Information från Ordförande

Nu kom den första frosten och det med besked. Skönt att alla verkar kommit i ide med sina båtar så att vi kan ta den annalkande vintern med lugn.

Styrelsen genomförde en arbetsdag den 15:e november där ett av ämnena var Arbetsplikten. Vi kan konstatera att arbetsplikten har fallit ut väl där vi fått önskad effekt; att få fler medlemmar som jobbar och gör det fint i våra hamnar. Ca 450 medlemmar har fullgjort sin arbetsplikt under året. Ca 50 medlemmar har gjort sin vaktplikt men inte fått till alla timmar i arbetsplikten utan det hamnade någonstans mellan 4,5 – 8,5 timmars arbetsplikt. Dessa timmar har vi nu efterskänkt då det är första året med arbetsplikt och vi ser att dessa medlemmar gjort ett försök men inte riktigt nått ända fram. Det göra att vi har lite över 500 medlemmar som gjort sina åtagande, Bra arbetat!

Jag vill dock trycka på att man inte behöver göra sin arbetsplikt utan istället betala för att slippa utföra sin plikt, viket är helt i sin ordning.

Till nästa år kommer vi göra några mindre förändringar, men i stort kommer det att se ut som i år. Vi kommer informera, senast i januari, om de förändringar som gäller till nästa år. Vi ska även försöka komma ut med arbetslistor, så tidigt som möjligt i början på året, för att Du som medlem ska få god tid på dig att planera in säsongens arbete.

Arrendekontraktet med kommunen arbetas på med full kraft. Vi hoppas att vi kan ha ett kontrakt påskrivet så snart som möjligt, men för oss är det viktigast att vi får fram ett bra avtal som stämmer överens mot det vi arrenderar. Om det tar lite längre tid och vi får ett avtal vi vill ha, ser vi det som bättre än att skynda på och vi blir besvikna på sikt.

Medlemmarnas hyreskontrakt ligger nu inskickat till SBU´s jurist för kontroll. Om vi får som vi vill kommer ni om några veckor kunna se ett exempel av kontrakt på hemsidan. Vi kommer därefter, så snart som möjligt, att skicka ut kontrakt för påskrivning till berörda.

Vi har nu också skickat ut ett antal räkningar till de medlemmar som inte genomfört sin arbetsplikt. Styrelsen kommer inte att skicka ut kontrakt till medlemmar som är behäftade med skuld till föreningen, först efter att skulder är reglerade kommer kontrakt utsändas.

Kommittéordförandena håller nu på att sammanställa dokument med de som gjort över anbefalld arbetsplikt och ska ha ut beslutad ersättning. Under december månad kommer vi att betala ut de första ersättningarna för utfört arbete.

Nästa år är det 2016 och Enköpings Segelsällskap fyller 100 år. Klubbmästaren har under åren tagit fram ett antal aktiviteter som vi under vår och höstmöte nu beslutats ska genomföras. Det är dock lite tunt i leden för de som ska administrera själva aktiviteten. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är upp till oss om vi vill att aktiviteterna ska genomföras. Vi kan inte komma nästa höst och klaga på att vi inte gjort tillräckligt på vår hundraårsdag, allt är upp till oss. Kolla på hemsidan eller med Klubbmästaren om det kan vara något Ni kan hjälpa till med.

Klubbmästaren kommer också att komma ut med lite vinteraktiviteter så som olika föredragningar som rör båtlivet som genomförs under enklare former som typ; en pubafton. Information kommer sättas ut på hemsidan när tider är fastställda.

Under styrelsens arbetsdag kom vi fram till att årsmötet ligger lite sent. På årsmötet väljs styrelse och kommittéer som efter ett val ska börja arbeta med årets aktiviteter. Årsmötet har som regel legat i slutet på mars vilket i sin tur gjort att alla nyval egentligen haft en inkörningsperiod fram till sommaren och det är först efter sommarsemestern som man kan ge full kraft i allt arbete. Om vi väljer att ha styrelsemötet lite tidigare på året tror vi att vi kan uppnå en bättre effekt av de nyvalda och att kommittéer på så sätt får lite mer arbetstid fram till vi sjösätter och verksamheten drar igång. Vi ska försöka flytta årsmötet lite tidigare men då detta är en ny idé så måste andra saker fungera, som till exempel att valberedningen får lite mindre tid att hitta nya styrelse och kommittémedlemmar J

Magnus Johansson

Ordförande

Information från Valberedningen

Vid årsmötet 2016 skall följande platser i styrelsen väljas.
Ordförande
Sekreterare
3 ledamöter ( intendent, kommunikatör, klubbmästare, valdes senast in som fyllnadsval )

