testsida formulär

OBS denna sida är inte ”synlig” för övriga medlemmar, utan man måste ha ”länken” till sidan för att hitta den. Sidan ska bara testa ett formulär för ansökan om bidrag för sanering.

Här hittar du en länk till ett formulär du kan fylla i om du söker bidrag för sanering i egen regi.

Klicka på länken, ladda ner formuläret.

Öppna ansökningsformuläret här Länk

Fyll uppgifterna och spar filen med ett eget namn, förslag: ESS_xxxx_Andersson-ansökan-2023-02-08

där XXXX ersätts av ditt medlemsnummer och du skriver in aktuellt datum i stället för 2023-02-08.

 

När du sparat filen med nytt namn på din dator, skickar du filen som en bilaga till ett e-postmeddelande, till:

giftfri@enkopingssegelsallskap.se

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.