Båtmässa

Lördagen 2017-03-11 kl 09.00 går resan till båtmässan i Älvsjö från Gustav Adolfs Plan (busstorget).

Hemresan går kl 15.00. Priset för resan är 200 kr

Anmäl dig på hemsidan under aktiviteter senast 2017-03-08

Alla är hjärtligt välkomna  //  Klubbmästaren

Navigationskurs startar

Nu startar Förarintygskurs 6 mars, anmälan och mer information kan läsa på Vuxenskolans hemsida. Tala om att du är medlem i ESS och ange medlemsnummer, du erhåller då rabatt på 50% av kursavgiften (kursmaterial och examination tillkommer till fullt pris) http://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/forarintyg-for-fritidsbat-enkoping—kvallskurs-mandagar-27839/

 

Hjälp med flytt av y-bommar på klubbholmen 29/1

Hej.

jag söker några som skulle vilja hjälpa till med flytt av endel y-bommar på klubbholmen nu på söndag 23/1 OM isen håller. Givetvis räknas detta in i arbetsplikten. Anmälan görs direkt till intendenten snarast möjliga antingen per telefon 070-5751428 eller mejla på  intendent@enkopingssegelsallskap.se

Mvh Andreas

 

Ordföranden har ordet

Gott Nytt År!

Äntligen har vi kommit till ett nytt år och som vanligt kommer det gå med stormsteg till att allt ska bli klart inför vårens sjösättning. Innan jag nämner några saker om kommande år vill jag bara reflektera på några positiva saker som vi genomförde 2016.

Vi fick ett arrendeavtal som gav oss minst 15 års möjlighet att verka på varvet och förhoppningsvis många ytterligare år efter dessa 15.

Vi genomförde ett jubileumsår som engagerade många medlemmar i Sällskapet och även en hel del kommunmedborgare, vi talade om att vi finns och att vi är aktiva.

Klubbholmen och varvet har börjat sin upprustning och kommunens företrädare har lagt märke till det arbete vi gjort men framför allt, vi själva kan se så fint det börjar bli inom våra områden.

Och inte minst så har vi ett stabilt medlemsantal i Sällskapet, som gör att vi har en liten kö till våra båtplatser i hamnarna.

Det är med stor tillförsikt som jag blickar framåt mot 2017, ett år där vi minst kommer sätta ”färg” på våra båthus.

Under vintern kommer ett antal engagemang att genomföras som riktar in sig på båtliv, allt från båtmässa till föreläsningar och enskilda navigationskurser. Redan den 19 januari kommer en föreläsning från HARKEN att genomföras på Park Astoria, varmt välkomna att starta upp årets säsong med lite tillbehör från en av marknadens ledande aktörer. Anmälan sker på webben.

Information om kommande navigationskurser kommer strax att komma ut från vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan. Ni som inte har ett grundläggande förarintyg, passa på att ta det då priserna är starkt reducerade för ESS medlemmar (50%).

Onsdagen 1 mars genomförs vårt årsmöte. Här har du som medlem möjlighet att påtala eller förändra vårt Sällskap. Att lämna motion för att påverka ska både ses som en rättighet men också en skyldighet. Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Jag önskar Er alla ett riktigt bra Båt-år 2017!

Magnus Johansson /Ordförande

 

 

Vaktbokning för 2017 är nu öppnad

Nu har vi öppnat bokningssystemet för 2017 års vaktgång.

Nytt för i år är att alla medlemmar själva kan boka in dubbelvakt från början, d.v.s. avverka hela arbetsplikten med en vaktnatt tillsammans med någon bekant eller anhörig.

ESS kommer inte att göra tvångsutdelning av vaktnätter för 2017 på det sätt vi gjort tidigare år. Var och en håller reda på sin egen inbokade tid. Varje medlem kan själv ändra sin bokning fram till 30 dagar före den planerade vakten.

Detta innebär en extra flexibilitet för den som bokar in tidigt. Principen först till kvarn gäller. När vaktschemat är fyllt måste hela arbetsplikten genomföras som övrigt arbete.

Den som i slutet av 2017 inte har registrerat 18 timmar arbetstid får betala den fastställda avgiften för de timmar som inte har arbetats. Vi hoppas dock att alla kommer att bidra med sin insats för sällskapets bästa i stället för att passivt betala.

Alla medlemmar med inplanerat styrelse, kommitté eller annat arbete som förväntas komma upp i de 18 timmarna skall inte boka in någon vakt.

De veteranmedlemmar som ansökt om och beviljats arbetsbefrielse genom att inte ha någon brygg/skjul/varvs/stug-plats eller sjösättning/upptagning skall naturligtvis inte heller boka in någonting.

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator, dessa medlemmar ombeds kontakta kansliet första tisdagen varje månad (kl 18 i hamnstugan) för hjälp med bokning. Alternativt be någon klubbmedlem hjälpa till.

Från och med årsmötet kommer vi också (förhoppningsvis) inrätta en liten vaktkommitte som, förutom att hjälpa till med bokningar, aktivt kommer att jobba med att se till att hål efter sena avbokningar fylls på ett bra sätt.

Vaktansvarig Sten Stabo