6-timmars

En av de mest populära seglingar vi anordnar är 6-timmars. Som namnet skvallrar om är det en distanstävling som sträcker sig över 6 timmar. Det gäller att tillryggalägga så många distans som möjligt mellan de förutbestämda punkterna och samtidigt hinna tillbaka till Klubbholmen inom 6-timmar.

Inbjudan 6-timmars 2022

6-timmars seglingsföreskrifter

Banbeskrivning 6-timmars

Resultat 6-timmars

Anmälan segeltävling

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.