ESS Regelverk

Som medlem i ESS är det viktigt att förstå de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet. Vi har samlat alla regler och beslut som påverkar medlemmarna i två olika dokument som man som medlem måste känna till. Det är våra stadgar och vår regelbok. Stadgarna beskriver ”föreningsfrågor” och regelboken fokuserar mer på rättigheter och skyldigheter och diverse ”praktiska” saker. För att förstå till exempel vaktplikten och arbetsplikten behöver man som medlem läsa regelboken. Där hittar man också vad som gäller beträffande en båtplats när det kommer till att använda den och låna ut den.

Avgifter för olika tjänster finns på ESS webbsidor och är sällskapets officiella prislista fastställd under den årliga budgetprocessen.

Här hittar du ESS Regelverk ESS Regelbok 2021 (21-09-06)

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.