ESS Förtjänstmärken

ESS har ett förtjänstmärke i två valörer, silver och guld, som kan tilldelas personer som gjort förtjänstfulla gärningar för sällskapet. För att bereda dessa frågor väljer ESS årsmöte en förtjänstmärkesnämnd.

Förutom Sällskapets sekreterare, som är självskriven ledamot, skall nämnden bestå av fyra ledamöter som inte ingår i styrelsen.  Ledamot av förtjänstmärkesnämnden väljs för en tid av fyra år. En ledamot avgår varje år. Avgående ledamot kan omväljas. Övriga bestämmelser framgår av stadgarna.

Motiv till 2021 års förtjänstmärken Länk

Förteckning över utdelade förtjänstmärken

ESS-utdelade-fortjanstmarken_1986-2021

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.