Vaktbokning för 2017 är nu öppnad

Nu har vi öppnat bokningssystemet för 2017 års vaktgång.

Nytt för i år är att alla medlemmar själva kan boka in dubbelvakt från början, d.v.s. avverka hela arbetsplikten med en vaktnatt tillsammans med någon bekant eller anhörig.

ESS kommer inte att göra tvångsutdelning av vaktnätter för 2017 på det sätt vi gjort tidigare år. Var och en håller reda på sin egen inbokade tid. Varje medlem kan själv ändra sin bokning fram till 30 dagar före den planerade vakten.

Detta innebär en extra flexibilitet för den som bokar in tidigt. Principen först till kvarn gäller. När vaktschemat är fyllt måste hela arbetsplikten genomföras som övrigt arbete.

Den som i slutet av 2017 inte har registrerat 18 timmar arbetstid får betala den fastställda avgiften för de timmar som inte har arbetats. Vi hoppas dock att alla kommer att bidra med sin insats för sällskapets bästa i stället för att passivt betala.

Alla medlemmar med inplanerat styrelse, kommitté eller annat arbete som förväntas komma upp i de 18 timmarna skall inte boka in någon vakt.

De veteranmedlemmar som ansökt om och beviljats arbetsbefrielse genom att inte ha någon brygg/skjul/varvs/stug-plats eller sjösättning/upptagning skall naturligtvis inte heller boka in någonting.

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator, dessa medlemmar ombeds kontakta kansliet första tisdagen varje månad (kl 18 i hamnstugan) för hjälp med bokning. Alternativt be någon klubbmedlem hjälpa till.

Från och med årsmötet kommer vi också (förhoppningsvis) inrätta en liten vaktkommitte som, förutom att hjälpa till med bokningar, aktivt kommer att jobba med att se till att hål efter sena avbokningar fylls på ett bra sätt.

Vaktansvarig Sten Stabo

Köplats avgift

På höstmötet beslutades det att införas en avgift per köplats per år på 100 kronor för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer. För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år. (ej medlem anger för och efternamn samt adress och telefonnummer) Fortsätt läsa

Inför höstmötet

Det har inte inkommit några motioner och styrelsen har heller ingen proposition som kommer läggs fram vid höstmötet. Vi kommer inom kort att lägga upp budget och avgifts förslag för 2017. Dessa siffror kommer också att finnas tillhands när ni kommer till Höstmötet.

Navigationsutbildning drar igång!

Påminner om att de första kurserna inom Studieförbundet Vuxenskolan drar igång nu i oktober.

Den 24 oktober (måndag) startar en Förarintygskurs och pågår totalt 5 måndagar. Nästa kurs som startar upp är en helgkurs på två helger som också är en Förarintygskurs. Kursen startar fredag den 11 november med en liten uppstart på kvällen och därefter 4 gånger dagtid den 12-13 november samt 26-27 november.

Meddela ditt ESS medlemsnummer när du anmäler dig och få 50% rabatt på kursavgiften! Anmälan och mer information fås via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Säsongsavslutning Kappseglare 2016

Kappseglingskommittén vill tacka alla som deltagit i våra aktiviteter under den gångna säsongen genom att bjuda till fest!

Seglingssäsongen 2016 börjar lida mot sitt slut. Många har redan börjat förbereda för att lyfta upp båten på land.

Ännu en säsong med många aktiviteter och därmed många som ställt upp på ett eller annat vis.

När: Fredag den 21 oktober kl.18:00
Var: Kvartsgatan 19, Crennas lokaler i Stenvreten (mittemot gamla Mälarträ)
Hur: Ni bjuds på mat och underhållning. Det går alldeles utmärkt att ta med respektive. Alkoholhaltiga drycker finns att köpa till pang-priser.

18:00 till 18:30 är det mingel
19:00 serveras middagen
Löpande under hela kvällen bjuds på intressanta föredrag, prisutdelning och mycket mer.

Sista svarsdag är måndag 17 oktober.

Anmälan för:*
Namn:*
Antal personer:*
E-mail:*
Ev. allergier eller andra önskemål: