ESS – På väg mot en giftfri båtklubb

OBS! Den kompletta informationen om ESS LOVA-projekt som rör medlemmarna (båtägarna) finns under medlemssidorna

Vad är LOVA?

Nedanstående text är hämtad från Havs och Vattenmyndigheten (www.havochvatten.se)

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

ESS vägval inom LOVA

Alla båtklubbar i Stockholmsområdet har fått föreläggande om miljöåtgärder och resterande mälarkommuner håller på att anpassa sig till detta.

ESS följer denna utveckling. Den viktigaste komponenten är att sanera alla båtbottnar från giftfärg samt att upphöra med användning av blödande bottenfärger. Från och med sjösättning 2026 kommer ESS inte att sjösätta eller upplåta platser i sjön till båtar som inte är dokumenterat giftfria och fria från blödande bottenfärg.

Från och med 2026 gäller följande regler inom ESS:

 • Samtliga båtar i ESS båtpark skall vara registrerade i BAS båtregister med kompletta uppgifter
 • Samtliga båtar skall vara fria från biocider och blödande/ytmjuk färg
 • Sjösätts inte båtar som inte kan visa att de inte är målade med giftig bottenfärg och blödande bottenfärg, i ESS regi. (d.v.s på kran o slip)
 • Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att tilldelas båtplats
 • Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att få nyttja ESS båtbottenborsttvätt
 • Eventuellt behov av mätning och sanering av båtbotten för godkännande bekostas helt av båtägaren

ESS övergripande tidsplan för LOVA-arbetet

ESS arbete med att genomföra projektet är i sin uppstart, varför tidpunkter, beslut, regelförändringar med mera, ses över och kan komma att ändras. Följande övergripande tidsplan gäller dock tills vidare.

 • Spolplattan färdigställdes, utan bidrag, under hösten 2021 och är nu iordningställd för att möta kraven på täthet och rening av spolvatten.
 • 2021-2025 ska sanering (ex.vis. blästring) ske av medlemmars båtar som behöver saneras.
En medlems båt blästras av en entrepenör under oktober 2021. Arbetstid för denna båt blev cirka 1,5 timmar.
 • 2021-2025 genomföra XRF-mätningar av sanerade båtar och båtar som uppges vara giftfria, för att verifiera båtarnas status i BAS-registret
 • 2023 färdigställs båtbottentborsttvätt.
 • 2025 är året då alla infrastrukturåtgärder inom ESS regi är klara, och sista året då båtar med ej godkänd status kan sjösättas i ESS regi och/eller erhålla plats i sjön av ESS.
 • 2026 genomförs sjösättning av och tilldelning av plats i sjön endast till godkända båtar.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.