Personnummer i ESS medlemsregister

ESS behöver använda personnummer i medlemsregister, för att öka kvalitén i medlemsregistren och spårbarheten i ärenden mellan medlem och sällskapet. Vidare krävs personnummer i våra registerunderlag som lämnas till våra moderförbund, för att vi ska registrera våra medlemmar på rätt sätt och de skall kunna erhålla de fördelar som ett registrerat medlemskap medför.

Det finns ett tydligt stöd för föreningar att nyttja personnummer i sina medlemsregister, läs gärna mer på Riksidrottsförbundets webbsidor. ESS är ju medlem i RF och skall följa deras stadgar, föreskrifter och anvisningar. Länk till RF.

Styrelsen har beslutat att:

  •  Införa användandet och registrering av medlemmars personnummer i sällskapets medlemsregister, med omedelbar verkan.
  • Att inarbeta detta beslut i sällskapets stadgar i samband med en kommande revidering av stadgarna.
  • Att uppdra till sekreteraren, att med stöd av kassören, ta fram en plan för hur insamlandet av personnummer från nuvarande medlemmar skall ske.
  • Att införa personnummer i sällskapets handlingar där det är av betydelse för att säkert identifiera en medlem, bl a medlemsansökan, hyresavtal och kontrakt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.