Välkomna till vår nya hemsida och ett riktigt Gott Nytt År

Sällskapet fortsätter att utveckla informationstekniken och det Ni har framför Er är den nya hemsidan. Sedan tidigare har vi satt upp en informationsskärm i klubbstugan och till sommaren kommer det även finnas en ute på Klubbholmen, allt för att medlemmarna ska få uppdaterad information som möjligt.

Under höstens val blev det ett maktskifte i Enköping, vad det konkret kommer innebära för oss kan vi inte svara på idag, men vi hoppas på ett bra och utvecklande samarbete. Fortsätt läsa

Arbetsplikt inom ESS

Styrelsen beslutade vid sitt oktobermöte 2014 att ersätta dagens vaktplikt med en allmän
arbetsplikt för alla medlemmar, utan generella undantag.
Bakgrunden till införandet är tvådelad. För det första vill vi ha större delaktighet från alla
medlemmar i skötseln av våra områden och hamnar. För det andra vill vi hålla ner kostnader
som i annat fall kommer att innebära högre avgifter för medlemmarna i slutänden.
Arbetsplikten är generell och gäller samtliga medlemmar, dock inte rena familjemedlemmar.
Alla skall genomföra 18 timmars arbetsplikt varav 9 timmar är ett vaktpass och 9 timmar övriga
arbetsinsatser för föreningen. Fortsätt läsa

ESS nya hemsida

Välkommen till ESS nya hemsida. En av de viktigaste nyheterna är att den nu har utformats som en ”blogg” med inlägg i datumordning på första sidan. Detta är alltså ett inlägg, inläggen blir ett slags nyhetsflöde och går sedan att söka fram i arkivet genom att använda de olika sökfunktionerna i marginalen till höger.