Information inför bokning av sjösättning våren 2022

Tänk på detta när du bokar sjösättning:

  • för att kunna boka sjösättning måste båten vara registrerad i BAS
  • boka den första lediga tiden den dag du vill sjösätta för att undvika väntan för kranpersonalen
  • de tidigare generösa coronareglerna med möjlighet att utan särskild avgift komma överens om en egen krantid har upphört. Från och med i år gäller ESS taxa 1500 kr för en särskilt bokad krantid.

Styrelsen

Kansliet i Hamnstugan är öppet 5 april 18-20

Kansliet kommer att vara öppet på försök 5 april kl 18-20 om du vill ha hjälp med något administrativt eller ställa någon fråga. Styrelsen kommer därefter  att utvärdera om det verkligen finns ett behov. Den tidigare uppgiften att hjälpa till med olika bokningar har ju nästan helt försvunnit då det numer med fördel kan ske av var och en i BAS.

Uppvaktning av medarbetare på Årsmötet 2022-03-10

En av punkterna på årsmötet var att dela ut styrelsens utmärkelser i Guld och Silver efter förslag från Förtjänstmärkesnämnden. Mötesordförande Jan Clasenius delade ut diplom och förtjänstmärken och läste upp motiveringarna.

Årets utmärkelser i Silver gick till:

Tommy Andersson

Tommy har verkat som en trygg och hjälpsam traktorförare och under lång tid ställt upp i vått och torrt vid sällskapets sjösättningar och upptagningar.

Sten Stabo

Sten har under nästan ett decennium varit först Vice Ordförande och sedan Ordförande i ESS. Han har även länge varit aktiv i ESS kappseglingsverksamhet. Med sitt fantastiska engagemang och vinnande sätt har han starkt bidragit till en väldigt god stämning i ESS och mycket goda resultat gentemot kommunen.

Roger Lundholm

Roger har visat stort engagemang inom ESS och för bevarande av ESS historia. Han har medverkat i ett flertal omfattande byggprojekt som t ex köket och dansbanan på Klubbholmen.

Årets utmärkelser i Guld gick till:

Alexander Bergwall

Alexander har varit funktionär i ESS i mer än två decennier varav som ledamot i styrelsen i ca tolv år. Har varit eldsjäl i ungdomsverksamheten och har starkt bidragit till att denna har utvecklats på ett positivt sätt.

Jonas Jonsson

Jonas ställer alltid upp med kunnande, driv och engagemang för både klubben och enskilda. Var en av initiativtagarna till ESS LOVA-ansökan och renoveringen av spolplattan. Varit Styrelseledamot – Varvschef samt i åratal deltagit i Varvskommittén.

Tommy Redefalk

Tommy har under mer än 25 år varit en mycket uppskattad funktionär i ESS. Han har varit Styrelseledamot och Intendent för Klubbholmen, Ledamot i Förtjänstmärkesnämnden/Valberedningen där han även varit Sammankallande, VD i ESS Oil AB mm.

Från vänster: Ordförande Jan Clasenius, Tommy Redefalk, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Tommy Andersson och Sten Stabo. Roger Lundholm var ej närvarande vid utdelningen.

Nästa punkt på dagordningen var att med blommor och oljelampa avtacka ett antal styrelseledamöter som avgått från styrelsen men som fortfarande är engagerade i verksamheten på ett eller annat sätt. ESS ordförande Sten Stabo tackade för deras gedigna insats under flera år.

Alexander Bergvall

Jimmy Sandgren

Jonas Jonsson

Johan Wilén

Johan Eriksson

Från vänster: Ordförande Sten Stabo, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Johan Wilén och Johan Eriksson. Jimmy Sandgren var ej närvarande.

 

Handlingar till ESS årsmöte torsdag 2022-03-10 kl 18.30 i Korsängsskolans aula

Nu finns handlingar till vårt årsmöte tillgängliga i form av den bildserie vi kommer att presentera på årsmötet. Materialet är ännu inte helt komplett utan revideringar kan komma att ske ända fram till mötet. Bland annat saknas revisionsrapporten. Se denna länk. Länk

Valberedningens förslag till nya funktionärer se denna länk. Länk

Styrelsen

Länk

Schema för XRF-mätning av båtar i båtskjul

Planeringen har nu kommit så långt att vi har ett schema för när båtar i skjulen mäts. Det kommer att ske lördag-söndag 19-20/3 samt 26-27/3. Tid har reserverats för att kunna mäta samtliga båtar placerade i skjulen. Schemat framgår av den bifogade filen. Där kan du kontrollera när du behöver säkerställa tillträde till ditt skjul/din båt.

