Kontaktuppgifter

Sidan är uppdaterad 2021-04-08

Här finns namn och kontaktuppgifter för ESS och föreningens funktionärer. Funktionärerna presenteras med namn, telefonnummer, e-postadress och bild samt ansvarsområden och en allmän presentation.

Sidan är uppställd i följande ordning

  • ESS adresser, kontakt- och betalningsuppgifter
  • ESS styrelse Gå dit
  • ESS valberedning Gå dit
  • ESS valda revisorer Gå dit

ESS adress

ESS betalningsuppgifter

Bankgiro: 5313-6057
Swish: 1233770781

ESS Hamn och Kansli

ESS hamn och varvsområde ligger på västra sidan av Enköpingsån (bakom sjukhuset). Man åker dit via Nyängsvägen. Där finns ESS Hamnstuga med kansli som, förutom i juli och augusti, är öppet första tisdagen i varje månad mellan kl. 18:00-20:00. (Öppnar igen 7/9 2021 ).
Telefon till Hamnstugan är: 0171-20815 (enbart användbart när kansliet är bemannat).

klicka på bilden för att få en större bild

ESS Klubbholme vid Kolarudd

Mälarens pärla – ESS underbara klubbholme har besöksadress Klubbholmsvägen 5, 749 48 Enköping.

klicka på bilden för att få en större bild

ESS Styrelse

Sällskapets styrelse består av 11 ledamöter, med ansvarområden angivna direkt under kontaktuppgifter/foton nedan.


