ESS drogpolicy

ESS Drogpolicy antagen vid styrelsemöte 2015-05-07

Drogpolicy (Alkohol, narkotika och tobak) 

Idrotten har ett medansvar när det gäller ungdomars alkohol- och tobaksvanor samt i kampen mot narkotika. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt, till exempel användandet av droger. Idrottsrörelsen, utan att vara en nykterhetsorganisation, ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt skjuta upp ungdomars alkoholdebut. Detsamma gäller narkotika, rökning och snusning. Föreningen ska aktivt motverka langning. Narkotika och drogklassade preparat är inte accepterat i någon form. Föreningen ska hjälpa och stödja medlemmar med problem. Enköpings segelsällskap är en förening i Svenska seglarförbundet och Riksidrottsförbundet.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.