Varvet

Varvskommitténs uppgifter

 • Övervaka att utfärdade bestämmelser för varvet efterlevs
 • Leda beslutade arbeten på varvet, antingen dessa utförs av Sällskapets medlemmar eller av lejd arbetskraft.
 • Utse en ledamot av kommittén till Miljöombud för varvet och intilliggande hamnar.

Varvschefens uppgifter

 • Vara sammankallande i varvskommittén
 • Handha Sällskapets inventarier på varvet.
 • Utöva tillsyn och underhåll på varvet och Sällskapets fasta egendom där.

Kanslistens uppgifter

 • Köpa mackor till kranpersonal och traktorförare,
 • Ställa upp el-bommen och fälla upp den manuella bommen samt fälla ner bommarna efter avslutat arbete,
 • Ta ut (och in) slangar och högtryckstvättar i samband med upptagningar,
 • Med plastband (röd/vita) märka upp de hamnplatser som blir lediga efter dagens upptagningar,
 • Koka kaffe till kranpersonal och traktorförare,
 • Diska,
 • Svara på medlemsfrågor.

Arrendeavtal avseende hamnen

Länk till Arrendeavtal

Bilaga 1 till arrendeavtal Länk

Bilaga 2 till arrendeavtal Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.