   
OrdförandeSten Stabo
Telefonnummer070-5320414
Epostordforande@
enkopingssegelsallskap.se
Ordförande är övergripande ansvarig i ESS. Svarar bl.a. för myndighets- och massmediakontakter.
Sten Stabo är 73 år. Uppväxt i Enköpingstrakten och bor nu en bit utanför tätorten tillsammans med sin hustru och två barnbarn. Har även en ”utflugen” son (med familj). Är Civilingenjör (KTH) och har innehaft olika befattningar bl.a. på ABB. Han är nu pensionär Sten har mer än 50 års båterfarenhet. Är kappseglare och har bl.a. genomfört nio Gotland Runt i egna båtar. Nuvarande båten är av typ Linjett 35. Förutom att kappsegla turseglar Sten gärna i Mälaren och i skärgården. I ESS blev han medlem 1985. Har varit Vice Ordförande mellan 2013 och 2019 och är Ordförande sedan 2020. Sten vill engagera fler medlemmar att vara med och göra ESS ännu bättre.
Vice OrdförandeAlexander Bergwall ("AB")
Telefonnummer073-3749199
Epostvice.ordforande@
enkopingssegelsallskap.se
Vice Ordförande svarar för ESS övergripande frågor om ordföranden inte är tillgänglig. Dessutom är han ansvarig bl.a. för frågor som rör ESS vakthållning.
AB bor i Enköping där han är född och uppvuxen. Är 36 år, gift och har två barn. Arbetar som handläggare hos Försvarsmakten i Enköping. Har erfarenhet av segelbåtar + en del motorbåt. Kappseglar gärna och har, förutom i ESS klubbseglingar, bl.a. deltagit i Gotland Runt. Turseglar med sin Wasa 360 i alla vatten. Har med ostindiefararen Götheborg seglat över Atlanten + Indiska oceanen. Gick med i ESS vid 6, blev ungdomsledare vid 15 och Ordf. i Ungdomssektionen/styrelse-ledamot i ESS vid 25. Vill fortsätta att utveckla ESS till en attraktiv förening för hela familjen.
SekreterareLeif Eriksson
Telefonnummer070-6930370
Epostsekreterare@
enkopingssegelsallskap.se
Sekreteraren ansvarar bl.a. för medlemsfrågorna i ESS. T.ex. vad gäller nya medlemmar och utträden ur sällskapet. Är dessutom Ordförande i ESS Förtjänstmärkesnämnd.
Leif är pensionär. Bor med hustrun i Enköping. Är maskiningenjör men har under många år sysslat med administrativt arbete i Landstingssektorn. I slutet av sitt yrkesliv var Leif bitr. centrumchef på Lasarettet i Enköping och ingick i lasarettets ledningsgrupp. Seglat har Leif gjort i drygt trettio år. Har haft flera olika båtar - numera en Dufour 32 som han 2010 seglade hem från Ystad. Har tävlat några gånger men föredrar att tursegla i Mälaren och skärgården. I ESS har Leif varit med i ca femton år. Har sedan 2016 också verkat som sekreterare i Varvskommittén. Leif vill verka för att det som sägs på mötena återges snabbt och korrekt samt att god ordning råder bland ESS handlingar.
KassörCamilla Erleving
Telefonnummer070-4882648
Epostkassor@
enkopingssegelsallskap.se
Kassören är ansvarig för alla typer av ekonomifrågor i ESS.
Camilla är 40 år och bor med man och två barn i Fjärdhundra. Familjen tillhör ESS sedan mer än 20 år. De har en motorbåt av typ Princess 560 som de köpte på Västkusten och sedan tog hem via Göta Kanal. Långfärder har gjorts till bl.a. Öland, Åland och Finland. Camilla ”driver eget” som redovisningskonsult. Hon är även ansvarig för redovisningen i familjens bolag. Har i ESS varit Styrelseledamot/Kommunikatör 2016-2019 och har därefter verkat som Styrelseledamot/Kassör. Hon vill, fortsätta att arbeta för enkelhet och tydlighet vad gäller ESS ekonomi.
IntendentMarcus Jonsson
Telefonnummer070-2397569
Epostintendent@
enkopingssegelsallskap.se
Intendenten är ansvarig för allt på ESS Klubbholme förutom för fördelning av hamnplatser.
Marcus är 50 år och har bott hela livet i Enköping. Utbildad till plåtslagare och ”driver eget” i byggbranschen. Vad gäller båtliv har Marcus drygt 30 års erfarenhet av olika motorbåtar. Nuvarande båt är en Princess 46 Riviera med vilken han gärna gör turer till Skärgården och Åland. Längsta turen hittills gick till Vasa i Finland. Under ca 25 år har Marcus varit starkt engagerad i ESS. Både Klubbholmskommittén och Varvskommittén har haft stor nytta av hans yrkesskicklighet och händighet. Har även varit med i ESS Valberedning. Han vill arbeta för att göra ”Klubbis” ännu mer attraktivt för såväl ESS:are som gäster.
VarvschefChristoffer Carlsson (”CC”)
Telefonnummer070-0508991
Epostvarvschef@
enkopingssegelsallskap.se
Varvschefen är ansvarig för allt på varvet och i hamnen utom fördelning av hamn- och varvsplatser.
