Kontaktuppgifter

Sidan är uppdaterad 2022-05-10

Här finns namn och kontaktuppgifter för ESS och föreningens funktionärer. Funktionärerna presenteras med namn, telefonnummer, e-postadress och bild samt ansvarsområden och en allmän presentation.

Sidan är uppställd i följande ordning

  • ESS adresser, kontakt- och betalningsuppgifter
  • ESS styrelse Gå dit
  • ESS valberedning Gå dit
  • ESS valda revisorer Gå dit

ESS adress

ESS betalningsuppgifter

Bankgiro: 5313-6057
Swish: 1233770781

ESS Hamn och Kansli

ESS hamn och varvsområde ligger på västra sidan av Enköpingsån (bakom sjukhuset). Man åker dit via Nyängsvägen. Där finns ESS Hamnstuga med kansli som normalt är obemannat. Eventuella öppettider annonseras en tid i förväg på ESS hemsida.
Telefon till Hamnstugan är: 0171-20815 (enbart användbart när kansliet är bemannat).

klicka på bilden för att få en större bild

ESS Klubbholme vid Kolarudd

Mälarens pärla – ESS underbara klubbholme har besöksadress Klubbholmsvägen 5, 749 48 Enköping.

klicka på bilden för att få en större bild

ESS Styrelse

Sällskapets styrelse består av 11 ledamöter, med ansvarområden angivna direkt under kontaktuppgifter/foton nedan.


