LOVA-projektet, lägesrapport Oktober 2021

 

 • Spolplattan

 

 • Vi fick dessvärre inget bidrag till renovering av spolplattan från LOVA och de inkomna offerterna låg långt över vår budget. Vårt behov av en fungerande spolplatta fanns kvar varför vi valde att gå vidare och göra arbetet i egen regi. Syftet var att få en tät platta och rätt fall på avloppet. 
 • Arbetet genomfördes i somras och färdigställdes före upptagningarna av båtar och årets blästring. 
 • Jämfört med vår budget på 650 000 kr uppgick kostnaden till drygt 400 000 kr inkl arbetet 
 • Enköpings kommun har inspekterat plattan och vår reningsanläggning och har för närvarande preliminärt inga anmärkningar. Inspektionsmeddelandet har dock inte kommit än utan kommunen avvaktar vattenprov som är på analys och en specifikation av den täta asfalttypen.

XRF-mätning

 • En metod för att verifiera att båtbottnarna är biocidfria är att mäta med ett XRF-instrument. Sådana instrument är dyra men båtklubbarna kan låna från SBU under någon vecka per år. 
 • För att få använda instrumentet krävs en utbildning. En mätgrupp är utsedd och kommer i januari/februari 2022 gå utbildningen. 
 • Vi kommer i november i år att ta hjälp av Västerås kommun, som har investerat i ett XRF-instrument, för att mäta ett 20-tal båtar varav minst 5 är blästrade i år. Intresselistan inför mätningarna blev snabbt fulltecknad. Avsikten är att kolla att blästrade båtar är godkända och för övriga båtar indikera om sanering behövs. 
 • Möjlighet finns också att själv göra ett skrapprov för att få en uppfattning om båtens giftighet. Med rabatt från SBU kostar det 650 kr. 
 • För närvarande finns inga fastställda gränsvärden för när båten kan betraktas som giftfri men vi väntar på besked från kommunen som är tillsynsmyndighet. I avvaktan på ett ställningstagande och nationella rekommendationer kommer vi att använda de värden som nu gäller för stockholmsområdet.
 • Planering pågår i en arbetsgrupp av hur vi under projekttiden ska mäta våra båtar för att kunna tillgodose kraven i LOVA-beslutet om en giftfri båtklubb 2026. 
 • Mätresultaten kommer att dokumenteras i BAS båtregister och bl a vara en grund för godkännande av båtens saneringsstatus.

 

 • Blästring av båtbottnar
 • Årets blästring av 22 båtar gick förvånansvärt smidigt tack vara goda insatser och snabb blästring av Örebroföretaget Mästerbläster. Samtliga båtar var väl täckta och vattenlinjen tejpad. Framkörningen av båtarna till blästring och borttransport flöt på väldigt bra. Alla båtar klarades på 3,5 dagar mot planerade nära två veckor.
 • Blästeravfallet kunde tämligen lätt samlas ihop utan att några underliggande presenningar på den nu täta spolplattan med sandfångstbrunn och köras till avfallsmottagningen
 • Miljöinspektören var på plats och hade inga anmärkningar. Möjligtvis bör vi nästa år utöka avskärmningen något.
 • Erfarenheterna från årets blästring kommer att ligga till grund för ev förbättringar nästa år. 
 • Nu återstår för den enskilde båtägaren att avgöra hur den skrovrena båtbotten ska behandlas med grundfärg mm.

 

 • Bottentvätt
 • Christoffer hade fått en offert på 14 m båtbottenborsttvätt från Rentunder som landade på 3,2 milj kr. Placeringen bör bli på Klubbholmen men det kommer att kräva en del muddringsarbeten. Det räcker med en anmälan om muddringen är under 3000 kvm men det tillståndet tar tid och installationen kommer nog inte att ske förrän 2023. Då kostnaden överstiger vår prel uppskattning i LOVA-ansökan bör vi göra ett nytt försök att begära mer pengar för XRF-mätning och tillkommande kostnader för båtbottenborsttvätten
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.