ESS höstmöte, fysiskt möte 5 november ställs in och ersätts av digitalt möte den 26 november kl. 18:30.

Det är inte lätt att navigera mellan Corona-grynnorna utan att köra fast. Det senaste är att Uppsala län skärper rekommendationerna runt fysiska kontakter, typ möten med människor som normalt inte träffas dagligen. Visserligen preliminärt bara till den 3 november, men det är oklart vad som bestäms sedan.

Vi i styrelsen har bestämt oss för att ersätta det ordinarie höstmöte vi nyligen kallat till den 5 november med ett digitalt möte torsdagen den 26 november kl 18:30.

Vi kommer att använda ett system som heter Zoom som vi i liten skala provat på vårens styrelsemöten. Det blir ju lite mer svårbemästrat på ett större möte så vi behöver träna lite på hur det skall gå till. Naturligtvis kommer det ändå vara svårt med digitalt möte att ha den dialog vi skulle vilja ha med medlemmarna, men nu ligger Corona-grynnorna tätt.

Vi återkommer med mer information hur det skall gå till.

Sten / ordförande.

Inbjudan till ESS höstmöte 2020-11-05 kl 18:30

Trots att Coronan inte vill ge sig planerar vi att köra ESS ordinarie höstmöte torsdag den 5 november kl 18:30. Förutsatt givetvis att det inte dyker upp nya hårdare rekommendationer kring pandemin, utvecklingen ser ju inte så positiv ut just nu.

Lokal som vanligt Korsängsskolans aula som rymmer 50 personer även med ”Corona-avstånd”.

De allmänna Corona-restriktioner som fortfarande gäller gör att vi avstår från fikapaus.

Vi vill också att ni som tänker gå gör en intresseanmälan på aktiviteten höstmöte i vårt bokningssystem före 2020-10-31. Det ger oss en möjlighet att eventuellt komplettera med någon form av digitalt komplement om vi skulle bli fler än 50 deltagare. Vi har kört styrelsemöten delvis via Zoom så det alternativet ligger närmast till hands.

En fråga som inte är helt lätt att fixa på kort tid är hur vi skall administrera ev röstning digitalt. Vi återkommer i den frågan.

Agendan kommer att täcka det formella valet av de funktionärer och kommittéer som det inställda vårmötet skulle slå fast. Dessa har ju som de flesta sett jobbat på förtjänstfullt under året. Fyllnadsval av Intendent skall också genomföras. Dessutom kommer budget och aktivitetsplan för 2021 tas upp inklusive lite framtidsresonemang. Slutligen kommer inkomna motioner att avhandlas.

Välkomna / Sten, ordförande

Höstköret 2020 26/9 (tidigare Gubbköret)

Höstköret 2020 blir annorlunda jämfört med tidigare år. Anledningen är förstås den pågående pandemin.

Det som blir annorlunda i år är att middagen efter seglingen är inställd. Vi har försökt hitta en alternativ lösning som inte bidrar till smittspridning, men utifrån era svar och de förutsättningar vi har att förhålla oss till blir beslutet att middagen ställs in.

Själva seglingen kommer genomföras som vanligt. Skepparmöte och start vid Granskär, målgång vid Klubbholmen. För de som önskar finns bastu och grill. Eventuellt sker en prisutdelning på gräsmattan vid kiosken, det beror på vilken anslutning det blir, annars meddelas resultatet via mail och hemsida.

Anmälan till tävlingen kan ni göra här. SRS-talet går att ändra fram till skepparmötet.
Banbeskrivning

Andra funderingar? Maila kappseglingskommitten@enkopingssegelsallskap.se

Hittills anmälda!
Joule 44
Albin Delta
Linjett 35
Dufour 325
Omega 34
NF

12-timmars 2020 19/9

Enköpings Segelsällskap bjuder in till 12-timmars lördagen den 19/9.

Starten går 9:00 vid Klubbholmen och alla är välkomna att delta. Skepparmötet genomförs 8:00 vid kiosken.

Inbjudan!
Anmälan!
Föreskrifter

Funderingar? Maila kappseglingskommitten@enkopingssegelsallskap.se

Välkomna!

Hittills anmälda:
Mamba 31
Elan 37
Dehler 34sv
NF
X-99
Albin Delta
Dufour 325
Linjett 35
J/122
Joule 44
M30
Linjett 34
Dufour 34