Doping fall har drabbat Enköpings Segelsällskap

Följande är ett utdrag ur Svenska Seglingsförbundets hemsida

”Dopingnämnden beslutade den 2 februari 2015 att avstänga Pontus Dolfei, Enköpings Segelsällskap under tiden fr.o.m. och med 10 november 2014 t.o.m. den 9 maj 2017 från organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller utövande av uppdrag, allt inom RF-organisation och IdrottsAB. Genom den utredning som Dopingkommissionen lagt fram finner Dopingnämnden bevisat att Pontus Dolfei har haft THC (cannabis) och kokain i kroppen vid tävling. Han har alltså gjort sig skyldig till dopingförseelse. Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden inom 3 veckor”

Styrelsen beklagar djup det som inträffat och vill vara tydlig med att Vi, som förening, tar totalt avstånd från allt nyttjande av droger både inom idrotten som den privata världen. Det är nu viktigt att Vi, som tar avstånd från beteendet, även kan ge det stöd som eventuellt Pontus kan behöva.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.