Ansökan om medlemsskap

Enköpings Segelsällskap är en ideell förening som verkar för båtliv, tävlingar och ungdomsverksamhet. Sällskapet anordnar kurser, tävlingar och ungdomsläger i egen regi. Avgifter för medlemskap och båtplatser hittar du på sidan avgifter under fliken ”Allmänt om medlemsskap”

Om du vill bli medlem, gör så här:

Fyll i ansökningsblanketten enligt länken nedan och sänd in den till oss.

Ansökningsblankett Länk

När ansökan inkommit kommer kassören att sända en faktura på inträdesavgiften och årsavgift.

Efter det att din ansökan och avgift kommit in fattar styrelsen beslut om inträde på nästkommande styrelsemöte. Om inga särskilda skäl finns för att du inte kan bli medlem vinner du medlemskap. När du vunnit medlemskap får du ett brev som bekräftar detta. Observera att det kan ta viss tid innan du får bekräftelse på ditt medlemskap. Vill du kontakta ESS i medlemsfrågor är du välkommen att ta kontakt med sekreteraren. Epost till sekreteraren:sekreterare@enkopingssegelsallskap.se

Varje år inbjuder vi våra nya medlemmar till ett informations- och välkomstmöte på Klubbholmen, vanligtvis i maj månad.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.