Ordförandebrev December

Ordförandebrev december 2021

Hej igen alla båtvänner. Vintern har nu varit och hälsat på oss på riktigt och skridskosäsongen har inletts. Visst kan man ha kul på vatten även på vintern.

I november hade vi höstmöte. För första gången på ett och ett halvt år hade vi möte på riktigt i Korsängsskolans aula. Huvudpunkt på dagordningen var naturligtvis budgetförslaget inför 2022. En budget som planeras att landa runt nollstrecket. Hela dragningen och protokollet återfinns på hemsidan för den som vill studera närmare.

Den 9 december hade vi informationsmöte om vår strävan att vara giftfri båtklubb senast 2026. Kallas även LOVA-projektet då vi får pengamässigt stöd från länsstyrelsens program Lokala Vattenvårdsprojekt. Drygt 70 personer mötte upp och fick utöver en dragning av projektet tillfälle att ställa frågor om allt från sanering till båtbottenborsttvätt. Även denna dragning och annat material återfinns på hemsidan för den som veta vad som behandlades. Viktigast att tänka på nu är att före kommande årsskiftet registrera er båt i båtregistret som ligger i BAS. Detta för att uppfylla Länsstyrelsens krav på att bara båtar som är registrerade då är berättigade till bidrag från LOVA för eventuell sanering.

Vi kommer under vintern påbörja XRF-mätning av skrov för att se vilka båtar som behöver saneras från bottenfärg med tenn eller kopparhalter över gränsvärdena och vilka som inte behöver göra något. De försöksmätningar vi gjort visar att mer än hälften av båtarna har så lite biocider så att de inte behöver saneras.

Redan nu är w 41 och 42 hösten 2022 inbokade för ytterligare bottenblästring och ni som vet med er att ni har blödande bottenfärg kan anmäla er direkt. Blödande färger är också sådant som skall bort till 2026. Anmälan sker i BAS-systemet.

Vi har även startat upp framtidsgruppen som under nästa år skall ge styrelsen inspel på hur medlemmarna vill att ESS skall se ut i framtiden. Alla ni som har idéer och tankar om var vi skall vara om 10 år lämna ert bidrag till någon i gruppen. Skall vi bli mer av marina och betala för tjänsterna eller skall vi stimulera till mer ideellt arbete är tex en viktig fråga.

I övrigt rullar lite av våra vinteraktiviteter på med planering, underhåll, utbildning, seglarpub och all vad det nu kan vara. En båtklubb har verksamhet året om.

Med en förhoppning om att båten ligger väl förvarad och väntar på vårrustningen vill jag och hela styrelsen passa på att tacka för ett gott båtår 2021 och önska alla en God Jul och Gott Nytt År.

Sten / ordförande

Ordförandebrev december 2021

Är din båt registrerad i BAS?

I arbetet för att ESS ska bli en giftfri båtklubb senast 2026, ingår bland annat att utveckla metoder för att följa upp båtars status avseende bottenfärg. ESS har beslutat att:

  • Alla båtar som i dagsläget är registrerade i BAS båtregister förses av ESS med uppgifter om att registreringen skett före årsskiftet 2021/22. Båtbottnens status antas initialt vara ”osanerad”.
  • Alla båtägare i ESS som inte redan registrerat sin båt uppmanas att göra en registrering senast 2021-12-31 för att under perioden 2021 – 2025 kunna få ta del av ev saneringsbidrag och sjösätta båten osanerad dock längst t o m 2025. De som inte har tillgång till BAS kan få hjälp av kansliet eller IT-supporten med registreringen.

Under november och december har ett arbete genomförts för att skapa ett ”referensläge” avseende vilka båtar som är registrerade och därmed dels kan vara berättigade till saneringsbidrag, dels kan sjösättas till och med 2025, utan vidare åtgärder.

ESS har tidigare uppmanat medlemmarna att kontrollera och komplettera sin uppgifter om respektive båt, i BAS.

Detta är nu ”sista chansen” att kontrollera och komplettera och eventuellt ”nyregistrera” båtar i BAS, före 2021-12-31.

