Uppsägning skjulplats

Varje ägare av båthus svara själv för försäljning av sitt båthus. Observera att köparen måste vara medlem i föreningen innan köpet fullföljs. Den gamla ägaren skall underrätta kansliet om försäljningen och säga upp det löpande Nyttjanderättsavtalet för båthuset (”markytan”). Den nye ägaren skall förutom medlemskap i föreningen och köpeavtal, ha ett gällande avtal med föreningen avseende båthus.

Båthuset får endast användas för uppställning/förvaring av båt samt därtill hörande verksamhet.

Anmälan om uppsägning av skjulplats vid ESS varv

Blankett för anmälan uppsägning av skjulplats. Uppsägning av båtplats och/eller varvsplats görs på annan blankett, uppsägning av medlemsskap har också en egen blankett.

Namn:*
Personnummer:*
ESS medlemsnummer:*
Telefon:
-
Mobiltelefon:
E-postadress:
Skjul nummer*
Anmälan gäller från och med:*
Vid försäljning av båtsskjul ange ny ägare till Båtskjul:
Adress ny ägare:
Mobiltelefon ny ägare:
Verifiera tecken:
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.