ESS Syfte och Historia

Syfte och ändamålet med Sällskapet

Syfte
Enköpings Segelsällskap är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att:

Inom Enköpings kommun vara ett samlande organ för av segel – och motorbåtsport
intresserade personer.
Att ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser.
Upplåta Sällskapets fritidsområde, Klubbholmen; till gemensam och enskild nytta och
nöje.
Genom anordnande av kurser och tävlingar vidmakthålla och stimulera medlemmarnas
intresse för sjösporten.
Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, för ett sjömannamässigt
uppträdande och gott sjömanskap.
Verka för att alla medlemmar skaffar sig nautisk kompetens av någon sort.
Låta verksamheten präglas av en demokratisk grundsyn
Stimulera ungdomars båtliv genom sin ungdomssektion.


 

ESS Historia

Det var en trio som tog initiativ till den organisation som fick namnet Enköpings Segelsällskap, nämligen:

Vicke Andrén (Andersson), Helmer Ström och Einar Wimer (Pettersson)

Dessa tre bildade ESS interimsstyrelse vid ett provsamanträde den 18:e april 1916. Den 4 maj hölls nytt sammanträde, varvid stadgeförslag och förslag till standert samt en kokard med initialer antogs. 27 medlemmar invaldes. Den 15 maj bildades sällskapet och den första styrelsen valdes vid detta möte.

En livlig verksamhet utvecklades redan första året. Elva båtar blev inregistrerade. Under pingsthelgen företogs eskadersegling till Mariefred med 10 deltagande båtar.

Läs mer om ESS historia i Jubileumsskriften som togs fram till 100-års jubileet 2016. Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.