Giftfri båtklubb – finns det intresse för subventionerad blästring av båtbotten?

Vi är några som är intresserade av att blästra bort våra gamla bottenfärger och gå över till moderna giftfria hårda bottenfärger som fungerar väl i vår vattenmiljö och som pallar även för semester ute i Östersjön. Många vill dessutom avlägsna tjocka lager av gammal blödande färg som ser mer ut som månlandskap än en effektiv botten.

Tekniken för att få bort detta är blästring, företrädesvis med kolsyreis som är snäll mot underliggande gelcoat, men också dyrare än sandblästring. Entreprenören måste bla sätta upp skyddstält och ta hand om färgrester. Genom att vara flera kan vi dela på dessa startkostnader och komma ner till en nivå runt 10 000 SEK för en normal båt.

Kontakter med Länsstyrelsen har visat att vi kan få upp till 50 % bidrag för kostnadsuppskattningen ovan från ett upplägg kallat LOVA som går ut på att minska giftbelastning på speciellt insjöar och kustvatten. Detta bidrag utgår även till den ”ideella” delen av arbetet, tex ESS kostnader om vi skulle utnyttja klubbens resurser med spolplatta och reningsverk tillsammans med klubbens traktorer för att flytta båtarna. Fortsätt läsa

Höststädning på Klubbholmen

Hej

Då är det dax för höststädning på Klubbholmen. Vi träffas på parkeringen utanför Sjöstugan kl09.00 nu på söndag den 22/10. När vi är klara så samlas vi i klubbhuset för att äta en hamburgare och dricka lite kaffe.

Då ses vi på söndag med vänliga hälsningar Andreas

Inbrott/Påhälsning i båtar

Uppdaterad 17-10-15

I helgen har det varit påhälsning i båtar på N området, de har rört till ordentligt inne i båtarna.

(6-8 okt)Det har varit inbrott/påhälsning i flera båtar omkring M varvsplatserna. Lite vandaliserat som uppställda luckor(blött), rört omkring inne och provkört brandsläckare /nödraketer.

Hoppas  alla medlemmar hjälps åt och håller extra uppsikt på varvet.

TACK till Er medlemmar

TACK alla medlemmar för att vi nått dit vi gjort med skjulen, bara 16 st kvar att måla.

TACK och stor eloge till de som bidragit med arbete på varvet med grusningen av området.

Kommunen har idag besökt hamnområdet, sammanfattningsvis är kommunen nöjda med det arbete som lagts ner på iordningställande av båthus och varvsområde. Det finns lite kompletteringar, som vi får arbeta med under kommande säsong.

 

SMBF ( Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

Angående problem med ökad trafik i Årstaviken

SMBF har på båtklubbarna i Årstavikens vägnar tillskrivit Länsstyrelsen och projekt Slussen, de beskriver en besvärlig situation som uppstått med ökad båttrafik i Årstaviken. Situationen är föranled av ombyggnaden och stängning av Karl-Johans slussen. Förbundet kräver särskilda åtgärder från berörda myndigheter såsom bättre bevakning, omläggning av trafik till vissa delar av Årstaviken, fartbegränsningar och förhindra svall från de passerande fartygen. Kör försiktigt!

App för toatömning ( App store & Google Play)

Transportstyrelsen har tagit fram en Gratis app ”Hamnkartan” för mobilen där ni lätt kan hitta närmaste tömningsstation. Ni kan också rapportera fel och brister på stationer.

Var rädd om Pålsundet!

Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik. Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar den unika miljön i Pålsundsparken. Läs mer: http://www.smbf.org/var-radd-om-palsundet/

Källa: www.smbf.org

Personal till upptagning

Uppdaterad 2017-09-15

Det saknas personal till ALLA upptagningsdagar.   Varvet vädjar till medlemmarna att anmäla sig till att arbeta. Gärna medlemmar som aldrig provat på att arbeta vid kranen, så vi får in ny personal. Vid problem att boka Arbetspass i bokningssystemet ring Jonas 073-7053283.

Studiecirkel

Under hösten 2017 inbjuder ESS  till studiecirkel med möjlighet att uppdatera sina kunskaper i navigation, dela med sig av erfarenheter samt bli inspirerade att gå kurser som ökar sin kompetens.

Studiecirkeln kommer exempelvis ta upp svårigheter som kan uppstå vid användande av sjökort, plotter, radar och AIS.  Även VHF kommer att tas upp främst utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vi går igenom materialet via grupparbeten/diskussionsgrupper för att samtliga aktiveras. Fortsätt läsa

Kallelse till Höstmöte

Höstmöte 8 november   Korsängsskolans Aula kl 18.30

 

Förslag till dagordning Länk

Förslag till budget 2018 Länk

Förslag till avgifter Länk

Motioner till höstmötet Länk

Proposition båtskjul Länk

Styrelsen proposition till nya stadgar.  Vid höstmötet presenteras det av vårmötet antagna förslaget till stadgeändring på nytt för slutligt antagande av ESS. Länk

 

Välkomna önskar Styrelsen