   
OrdförandeSten Stabo
Telefonnummer070-5320414
Epostordforande@
enkopingssegelsallskap.se
Ordförande är övergripande ansvarig i ESS. Svarar bl.a. för myndighets- och massmediakontakter.
Sten Stabo är född 1947. Uppväxt i Enköpingstrakten och bor nu en bit utanför tätorten tillsammans med sin hustru och två barnbarn. Har även en ”utflugen” son (med familj). Är Civilingenjör (KTH) och har innehaft olika befattningar bl.a. på ABB. Han är nu pensionär Sten har mer än 50 års båterfarenhet. Är kappseglare och har bl.a. genomfört tio Gotland Runt i egna båtar. Nuvarande båten är av typ Linjett 35. Förutom att kappsegla turseglar Sten gärna i Mälaren och i skärgården. I ESS blev han medlem 1985. Har varit Vice Ordförande mellan 2013 och 2019 och är Ordförande sedan 2020. Sten vill engagera fler medlemmar att vara med och göra ESS ännu bättre.
Vice OrdförandeGunnar Lindberg
Telefonnummer072-207 68 30
Epostvice.ordforande@
enkopingssegelsallskap.se
Vice Ordförande svarar för ESS övergripande frågor om ordföranden inte är tillgänglig. Dessutom är han ansvarig bl.a. för frågor som rör ESS vakthållning.
Gunnar är född 1961 och medlem i ESS sedan 2003. Bor med hustrun centralt i Enköping. Har två̊ vuxna söner som också gärna seglar deras Dufour 325 i Mälaren, i skärgården samt på kappseglingar i klubben. Gunnar är doktor i Nationalekonomi och har omfattande forskar- och chefserfarenhet (fr. universitet och näringsliv). Driver nu eget företag med fokus på Nordisk transportforskning, utredning och innovation. Som Vice Ordförande i ESS vill Gunnar vidareutveckla strategin för ESS i ett växande Enköping. Han brinner för att säkerställa att ESS upplevs som en lyssnande, öppen och välkomnande förening.
SekreterareLeif Eriksson
Telefonnummer070-6930370
Epostsekreterare@
enkopingssegelsallskap.se
Sekreteraren ansvarar bl.a. för medlemsfrågorna i ESS. T.ex. vad gäller nya medlemmar och utträden ur sällskapet. Är dessutom Ordförande i ESS Förtjänstmärkesnämnd.
Leif är född 1946 och pensionär. Bor med hustrun i Enköping. Är maskiningenjör men har under många år sysslat med administrativt arbete i Landstingssektorn. I slutet av sitt yrkesliv var Leif bitr. centrumchef på Lasarettet i Enköping och ingick i lasarettets ledningsgrupp. Seglat har Leif gjort i drygt trettio år. Har haft flera olika båtar - numera en Dufour 32 som han 2010 seglade hem från Ystad. Har tävlat några gånger men föredrar att tursegla i Mälaren och skärgården. I ESS har Leif varit med i ca femton år. Har sedan 2016 också verkat som sekreterare i Varvskommittén. Leif vill verka för att det som sägs på mötena återges snabbt och korrekt samt att god ordning råder bland ESS handlingar.
KassörCamilla Erleving
Telefonnummer070-4882648
Epostkassor@
enkopingssegelsallskap.se
Kassören är ansvarig för alla typer av ekonomifrågor i ESS.
Camilla är född 1980 och bor med man och två barn i Fjärdhundra. Familjen tillhör ESS sedan mer än 20 år. De har en motorbåt av typ Princess 560 som de köpte på Västkusten och sedan tog hem via Göta Kanal. Långfärder har gjorts till bl.a. Öland, Åland och Finland. Camilla ”driver eget” som redovisningskonsult. Hon är även ansvarig för redovisningen i familjens bolag. Har i ESS varit Styrelseledamot/Kommunikatör 2016-2019 och har därefter verkat som Styrelseledamot/Kassör. Hon vill, fortsätta att arbeta för enkelhet och tydlighet vad gäller ESS ekonomi.
IntendentMarcus Jonsson
Telefonnummer070-2397569
Epostintendent@
enkopingssegelsallskap.se
Intendenten är ansvarig för allt på ESS Klubbholme förutom för fördelning av hamnplatser.
Marcus är född 1971 och har bott hela livet i Enköping. Utbildad till plåtslagare och ”driver eget” i byggbranschen. Vad gäller båtliv har Marcus drygt 30 års erfarenhet av olika motorbåtar. Nuvarande båt är en Princess 46 Riviera med vilken han gärna gör turer till Skärgården och Åland. Längsta turen hittills gick till Vasa i Finland. Under ca 25 år har Marcus varit starkt engagerad i ESS. Både Klubbholmskommittén och Varvskommittén har haft stor nytta av hans yrkesskicklighet och händighet. Har även varit med i ESS Valberedning. Han vill arbeta för att göra ”Klubbis” ännu mer attraktivt för såväl ESS:are som gäster.
VarvschefChristoffer Carlsson (”CC”)
Telefonnummer070-0508991
Epostvarvschef@
enkopingssegelsallskap.se
