Schema för XRF-mätning av båtar i båtskjul

Planeringen har nu kommit så långt att vi har ett schema för när båtar i skjulen mäts. Det kommer att ske lördag-söndag 19-20/3 samt 26-27/3. Tid har reserverats för att kunna mäta samtliga båtar placerade i skjulen. Schemat framgår av den bifogade filen. Där kan du kontrollera när du behöver säkerställa tillträde till ditt skjul/din båt.

Om du vill ha båten mätt vid denna mätomgång, men absolut inte kan ha båten tillgänglig den planerade tiden finns en begränsad möjlighet att boka mätpass i BAS. Det är ett företrädesvis ett antal kvällspass under veckorna. Vilka mätpass som går att boka framgår i BAS.

Hela texten Länk

Schemat Länk

XRF-gruppen

ESS byter strategi för XRF-mätning av båtar registrerade före 2022 och förvarade på ESS område

Uppdaterad 2022-03-01 :Kompletterande information om XRF-mätning av båtar i skjul under ESS mätperiod mars 2022

Information om hur ESS planerar för XRF-mätning av båtar i skjul inom ESS varvsområde (viktigt att båtägarna ger tillträde till båtarna). Länk

Schema Länk

Ursprunglig text:

I BAS finns i dagsläget en intresseanmälan och ett drygt 70-tal båtägare har tecknat sig för en planerad XRF-mätning i vår. Mätgruppen har nu gått utbildning i tekniken och har samtidigt fått ny kunskap om det praktiska genomförandet från andra båtklubbar.

Detta har lett till att vi har tänkt om hur mätningen ska genomföras. För att effektivisera mätningarna och få ett bättre underlag för planeringen av kommande blästringar kommer vi att mäta så många båtar som möjligt redan i år. Tiden vi kan låna XRF-instrumentet från SBU är också begränsad.

Under vecka 11 och 12 kommer vi därför att försöka mäta samtliga båtar som registrerats före årsskiftet 2021/22 och som står på varvet och i skjulen. Det behövs med andra ord ingen intresseanmälan längre. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen men kommer att få en bekräftelse på resultatet via e-post.

Läs mer här: ESS strategi för XRF-mätningar av båtar registrerade i ESS/BAS före 2022 Länk

Sidan ”ESS om LOVA” här på hemsidan har nu uppdaterats med två andra viktiga dokument:

I det första hittar medlemmar information om vad som gäller bland annat för XRF-mätning, sanering, sanering i egen regi, tillkommande båtar, ny medlem med båt, hantering av båtar som aldrig bottenmålats, rapportering i BAS, hur man får sitt XRF-protokoll efter mätning.

Anvisningen Båtägares ansvar och uppgifter avseende båtbottenstatus Länk

I det andra dokumentet ges information om vad som gäller för den som vill sanera sin båtbotten i egen regi.

Regler Sanering av båtbotten i egen regi Länk

 

Kallelse till ESS Årsmöte 2022

Härmed kallas medlemmar i Enköpings segelsällskap till ordinarie årsmöte.

Torsdagen den 10 mars 2022 kl 18.30 träffas vi Korsängsskolans aula.

Mötet kommer att genomföras som ett traditionellt fysiskt årsmöte där vi kan umgås men med beaktande av rådande coronarekommendationer dvs försök att hålla avstånd till varandra så gott det går. Om du känner dig krasslig – stanna hemma.

Vi väljer att inte, som brukligt, servera kaffe då det finns stor risk att det leder till stor trängsel med ökad risk för smittspridning även om coronan är på reträtt.

Om du är ungdomsmedlem och är äldre än 15 eller fyller 15 år i år har du rösträtt och kan alltså delta i mötet.

På ESS hemsida kommer vi att successivt publicera aktuella möteshandlingar.

