del av arbetsplikten

Vi har nu gjort en uppskattning av arbetsbudgeten för 2016 och kommit fram till att vi kan öppna för ett andra vaktpass för de som föredrar det sättet att fullgöra arbetsplikten 2016. Ca 100 vaktpass, markerat som gröna dagar i vaktbokningssystemet, finns att tillgå och principen först till kvarn gäller. Röda och vita dagar kan inte bokas. Fortsätt läsa