”CC” är bosatt i Enköping sedan 2006, 49 år, sambo och har två barn. Har teknisk utbildning & arbetar som Teknisk Konsult inom bygg. Tidigare jobbat som byggnadssnickare, båtbyggare, båtmekaniker och propellermakare. Har alltid haft båtar omkring sig. Har nu en motorbåt av typ Sea Ray 340 som han gärna kör i Mälaren och i Skärgården. Har flera ggr hyrt segelbåt i Kroatien. I ESS har ”CC” varit medlem i 12-13 år. Valdes 2019 in i Varvskommittén och var nyligen även projektledare för bygget av de nya båthusen på Varvsområdet. Som Varvschef vill han utveckla varvet så att ESS framtid i Enköping säkerställs.
KlubbmästarePer Wadström
Telefonnummer070-7652295
Epostklubbmastare@
enkopingssegelsallskap.se
Klubbmästaren ansvarar för Sällskapets medlemsaktiviteter såsom kurser, föredrag, klubbaftnar etc.
Per är 66 år. Bor och är uppvuxen i Enköping. Är gift och har två vuxna döttrar. Han är Ingenjör och har också läst företagsekonomi på universitet. Driver eget företag i plastbranschen. Seglat har Per gjort sedan barnsben. Äger idag en motorbåt (Riva) i mahogny, en Kustfiskebåt i ek och är delägare i en segelbåt av typ Lohi 34. Gör gärna turer på Mälaren och i skärgården. Har deltagit i kappseglingar – bl.a. 6 stycken Gotland Runt. Är medlem i ESS sedan mer än 50 år. Sedan 2018 medlem i Båtlivskommittén. Vill jobba för att ESS ska bli en både funktionell och mer social klubb.
BåtplatsansvarigNiclas Erkenstål
Telefonnummer070-8204621
E-postplatsansvarig@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Båtplatsansvarige är övergripande ansvarig för ESS hamn- och varvsplatser. För instruktioner om hur du ansöker om/byter plats gå till Båtplatser
Niclas är 52 år och medlem i ESS sedan ca 1990. Efter att tidigare ha haft såväl segel- som motorbåt har familjen nu en motorbåt av typ Windy 37. Bäst gillar han att ”gå” i skärgården och då särskilt i St. Anna och Gryt. Han vill bidra positivt till ESS styrelsearbete genom sin utbildning och yrkeserfarenhet samt genom sin funktionärserfarenhet från ett par andra föreningar.
TävlingsledareJonas Lindberg
Telefonnummer070-5724513
Epostkappsegling@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Tävlingsledare ansvarar för ESS båttävlingar.
Jonas är 36 år och Enköpingsbo. Är sambo och har en liten dotter. Efter 17 år på McDonald ́s, bl.a. som Driftchef, fick han 2020 sitt nuvarande arbete som Områdeschef på Samhall. 2012 blev Jonas delägare i Wet-X, en X99 med vilken han med framgång har deltagit på bl.a. fyra Gotland Runt. Längsta turen (ca 500 NM) är Varberg – Enköping. På semestern seglar Jonas helst i Skärgården och vid Åland. I ESS har han i ca 6 år varit ledamot i Tävlingskommittén. I Styrelsen vill han arbeta för ökad familjedelaktighet och ökat kappseglande.
KommunikatörJimmy Sandgren
Telefonnummer070-8869637
Epostkommunikator@
enkopingssegelsallskap.se
ESS kommunikatör är ansvarig för ESS It- och kommunikationsfrågor.
Jimmy är 42 år och flyttade för några år sedan till Enköping. Köpte därefter sin första egna båt – en motorbåt av typ Albin 25. Med denna gör han gärna turer, hittills bara i Mälaren. I samband med båtköpet blev han medlem i ESS. Har också seglat en del, bl.a. fem gånger med en 33-fotare i Medelhavet. En gång gick färden från Sicilien – Sardinien – Mallorca, en segling på ca 800 sjömil.
Jimmy är utbildad It-tekniker och har gedigen It-erfarenhet från stora företag som WM-data och Ikea. Jobbar nu som IT-arkitekt hos Försvarsmakten. Jimmy vill bidra till styrelsearbetet med sina yrkesrelaterade erfarenheter och tror att han, i många frågor, kan ge ytterligare givande perspektiv.
Ordförande i Ungdoms-
sektionen
Daniel Andersson
Telefonnummer076-7016058
Epostungdomssektionen@
enkopingssegelsallskap.se
ESS Ungdomsledare är ansvarig för ESS barn- och ungdomsverksamhet.
Daniel är 23 år och uppvuxen i Enköping men bor nu i Västerås där han pluggar datavetenskap. Familjen består av föräldrarna och två syskon. Vad gäller båt har Daniel erfarenhet av främst segelbåtar. Gillar att kappsegla och har deltagit på många av ESS olika kappseglingar. I Ungdomssektionen blev Daniel medlem ca 2010. Från 2013 har han varit aktiv som ungdomsledare och instruktör. 2019 utsågs han till lägerchef för seglarlägret. Som Ungdomsordförande/styrelseledamot i ESS vill han fortsätta att utveckla hela ESS - särskilt ungdomsverksamheten så att föreningen kan möta framtidens alla krav.

