6-timmars

En av de mest populära seglingar vi anordnar är 6-timmars. Som namnet skvallrar om är det en distanstävling som sträcker sig över 6 timmar. Det gäller att tillryggalägga så många distans som möjligt mellan de förutbestämda punkterna och samtidigt hinna tillbaka till Klubbholmen inom 6-timmar.

Hittills anmälda:
Två-krona SRS 0,744
NF SRS 0,892
Bull 7000 SRS 0,969
Maxi 35
Maxi Magic SRS 0,889

Inbjudan 6-timmars 2023

6-timmars seglingsföreskrifter

Banbeskrivning 6-timmars

Resultat 6-timmars

Anmälan segeltävling

Anslagstavla

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.