Varvschefen är ansvarig för allt på varvet och i hamnen utom fördelning av hamn- och varvsplatser.
”CC” är född 1971 och bosatt i Enköping sedan 2006. Han är sambo och har två barn. Har teknisk utbildning & arbetar som Teknisk Konsult inom bygg. Tidigare jobbat som byggnadssnickare, båtbyggare, båtmekaniker och propellermakare. Har alltid haft båtar omkring sig. Har nu en motorbåt av typ Sea Ray 340 som han gärna kör i Mälaren och i Skärgården. Har flera ggr hyrt segelbåt i Kroatien. I ESS har ”CC” varit medlem i 12-13 år. Valdes 2019 in i Varvskommittén och var nyligen även projektledare för bygget av de nya båthusen på Varvsområdet. Som Varvschef vill han utveckla varvet så att ESS framtid i Enköping säkerställs.
KlubbmästarePer Wadström
Telefonnummer070-7652295
Epostklubbmastare@
enkopingssegelsallskap.se
Klubbmästaren ansvarar för Sällskapets medlemsaktiviteter såsom kurser, föredrag, klubbaftnar etc.
Per är född 1954. Bor och är uppvuxen i Enköping. Är gift och har två vuxna döttrar. Han är Ingenjör och har också läst företagsekonomi på universitet. Driver eget företag i plastbranschen. Seglat har Per gjort sedan barnsben. Äger idag en motorbåt (Riva) i mahogny, en Kustfiskebåt i ek och är delägare i en segelbåt av typ Lohi 34. Gör gärna turer på Mälaren och i skärgården. Har deltagit i kappseglingar – bl.a. 6 stycken Gotland Runt. Är medlem i ESS sedan mer än 50 år. Sedan 2018 medlem i Båtlivskommittén. Vill jobba för att ESS ska bli en både funktionell och mer social klubb.
BåtplatsansvarigNiclas Erkenstål
Telefonnummer070-8204621
E-postplatsansvarig@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Båtplatsansvarige är övergripande ansvarig för ESS hamn- och varvsplatser. För instruktioner om hur du ansöker om/byter plats gå till Båtplatser
Niclas är född 1968 och medlem i ESS sedan ca 1990. Efter att tidigare ha haft såväl segel- som motorbåt har familjen nu en motorbåt av typ Windy 37. Bäst gillar han att ”gå” i skärgården och då särskilt i St. Anna och Gryt. Han vill bidra positivt till ESS styrelsearbete genom sin utbildning och yrkeserfarenhet samt genom sin funktionärserfarenhet från ett par andra föreningar.
TävlingsledareJonas Lindberg
Telefonnummer070-5724513
Epostkappsegling@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Tävlingsledare ansvarar för ESS båttävlingar.
Jonas är född 1984 och Enköpingsbo. Är sambo och har en liten dotter. Efter 17 år på McDonald ́s, bl.a. som Driftchef, fick han 2020 sitt nuvarande arbete som Områdeschef på Samhall. 2012 blev Jonas delägare i Wet-X, en X99 med vilken han med framgång har deltagit på bl.a. fyra Gotland Runt. Längsta turen (ca 500 NM) är Varberg – Enköping. Efter att ha sålt sin andel i Wet-X letar nu Jonas efter en annan båt. På semestern seglar Jonas helst i Skärgården och vid Åland. I ESS har han i ca 6 år varit ledamot i Tävlingskommittén. I Styrelsen vill han arbeta för ökad familjedelaktighet och ökat kappseglande.
KommunikatörElin Hellbeck
Telefonnummer070-717 17 98
Epostkommunikator@
enkopingssegelsallskap.se
ESS kommunikatör är ansvarig för ESS It- och kommunikationsfrågor.
Elin är född 1976. Gift och bor i Morgongåva. Hon har vuxna bonusbarn och även bonusbarnbarn. Gick med i ESS 2019. Har haft segelbåtar i ca 25 år och har nu en segelbåt av typ Dehler 38 samt en mindre, trailerbar segelbåt också av fabrikat Dehler. Seglar gärna i Mälaren och i Ostkustens skärgårdar. Kappseglar gärna om tillfälle finns. Elin har teknisk grundutbildning och universitetsstudier i bl. a. matematik, metodik/pedagogik och nordiska språk. Arbetar som Avdelningsföreståndare och Projektledare vid Uppsala universitet. Har tills nyligen varit styrelseledamot i Ekolns segelklubb som är en av Mälarens större båtklubbar. Genom åren har hon haft ett flertal uppdrag i ideella och ekonomiska föreningar.
Ordförande i Ungdoms-
sektionen
Anna Alvemark
Telefonnummer070-750 14 08
Epostungdomssektionen@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Ungdomsledare är ansvarig för ESS barn- och ungdomsverksamhet.
Anna är född 1982 och bor i Enköping där hon har bott i större delen av sitt liv. Hon har även bott i Stockholm, London och Melbourne. Är Personalvetare och har bl.a. en Masterexamen i Samhällsvetenskap-Sociologi. F.n. aspirerande författare under utbildning och lärarvikarie. Familjen består av sambo och en tonårsdotter.