ESS valberedning

Valberedningen ansvarar för att föreslå dugliga kandidater till alla ESS funktionärsposter. Valen sker sedan på ESS Årsmöte och ESS Vårmöte (då kommittéledamöterna väljs).


   
Valberedningen SammankallandeThomas Hammarström
Telefonnummer073-3668460
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Thomas är ”Sammankallande” (Ordförande) i ESS Valberedning. Ambitionen är att alltid hitta kompetenta kandidater till alla ESS olika poster. Han är 71 år, bosatt centralt i Enköping, skild och har tre ”utflugna” söner + fem barnbarn. Är civilekonom och, i näringslivet, senast verksam som managementkonsult. Nu pensionär. Medlem i ESS sedan år 2000 och sedan 2012 verksam i Valberedningen. Seglat har Thomas gjort sedan barndomen och han har ägnat sig åt såväl kappsegling som långsegling, bl.a. till Västindien. Har även haft motorbåtar. Har idag en segelbåt av typ Oceanis 331 med vilken han tycker om att segla såväl utomskärs som i Mälaren + Skärgården.
ValberedningAnna Bennitz
Telefonnummer070-7400546
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Anna vill medverka till att engagera fler unga och fler kvinnor som funktionärer i Sällskapet. Hon är 31 år och uppväxt i Enköping. Familjen består av föräldrarna och syskon med familjer. Efter Teknikprogrammet på gymnasiet har Anna tagit en Kandidatexamen i Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Ljungby. Har sedan haft ett par olika arbeten och jobbar nu i Enköpings Kommun. Medlem i ESS har Anna varit sedan 2016. Hon har, med sin segelbåt av typ Calife 23, seglat ett par år men hittills bara i Mälaren. Hon hoppas att framöver även komma ut i skärgården.
ValberedningenTommy Redefalk
Telefonnummer070-5583088
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Tommy är med sitt stora kontaktnät en nyckelperson i Valberedningen. Han var ”Sammankallande” (Ordförande) i Valberedningen 2012-2014 och har sedan varit ledamot i Valberedningen 2015 – 2021. Han är 73 år och medlem i ESS sedan 1973 då första segelbåten införskaffades. Har numera motorbåt. Bor med sin fru vid Svinnegarns källa. De har tre ”utflugna” barn och Tommy avslutade för några år sedan en 47-årig poliskarriär. I ESS har Tommy varit Styrelseledamot (Intendent) 1996-2012. Till förtjänstmärkesnämnden valdes han 1996 och där sitter han ännu. Tommy var VD i ESS Oil AB 1996-2012 och därefter ledamot i detta bolags styrelse 2013-2018 (då bolaget avvecklades).
ValberedningLars Eklind
Telefonnummer079-3251237
Epostvalberedning@
enkopingssegelsallskap.se
Lars har ett suveränt kontaktnät i ESS. Han valdes in i Valberedningen på ESS Årsmöte 2020 och bidrar nu med värdefulla förslag på kandidater till ESS funktionärsposter. Han är 71 år och har bott i Enköping sedan 1957. Gift och har 2 ”utflugna” barn. Har i många år jobbat i lås- och larmbranschen men är nu pensionär. I ESS blev Lars medlem 1992 och 1995 valdes han till Styrelseledamot och Kassör i Sällskapet – en befattning han innehade till 2019. Lars är huvudsakligen seglare. Han kappseglar gärna men gillar också att göra båtturer, helst i Mälaren. Nuvarande båt är en Albin 78.

ESS valda revisorer

ESS valda revisorer ansvarar för att kontrollera att ESS verksamhet bedrivs i enlighet med god föreningssed. Man kontrollerar bl.a. att ekonomin sköts och att styrelsen följer stadgarna.


   
RevisorRoger Larsson
Telefonnummer070-4228678
Epostrevisor@enkopingssegelsallskap.se
Roger är 77 år och bosatt i Enköping. Han blev 1973 civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har därefter gått olika utbildningar i styrelsearbete, ledarskap, data m.m. Under yrkeslivet har han dels arbetat i det privata näringslivet som ekonomichef, administrativ chef och VD samt dels som ekonomidirektör hos Länspolismyndigheten i Södermanland. Han är nu pensionär. Vad gäller båt har Roger en motorbåt av typ Nimbus 26. Hans största intresse idag är de tre döttrarna och deras familjer. Roger är sedan många år verksam som revisor i ESS och har varit medlem i ca 30 år.
RevisorJan Sjöman
Telefonnummer070-6921224
Epostrevisor@enkopingssegelsallskap.se
Jan är 67 år, gift och bor med hustrun centralt i Enköping där Jan är född och uppväxt. Båt har Jan haft sedan 1995 och med sin segelbåt av typ Albin Vega gör han gärna turer i Mälaren. Någon gång har det också blivit en kappsegling. ESS-medlem blev Jan år 2000. Han har studerat ekonomi vid Högskola/Universitet och är till yrket Auktoriserad Redovisningskonsult SRF/Revisor. Med div. uppehåll för studier har han arbetat som redovisningskonsult sedan 1974. Arbetar nu deltid i egna företaget Sjömans Revisionsbyrå. Vad gäller andra föreningar är han revisor i EIS + Röda korset.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.