Målning av skjul

Tiden går… snart ska samtliga skjul vara målade

Färg: Falu rödfärg

ESS Regelverk:

Varje skjulägare ansvarar för allt underhåll (reparationer, målning, taktäckning) av sitt skjul. Enköpings Segelsällskap har inget ansvar för uppkomna kostnader i samband med underhåll. För att säkerställa att båthusen ger ett rimligt enhetligt intryck skall i förkommande fall exteriör målning endast ske med användande av klubben anvisad färgkvalitet och färgkod.

Utdrag från ESS Kommunavtal:

  • 3 Ändamål

Arrendestället får användas för varvs- och hamnanläggning för fritidsbåtar samt båtuppläggning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

  • 11 Arrendeställets skick och skötsel (Utkast)

…Båtklubben ska hålla arrendestället i väl skick och i övrigt hålla god ordning på arrendestället. Gräsklippning inom arrendestället sköts av båtklubben…

Tidigare uppmaningar på målning:

Höstmöte 2016-11-09, Årsmöte 2017-03-01, Vårmöte 2017-05-09

Postutskick i februari 2017 tillsammans med faktura

Hemsida & Facebook 2016-06-12, 2016-09-12

SMBF ( Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

Angående problem med ökad trafik i Årstaviken

SMBF har på båtklubbarna i Årstavikens vägnar tillskrivit Länsstyrelsen och projekt Slussen, de beskriver en besvärlig situation som uppstått med ökad båttrafik i Årstaviken. Situationen är föranled av ombyggnaden och stängning av Karl-Johans slussen. Förbundet kräver särskilda åtgärder från berörda myndigheter såsom bättre bevakning, omläggning av trafik till vissa delar av Årstaviken, fartbegränsningar och förhindra svall från de passerande fartygen. Kör försiktigt!

App för toatömning ( App store & Google Play)

Transportstyrelsen har tagit fram en Gratis app ”Hamnkartan” för mobilen där ni lätt kan hitta närmaste tömningsstation. Ni kan också rapportera fel och brister på stationer.

Var rädd om Pålsundet!

Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik. Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar den unika miljön i Pålsundsparken. Läs mer: http://www.smbf.org/var-radd-om-palsundet/

Källa: www.smbf.org

Personal till upptagning

Uppdaterad 2017-09-15

Det saknas personal till ALLA upptagningsdagar.   Varvet vädjar till medlemmarna att anmäla sig till att arbeta. Gärna medlemmar som aldrig provat på att arbeta vid kranen, så vi får in ny personal. Vid problem att boka Arbetspass i bokningssystemet ring Jonas 073-7053283.

Studiecirkel

Under hösten 2017 inbjuder ESS  till studiecirkel med möjlighet att uppdatera sina kunskaper i navigation, dela med sig av erfarenheter samt bli inspirerade att gå kurser som ökar sin kompetens.

Studiecirkeln kommer exempelvis ta upp svårigheter som kan uppstå vid användande av sjökort, plotter, radar och AIS.  Även VHF kommer att tas upp främst utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vi går igenom materialet via grupparbeten/diskussionsgrupper för att samtliga aktiveras. Fortsätt läsa

Gubbköret 2017

Årets Gubbkör äger rum 30/9, börjar med skepparmöte kl 10.00

Ta chansen att avsluta Säsongen med en rolig kappsegling och en minst lika trevlig middag på kvällen.

Tävlingen är avsedd för män, men naturligtvis betraktas alla kvinnor som hedersmän.

Välkomna // Tomas

Gubbköret-17