Sista sjösättningsdagen

Lördagen den 4 juni är sista sjösättningsdagen. Varvschefen har beslutat att utöka den till en hel dag dvs det har nu lagts till ett antal bokningsbara pass mellan klockan 1300 och 1630. Gå in i bokningssystemet och boka tid.

Avverka hela arbetsplikten genom att boka in ett andra vaktpass

Det finns fortfarande några lediga vaktpass att boka.

Var och en som vill fullgöra hela sin arbetsplikt för 2016 kan själv välja ett ledigt datum och boka in ett andra pass. Från och med i år kan man även flytta sitt bokade vaktpass fram till 30 dagar före inplanerad tid om man vill hitta tid som passar bättre. Risken för att man blir ensam på ett vaktpass kan ju öka i och med detta, men förhoppningsvis finns det medlemmar som fyller upp hålen vartefter de uppstår.

//Sten Stabo

Vårmöte genomfört

Sällskapet genomförde onsdagen den 11 maj Vårmöte med ca 50 deltagare. Då det inte inkommit några motioner eller propositioner blev det bara ett informationsmöte. När protokollet för mötet är justerat och påskrivet ber jag Er ta del av mötets innehåll.

 Efter själva mötet genomfördes ett föredrag på ca 1,5 timma av Mästerlotsen Anders Knutas som informerade om hur det är att vara lots. Genom hans beskrivning ficka alla mötesdeltagare en bra bild av hur man kan förbättra sin egen sjösäkerhet när man möter stora lastfartyg. Hur svårt det är att uppfattas saker ifrån styrhytten och hur en lastbåt beter sig om den måste ”panik bromsa”. Föredraget var mycket uppskattat.

 

ESS tilldelas Fana ur Konungens hand

Enköpings Segelsällskap har med anledning av sitt 100 års jubileum tilldelats en Fana.

Att motta ur Konungens hand vid ceremoni på Sollidens scen på Skansen 6 juni. Är Du intresserad av att representera ESS vid ceremonin eller om du vill veta mer kontakta Tomas Hörz med mejl till klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se eller per telefon.

Din kontakt behövs senaste 10 maj för att vi skall kunna informera arrangörerna i tid.

Eskaderledare sökes

ESS har sedan många år regelbundet ordnat en eskader. I år visar det sig att vi inte hittat någon som har möjlighet att ställa upp som eskaderledare. Eskadern kan lämpligen äga rum endera av helgerna 28-29 maj eller 4-5 juni.

Du som är intresserad att ta den här trevliga och viktiga uppgiften kontaktar klubbmästaren, Tomas Hörz klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se    alt. telefon 0708 462 595

Det samma gäller Dig som kanske inte vill ta rollen som ledare men som är intresserad av att hjälpa till under eskadern.

 

Kallelse till Vårmöte

ESS vårmöte genomförs onsdagen den 11 maj 2016 i Korsängsskolans Aula klockan 1830.

Mötet kommer vara ett informationsmöte, inga motioner eller propositioner är inlämnade.

Efter mötet kommer mästerlotsen Anders Knutas att hålla föredraget ”Vad gör egentligen en lots och varför” i syfte att öka vår kunskap i sjösäkerhet.

Kaffe serveras, ingen anmälan behövs.

Enl tidigare beslut erhåller varje medlem 1 timma arbetsplikt vid deltagande vid detta möte.

Välkomna