Ordf: Magnus Johansson, tackat JA till omval
Sekr: Hans Selg, tackat NEJ till omval
Ledamot 1: intendent, Micke Svensson, tackat NEJ till omval
Ledamot 2: kommunikatör, nytt namn behövs
Ledamot 3: Klubbmästare, Thomas Hörtz, tackat JA till omval

Har någon förslag på namn till styrelsemedlem så kontakta valberedningen

/ Peter Wikman, valberedningen

Höststädning på Klubbholmen

2015-10-25 11.42.33

Söndagen den 25 oktober bjöd på sol och skönt höstväder, om än lite blåsigt. Efter att ställt om klockorna till sommartid samlades knappt 50 medlemmar för att under Klubbholmskommitténs ledning ställa iordning Klubbholmen. En nöjd Intendent konstaterade att Klubbholmen nu var redo att gå i vintervila och att arbetet gått alldeles utmärkt, tack vare att så många medlemmar ställde upp denna arbetsdag.

2015-10-25 11.47.49

 

Nu öppnar vaktbokningen

Nu öppnar vi vaktbokningen för 2016 i bokningssystemet. I stort är upplägget som för 2015, men med några mindre ändringar enligt nedan.

Ni loggar in som tidigare och väljer en ledig vakttid som passar de personliga planerna. I början öppnas systemet bara för bokning av ett vaktpass, tanken är att övriga 9 timmar av arbetsplikten skall gå till övriga arbetsinsatser precis som för 2015. En ändring är att de med lång resväg, d.v.s. postnummer utanför Enköpings kommun, kommer att ha möjlighet att boka ett dubbelt vaktpass direkt från start av bokningsperioden. Fortsätt läsa

Förarintygskurs startar 9 november

Förarintygskurs startar 9 november och genomförs 7 måndagar. Kurskostnad för medlemmar 550:-(0rd pris 1095:-) + studiematerial och examination.

För information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, www.sv.se/enkoping. vxl 018-102370

Ditt medlemsnummer måste redovisas för att erhålla rabatten

Beslutsärende till Höstmötet, rörande avtal för Varvsområdet

ESS förhandlingsdelegation för nytt avtal för Varvsområdet har redovisat förhandlingsläget för styrelsen, vid ett extra styrelsemöte den 4 oktober. Styrelsen bedömning är att ESS snart kommer att ha ett slutligt förslag avseende Arrendeavtal för de kommande åren. Fortsätt läsa

Haveri på Kranen

Kranen i Hamnen är tillfälligt ur funktion och upptagningar kan för närvarande inte genomföras med hjälp av kranen. Kranen blir inte reparerad till helgen 10-11 oktober, varför upptagningarna dessa dagar kommer att genomföras med mobilkran. Varvschefen vädjar till de som bokat sig dessa dagar, att vara på plats i hamnen tidigt så att vi kortar ner den tid som vi får betala för mobilkranen. Eftersom vi har problem med kranen har Varvschefen fattat beslut om att utöka söndagen den 11 oktober till heldags upptagning, dvs ytterligare 15 bokningsbara pass.

2015-10-04 14.01.12

Avslutningsfest Kappseglare

Kappseglingskommittén vill tacka alla som deltagit i våra aktiviteter under den gångna säsongen genom att bjuda till fest!
Vi söker även en handfull personer hjälper till med servering och dylikt under kvällen, denna tjänst ger 6 timmar arbetsplikt per person.

När: Fredag den 16 oktober kl.18:00
Var: Kvartsgatan 19, Crennas lokaler i Stenvreten

Läs mer och anmäl er här

Fortsätt läsa

Navigationskurser i Vinter

Navigationsutbildning 50% rabatt!!

Sällskapet ska verka för att alla medlemmar har tillräcklig med nautisk kompetens och vi är glada att kunna gjort den här överenskommelsen med Studieförbundet Vuxenskolan om rabatterade kursavgifter med 50% av ordinarie kursavgift för Navigationsutbildning under höst/vinter 2015-2016. (Ingen rabatt på litteratur, praktikövningar eller examinationsprov). Priset gör att flera i familjen kan gå för ett normalt pris, så passa på att höja Era kunskaper.

Anmälan sker direkt till Vuxenskolan (se länken nedan) Platsantalet kan vara begränsat så vänta inte för länge med Din anmälan. Förarintyg, VHF samt Kustskeppare kommer genomföras under året.

Sällskapet har även fått rabatter på övriga kurser vid Vuxenskolan på 15%. Vid anmälan till samtliga kurser ska du ange medlemsnummer och då priset är så rabatterat kommer det ske en kontroll att medlemsavgifter är betalda innan kursstart

Navigationskurser Länk