I ESS blev Anna 1997 Ungdomsledare för första gången. Har sedan bl.a. varit lägerchef på seglarlägret ett antal gånger och suttit med i ”Försteledargruppen”. Har seglat jolle från 1992 och har sedan 1997 även en del erfarenhet av motorbåtskörning.

Som Ungdomsordförande och Styrelseledamot vill Anna utveckla Ungdomsverksamheten/Klubbholmen så att förutsättningarna för att fostra nya kappseglare blir ännu bättre än idag. Hon vill även jobba för att överbrygga glappet mellan jolle- och kölbåtssegling.

ESS valberedning

Valberedningen ansvarar för att föreslå dugliga kandidater till alla ESS funktionärsposter. Valen sker sedan på ESS Årsmöte och ESS Vårmöte (då kommittéledamöterna väljs).


   
Valberedningen SammankallandeThomas Hammarström
Telefonnummer073-3668460
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Thomas är ”Sammankallande” (Ordförande) i ESS Valberedning. Ambitionen är att alltid hitta kompetenta kandidater till alla ESS olika poster. Han är född 1949, bosatt centralt i Enköping, skild och har tre ”utflugna” söner + fem barnbarn. Är civilekonom och, i näringslivet, senast verksam som managementkonsult. Nu pensionär. Medlem i ESS sedan år 2000 och sedan 2012 verksam i Valberedningen. Seglat har Thomas gjort sedan barndomen och han har ägnat sig åt såväl kappsegling som långsegling, bl.a. till Västindien. Har även haft motorbåtar. Har idag en segelbåt av typ Oceanis 331 med vilken han tycker om att segla såväl utomskärs som i Mälaren + Skärgården.
ValberedningAnna Bennitz
Telefonnummer070-7400546
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Anna vill medverka till att engagera fler unga och fler kvinnor som funktionärer i Sällskapet. Hon är född 1989 och uppväxt i Enköping. Familjen består av föräldrarna och syskon med familjer. Efter Teknikprogrammet på gymnasiet har Anna tagit en Kandidatexamen i Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Ljungby. Har sedan haft ett par olika arbeten och jobbar nu hos Josefssons Maskinuthyrning. Medlem i ESS har Anna varit sedan 2016. Hon har, med sin segelbåt av typ Calife 23, seglat några år men hittills bara i Mälaren. Hon hoppas att framöver även komma ut i skärgården.
ValberedningenTommy Redefalk
Telefonnummer070-5583088
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Tommy är med sitt stora kontaktnät en nyckelperson i Valberedningen. Han var ”Sammankallande” (Ordförande) i Valberedningen 2012-2014 och har sedan varit ledamot i Valberedningen 2015 – 2021. Han är född 1947 och medlem i ESS sedan 1973 då första segelbåten införskaffades. Har numera motorbåt. Bor med sin fru vid Svinnegarns källa. De har tre ”utflugna” barn och Tommy avslutade för några år sedan en 47-årig poliskarriär. I ESS har Tommy varit Styrelseledamot (Intendent) 1996-2012. Till förtjänstmärkesnämnden valdes han 1996 och där sitter han ännu. Tommy var VD i ESS Oil AB 1996-2012 och därefter ledamot i detta bolags styrelse 2013-2018 (då bolaget avvecklades).
ValberedningLars Eklind
Telefonnummer079-3251237
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Lars har ett suveränt kontaktnät i ESS. Han valdes in i Valberedningen på ESS Årsmöte 2020 och bidrar nu med värdefulla förslag på kandidater till ESS funktionärsposter. Han är född 1950 och har bott i Enköping sedan 1957. Gift och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i lås- och larmbranschen men är nu pensionär. I ESS blev Lars medlem 1992 och 1995 valdes han till Styrelseledamot och Kassör i Sällskapet – en befattning han innehade till 2019. Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna men gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren. Nuvarande båt är en Albin 78.

ESS valda revisorer

ESS valda revisorer ansvarar för att kontrollera att ESS verksamhet bedrivs i enlighet med god föreningssed. Man kontrollerar bl.a. att ekonomin sköts och att styrelsen följer stadgarna.


   
RevisorRoger Larsson
Telefonnummer070-4228678
Epostrevisor@enkopingssegelsallskap.se
Roger är född 1944 och bosatt i Enköping. Han blev 1973 civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har därefter gått olika utbildningar i styrelsearbete, ledarskap, data m.m. Under yrkeslivet har han dels arbetat i det privata näringslivet som ekonomichef, administrativ chef och VD samt dels som ekonomidirektör hos Länspolismyndigheten i Södermanland. Han är nu pensionär. Vad gäller båt har Roger en motorbåt av typ Nimbus 26. Hans största intresse idag är de tre döttrarna och deras familjer. Roger är sedan många år verksam som revisor i ESS och har varit medlem i ca 30 år.
RevisorJan Sjöman
Telefonnummer070-6921224
Epostrevisor@enkopingssegelsallskap.se
Jan är född 1953, gift och bor med hustrun centralt i Enköping där Jan är född och uppväxt. Båt har Jan haft sedan 1995 och med sin segelbåt av typ Albin Vega gör han gärna turer i Mälaren. Någon gång har det också blivit en kappsegling. ESS-medlem blev Jan år 2000. Han har studerat ekonomi vid Högskola/Universitet och är till yrket Auktoriserad Redovisningskonsult SRF/Revisor. Med div. uppehåll för studier har han arbetat som redovisningskonsult sedan 1974. Arbetar nu deltid i egna företaget Sjömans Revisionsbyrå. Vad gäller andra föreningar är han revisor i EIS.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.