ESS Förtjänstmärken

ESS har ett förtjänstmärke i två valörer, silver och guld, som kan tilldelas personer som gjort förtjänstfulla gärningar för sällskapet. För att bereda dessa frågor väljer ESS årsmöte en förtjänstmärkesnämnd.

Förutom Sällskapets sekreterare, som är självskriven ledamot, skall nämnden bestå av fyra ledamöter som inte ingår i styrelsen.  Ledamot av förtjänstmärkesnämnden väljs för en tid av fyra år. En ledamot avgår varje år. Avgående ledamot kan omväljas. Övriga bestämmelser framgår av stadgarna.

Motiv till senast utdelade förtjänstmärken Länk

Förteckning över utdelade förtjänstmärken

ESS – Utdelade förtjänstmärken 1986-2022

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.