ESS Ungdomssektion

Enköpingssegelsällskaps ungdomssektion vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år som vill lära sig segla och/eller vara med och kappsegla. 

Vi erbjuder nivåanpassade veckoträningar både på hösten och våren dit alla som är mellan 7 och 17 år som kan simma 200 meter är välkomna. Utöver det anordnar vi ett antal seglarläger varje sommar. Vårt stora läger äger rum första veckan på sommarlovet. Det pågår i sju dygn och barnen sover i tält ute på vår Klubbholme. Dessutom brukar vi anordna ett femdagars dagläger i slutet på sommarlovet och ett lite kortare helgläger i oktober.

Alla våra tränare och ledare arbetar ideellt och totalt är vi ca 30 verksamma ledare mellan 16-45 år som alla är utbildade av svenska seglingsförbundet (SSF). Vi är en av SSF certifierad seglarskola.

Vi vill verka för att öka intresset för kappsegling bland unga och deltar regelbundet i kappseglingar både inom och utanför klubben. Vi tävlar och seglar framförallt inom båtklasserna 2-krona och optimistjolle. År 2022 vann vi SM i klassen 2-krona, 2023 vann vi juniorlags-SM i 2-krona samt tog en bronsmedalj. 2024 är det vi som anordnar SM i 2-krona på vår Klubbholmen sista helgen i augusti.    

Utöver den här verksamheten deltar vi varje år vid Majblommebarnens sommarläger. Då får barn som lever i ekonomisk utsatthet komma ut till oss på Klubbholmen och prova på olika typer av båtliv. Vi har även ett samarbete med Kunskapsskolan i Enköping där vi en dag per år tar emot hela årskurs 6 som får prova på att segla under en dag. De här aktiviteterna är oerhört viktiga för oss då de ger oss möjlighet att nå fram till barn och ungdomar vars föräldrar kanske själva inte har intresse för båtliv då vi vill vara en idrottsförening tillgänglig för många. 

Segling är en materialsport och inte ofta uteslutande för de vars föräldrar har råd att köpa en egen jolle. Det har vi i ESS-ungdom velat motverka. Vi har därför i mer än 50 års tid arrangerat verksamhet där vi tillhandahåller båtar och flytvästar till våra medlemmar.  

Har du frågor maila gärna oss på
ungdomssektionen@enkopingssegelsallskap.se

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.