Om du vill ha båten mätt vid denna mätomgång, men absolut inte kan ha båten tillgänglig den planerade tiden finns en begränsad möjlighet att boka mätpass i BAS. Det är ett företrädesvis ett antal kvällspass under veckorna. Vilka mätpass som går att boka framgår i BAS.

Hela texten Länk

Schemat Länk

XRF-gruppen

ESS byter strategi för XRF-mätning av båtar registrerade före 2022 och förvarade på ESS område

Uppdaterad 2022-03-01 :Kompletterande information om XRF-mätning av båtar i skjul under ESS mätperiod mars 2022

Information om hur ESS planerar för XRF-mätning av båtar i skjul inom ESS varvsområde (viktigt att båtägarna ger tillträde till båtarna). Länk

Schema Länk

Ursprunglig text:

I BAS finns i dagsläget en intresseanmälan och ett drygt 70-tal båtägare har tecknat sig för en planerad XRF-mätning i vår. Mätgruppen har nu gått utbildning i tekniken och har samtidigt fått ny kunskap om det praktiska genomförandet från andra båtklubbar.

Detta har lett till att vi har tänkt om hur mätningen ska genomföras. För att effektivisera mätningarna och få ett bättre underlag för planeringen av kommande blästringar kommer vi att mäta så många båtar som möjligt redan i år. Tiden vi kan låna XRF-instrumentet från SBU är också begränsad.

Under vecka 11 och 12 kommer vi därför att försöka mäta samtliga båtar som registrerats före årsskiftet 2021/22 och som står på varvet och i skjulen. Det behövs med andra ord ingen intresseanmälan längre. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen men kommer att få en bekräftelse på resultatet via e-post.

Läs mer här: ESS strategi för XRF-mätningar av båtar registrerade i ESS/BAS före 2022 Länk

Sidan ”ESS om LOVA” här på hemsidan har nu uppdaterats med två andra viktiga dokument:

I det första hittar medlemmar information om vad som gäller bland annat för XRF-mätning, sanering, sanering i egen regi, tillkommande båtar, ny medlem med båt, hantering av båtar som aldrig bottenmålats, rapportering i BAS, hur man får sitt XRF-protokoll efter mätning.

Anvisningen Båtägares ansvar och uppgifter avseende båtbottenstatus Länk

I det andra dokumentet ges information om vad som gäller för den som vill sanera sin båtbotten i egen regi.

Regler Sanering av båtbotten i egen regi Länk

 

Kallelse till ESS Årsmöte 2022

Härmed kallas medlemmar i Enköpings segelsällskap till ordinarie årsmöte.

Torsdagen den 10 mars 2022 kl 18.30 träffas vi Korsängsskolans aula.

Mötet kommer att genomföras som ett traditionellt fysiskt årsmöte där vi kan umgås men med beaktande av rådande coronarekommendationer dvs försök att hålla avstånd till varandra så gott det går. Om du känner dig krasslig – stanna hemma.

Vi väljer att inte, som brukligt, servera kaffe då det finns stor risk att det leder till stor trängsel med ökad risk för smittspridning även om coronan är på reträtt.

Om du är ungdomsmedlem och är äldre än 15 eller fyller 15 år i år har du rösträtt och kan alltså delta i mötet.

På ESS hemsida kommer vi att successivt publicera aktuella möteshandlingar.

Styrelsen

Nya BAS skjuts upp

Enligt vad SBU meddelat tidigare, skulle den nya versionen av Medlemssystemet BAS gå i drift i mars 2022. Senaste informationen skjuter nu på införandet till augusti 2022. Det innebär att det inte blir någon stängning av gamla BAS nu i februari, men att det troligen blir en nedstängning i augusti istället. Analys av vad detta innebär för ESS pågår.

Läs mer på SBU hemsida Länk

IT-sektionen