6-timmars

En av de mest populära seglingar vi anordnar är 6-timmars. Som namnet skvallrar om är det en distanstävling som sträcker sig över 6 timmar. Det gäller att tillryggalägga så många distans som möjligt mellan de förutbestämda punkterna och samtidigt hinna tillbaka till Klubbholmen inom 6-timmar.

Inbjudan 6-timmars 2024

6-timmars seglingsföreskrifter 2024

Banbeskrivning 6-timmars

Loggbok

Resultat 6-timmars

Anmälan segeltävling

Anslagstavla

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.