ESS kommittéer

På denna sida presenteras de olika kommittéerna inom ESS

Klubbholmskommittén

består av Intendent och kommittémedlemmar.

Klubbholmskommittén ska:

 • Övervaka att utfärdade bestämmelser för Klubbholmen efterlevs
 • Leda beslutade arbeten på Klubbholmen, antingen dessa utförs av Sällskapets medlemmar eller av lejd arbetskraft.
 • Utse en ledamot av kommittén till Miljöombud för Klubbholmen.

Klubbholmskommittén svarar alltså för verksamheten och ordningen på Klubbholmen, där merparten av arbetet handlar om att planera för och leda arbetet med driften av Klubbholmen, inkluderat bryggor och båtplatser, kiosk, klubbhus, bastu, grillkåta med mera.

Varvskommittén

består av Varvschef och kommittémedlemmar.

Varvskommittén ska:

 • Övervaka att utfärdade bestämmelser för varvet efterlevs
 • Leda beslutade arbeten på varvet, antingen dessa utförs av Sällskapets medlemmar eller av lejd arbetskraft.
 • Utse en ledamot av kommittén till Miljöombud för varvet och intilliggande hamnar.

Varvskommittén svarar alltså för verksamheten och ordningen på varvet, där merparten av arbetet handlar om att planera för och leda arbetet med att hamnen fungerar som den skall, att våra båtar kommer i och ur sjön samt att vinterförvaringen inom ESS område fungerar som det är tänkt.

Tävlingskommittén

består av Tävlingsledare och kommittémedlemmar.

Tävlingskommittén ska:

 • Vara Tävlingsledaren behjälplig
 • Organisera och leda beslutade tävlingar för segel- och motorbåtar.

Tävlingskommittén svarar alltså för tävlingsverksamheten för ESS och inbjudna.

Redaktionskommittén

består av Kommunikatör och kommittémedlemmar.

Redaktionskommittén ska:

 • Biträda med redigering och utgivning av Sällskapets informations- och medlemsorgan ESSET som webb eller papperstidning.
 • Svara för underlag av reportage av händelser inom Sällskapet.
 • Svara för hemsidans information och uppdateringar

Medlemskommittén

består av Klubbmästare och kommittémedlemmar.

Medlemskommittén ska:

 • Främja båtlivet och öka kunskaperna om båtars handhavande.
 • Genomföra beslutade klubbaftnar, fester, utfärder mm.

Båtplatskommittén

består av Båtplatsansvarig och kommittémedlemmar.

Båtplatskommittén ska:

 • Svara för båtplatskö
 • Fördela båtplatser inför kommande säsong
 • Följa upp att ”rätt” båtar finns vid respektive plats samt att båtar är rätt förtöjda alternativt täckta på sätt som inte skadar andra båtar.
 • Svara för information till gästande båtar vilka regler som gäller inom Sällskapet
 • Ansvara för Gästplatser och avgifter samt att det finns ett bokningssystem för gästande båtar och egna medlemmar som vill besöka Klubbholmen. (ex Mooringo)

Vaktkommittén

består av Vaktansvarig och kommittémedlemmar. Kontakt med Kommitteens
medlemmar:
Karl-Gunnar Örenius mobil: 0705912118 mail:  kg@orenius.se
Jan Clasenius mobil: 0733356577 mail:  jan.clasenius@gmail.com

Vaktkommittén ska:

 • Ansvara för planering och styrning och uppföljning av vaktgången i Hamnen och Klubbholmen.
 • Stödja medlemmar med planering och bokning av vaktgång

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.