En lista över ”referensläget” den 15/12 finns i BAS, att läsa bland ”dina dokument”. Logga in i BAS och kontrollera om din båt finns på listan eller ej. Komplettera gärna uppgifter om båten så att det blir så fullständigt som möjligt. Om du har problem med att registrera eller uppdatera uppgifterna eller ser något som är fel som du inte kan rätta, skicka ett e-postmeddelande på adressen sekreterare@enkopingssegelsallskap.se

Läs gärna mer om ESS LOVA-projekt, klicka på ”fliken” ESS om LOVA högst upp på sidan.


Sammanfattning: Att Göra för ESS Båtägare

  1. Försäkra dig om att din båt är registrerad före årsskiftet om du vill ha 4 år på dig att göra en ev sanering samt få saneringsbidrag
  2. För att kunna boka sjösättning på kran eller slip i vår måste din båt vara registrerad i BAS
  3. Anmäl ditt intresse i BAS för att få din båt XRF-mätt i vår
  4. Anmäl ditt intresse i BAS för att blästra din båt i höst, gäller om du tror att du kan få för höga XRF-värden eller har blödande bottenfärg
  5. Mer information om LOVA-projektet finns på vår hemsida och fliken ”ESS om LOVA”.

En liten enkel manual för inloggning i BAS hittar du här Länk

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2022 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Årsmötet som, enligt stadgarna, ska hållas senast i mars. Styrelsen skickar ut kallelse  senast 14 dagar innan Årsmötet ska ske.

OBS! Eftersom Årsmötet, p.g.a. Coronan, kanske måste hållas digitalt rekommenderar vi att du FÖRE Årsmötet meddelar Valberedningen om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i  informationen i länken!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Presentationen från INFO-kväll om LOVA-projektet

I torsdags 9/12 genomfördes en informations- och frågestund kring vårt LOVA-projekt. Mötet var välbesökt och vi kunde räkna in drygt ett femtiotal intresserade medlemmar. LOVA-projektets syfte är att ESS 2026 ska vara en giftfri båtklubb. De olika delprojektansvariga  redovisade dagsläget och planerna framåt och det fanns tillfälle till frågor vilket flera utnyttjade. I vidstående länk kan du ta del av det presentationsmaterial som användes.  Du kan även följa LOVA-projektet på hemsidan i fliken ”ESS om LOVA”

Presentationen Länk

 

Seglarpub 25/11

Välkomna till seglarpub på Players Inn torsdagen den 25 november kl. 19:00.

Vi pratar kommande säsong, tidigare seglingar, förslag och nya idéer. Med andra ord, högt i tak där vi diskuterar kappsegling.

Alla är välkomna! Tillsammans skapar vi bättre och roligare förutsättningar för säsongen 2022.

Driftstörning Hemsidan

En kortare driftstörning drabbade ESS hemsida under tisdag-onsdag 9-10/11. Felet hade sin orsak i att vårat webbhotell genomförde en uppgradering av en viss programvara. Webbhotellet hade aviserat denna uppgradering, men tyvärr ramlade informationen ”mellan stolarna” och ESS var inte förberedda/vidtog inte de åtgärder som behövdes för att hantera denna uppgradering.

Vi har nu manuellt ”backat” till föregående programversion och får snarast stabilisera våra IT-verktyg, så att även vi kan använda oss av den uppgraderade programvaran.

 

Webmaster

Utbytet av nycklar och lås 2021

Under november 2021, kommer ESS att byta låssystem och tillhörande nycklar.

Medlemmar som har nyckel sedan tidigare, måste byte nyckel med anledning av detta.

Följande tider kommer det att vara bemannat på, ESS kansli hamnen Enköping, för nyckelbyte:

Söndag den 14 november kl. 12oo-17oo

Måndag den 15 november kl. 07oo-09oo och kl. 16oo-18oo

Tisdag den 16 november kl. 16oo-18oo

Glöm inte att ta med den gamla nyckeln

eu

Med vänlig hälsning

Lars Eklind