ESS Miljöplan

Miljöplanens syfte är att verksamheten skall stödja ESS strävan till en god båtkultur. I den goda båtkulturen ingår självklart att verksamheten skall bedrivas på ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart sätt, såväl inom ESS områden, som utanför. Miljöplanen skall bidra till att praktiskt säkerställa detta och att det sker en kontinuerlig utveckling.

ESS Miljöplan 2020 Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.