Medlemssystemet BAS

Gå till BAS Länk

BAS är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är en del av Svenska Båtunionen, både föreningens funktionärer som medlemmar.

BAS för Båtklubben och dess medlemmar

I BAS kan klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv(båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera och registrera avgiftsinbetalningar. I BAS kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv.

Som medlem i klubb kan du till exempel anmäla dig till schemalagda aktiviteter, anmäla dig till olika köer, göra ändringsanmälningar gällande dina kontaktuppgifter eller båtinnehav mm.

Information och handledning Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.