Miljö

I den goda båtkulturen, som ESS eftersträvar, ingår självklart att verksamheten skall bedrivas på ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart sätt, såväl inom ESS områden, som utanför.

ESS genomför nu 2023 en revidering av sin miljöplan. Planen skall bidra till att praktiskt säkerställa en miljöanpassad verksamhet och att det sker en kontinuerlig utveckling.

Det sedan 2021 pågående arbetet i projektet ”Giftfri båtklubb” syftar till att förbättra och skydda vattenmiljöerna genom att säkerställa att båtbottnarna är fria från giftiga färger.

För frågor gällande miljö, kontakta miljo@enkopingssegelsallskap.se

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.