Efterlysning av ägare till båtvagnar

ESS kommer i sommar att grusa av uppställningsområdena på varvet. Samtliga båtvagnar/kärror kommer då att behöva flyttas för att därefter återställas. Från södra varvsområdet har ett antal till synes ägarlösa vagnar flyttats. Känner du igen din vagn eller kärra på nedanstående bilder? Hör i så fall snarast av dig till varvschefen Jonas Jonsson. Om ingen ägare kan spåras kommer vagnarna att skrotas

Klubbholms info.

Hej!

Till att börja med så vill jag informera om bastun, det har monterats en vattenbehållare som man måste fylla med vatten innan man börjar elda annars kan den spricka. Glöm inte att städa bastun efter att ni har använt den är ni snälla.

Vi genomförde en städdag i söndags då vi tog upp alla gamla bojar vid 400-500 bryggan, gjorde enkla bänkar som ställdes upp på stranden och vid lekplatsen. Vi fyllde även sandlådan med sand som en medlem har skänkt till ESS. Vi hann även med att sätta upp 2st fendrar till vid toatömningen på 700 bryggan och förhoppningsvis kommer ett vattenutkast upp i samband med toatömningen som ska vara till för att spola rent när man har tömt toatanken.

Till sist vill jag önska alla en en riktigt trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar Intendenten

Ordförande Sommarhälsning

ESS:are nu är sommaren här!!

Tänk att den äntligen skulle komma, efter kanonvärme och kyla i varierande form har vi nu äntligen kommit fram till Midsommar.

Förhoppningsvis kommer huvuddelen av oss att kunna få ett antal veckor ledig under sommaren, några lite längre, andra lite kortare. Vissa av våra medlemmar har väldigt lång ”semester” vilket jag nog kan känna viss avundsjuka till, men å andra sidan har ju de säkert gjort sig förtjänta av den under ett långt arbetsliv.

Alla kommer dock inte ha hel ledig under sommaren utan några kommer vara igång med att iordningställa varvsplatserna nere i hamnen, andra kommer att måla sina båthus. Sista september ska varvet vara uppsnyggat och klart för att möta en kontroll av Tekniska nämnden från Enköpings Kommun. Jag hoppas att alla hjälps åt att hålla vårt varv snyggt och prydligt så vi kan vara kvar där en lång tid framöver.

Nu börjar flera åka på semester i anslutning till Midsommar, tänk på att anmäl till kiosken att ni lämnar er plats och när det är tänkt att ni kommer tillbaka, så att vi kan han gästande båtar på vår Klubbholme.

Jag önskar Er alla en trevlig, varm, skön och ”båtig” sommar med mycket sol och bad.

Väl mött på sjön!

Magnus Johansson / Ordförande

 

Studiecirklar 2017

Navigation special med Radar / VHF / GPS 

Vi planerar, tillsammans med Peter Enberg, studiecirklar med ämnen som navigation med radar och med GPS samt användning av VHF-radio. Vid intresse kan vi ordna med prov för VHF-certifikat. Vi räknar med 3 kvällar och ev ett tillfälle ytterligare för VHF-prov. Vi håller till i hamnstugan. Kursstart, preliminärt, 13 september kl 18:30. Anmäl intresse, här på websidan, inloggning aktiviteter, senast 31 augusti.

Säkerhet till sjöss 

Vi planerar också för en studiecirkel om säkerhet till sjöss. Omfattningen får styras av deltagarnas önskemål men kan omfatta förebyggande arbeten som brandskydd, personskydd, utrustningskrav, motorfel, nödlägen och sjöräddning. Vi håller till i hamnstugan. Räknar med 3 kvällar. Kursstart, preliminärt, 25 oktober kl 18:30. Anmäl intresse, här på websidan, inloggning aktiviteter, senast 31 augusti.