Styrelsen

Nya BAS skjuts upp

Enligt vad SBU meddelat tidigare, skulle den nya versionen av Medlemssystemet BAS gå i drift i mars 2022. Senaste informationen skjuter nu på införandet till augusti 2022. Det innebär att det inte blir någon stängning av gamla BAS nu i februari, men att det troligen blir en nedstängning i augusti istället. Analys av vad detta innebär för ESS pågår.

Läs mer på SBU hemsida Länk

IT-sektionen

 

Ordförandebrev December

Ordförandebrev december 2021

Hej igen alla båtvänner. Vintern har nu varit och hälsat på oss på riktigt och skridskosäsongen har inletts. Visst kan man ha kul på vatten även på vintern.

I november hade vi höstmöte. För första gången på ett och ett halvt år hade vi möte på riktigt i Korsängsskolans aula. Huvudpunkt på dagordningen var naturligtvis budgetförslaget inför 2022. En budget som planeras att landa runt nollstrecket. Hela dragningen och protokollet återfinns på hemsidan för den som vill studera närmare.

Den 9 december hade vi informationsmöte om vår strävan att vara giftfri båtklubb senast 2026. Kallas även LOVA-projektet då vi får pengamässigt stöd från länsstyrelsens program Lokala Vattenvårdsprojekt. Drygt 70 personer mötte upp och fick utöver en dragning av projektet tillfälle att ställa frågor om allt från sanering till båtbottenborsttvätt. Även denna dragning och annat material återfinns på hemsidan för den som veta vad som behandlades. Viktigast att tänka på nu är att före kommande årsskiftet registrera er båt i båtregistret som ligger i BAS. Detta för att uppfylla Länsstyrelsens krav på att bara båtar som är registrerade då är berättigade till bidrag från LOVA för eventuell sanering.

Vi kommer under vintern påbörja XRF-mätning av skrov för att se vilka båtar som behöver saneras från bottenfärg med tenn eller kopparhalter över gränsvärdena och vilka som inte behöver göra något. De försöksmätningar vi gjort visar att mer än hälften av båtarna har så lite biocider så att de inte behöver saneras.

Redan nu är w 41 och 42 hösten 2022 inbokade för ytterligare bottenblästring och ni som vet med er att ni har blödande bottenfärg kan anmäla er direkt. Blödande färger är också sådant som skall bort till 2026. Anmälan sker i BAS-systemet.

Vi har även startat upp framtidsgruppen som under nästa år skall ge styrelsen inspel på hur medlemmarna vill att ESS skall se ut i framtiden. Alla ni som har idéer och tankar om var vi skall vara om 10 år lämna ert bidrag till någon i gruppen. Skall vi bli mer av marina och betala för tjänsterna eller skall vi stimulera till mer ideellt arbete är tex en viktig fråga.

I övrigt rullar lite av våra vinteraktiviteter på med planering, underhåll, utbildning, seglarpub och all vad det nu kan vara. En båtklubb har verksamhet året om.

Med en förhoppning om att båten ligger väl förvarad och väntar på vårrustningen vill jag och hela styrelsen passa på att tacka för ett gott båtår 2021 och önska alla en God Jul och Gott Nytt År.

Sten / ordförande

Ordförandebrev december 2021

Är din båt registrerad i BAS?

I arbetet för att ESS ska bli en giftfri båtklubb senast 2026, ingår bland annat att utveckla metoder för att följa upp båtars status avseende bottenfärg. ESS har beslutat att:

  • Alla båtar som i dagsläget är registrerade i BAS båtregister förses av ESS med uppgifter om att registreringen skett före årsskiftet 2021/22. Båtbottnens status antas initialt vara ”osanerad”.
  • Alla båtägare i ESS som inte redan registrerat sin båt uppmanas att göra en registrering senast 2021-12-31 för att under perioden 2021 – 2025 kunna få ta del av ev saneringsbidrag och sjösätta båten osanerad dock längst t o m 2025. De som inte har tillgång till BAS kan få hjälp av kansliet eller IT-supporten med registreringen.

Under november och december har ett arbete genomförts för att skapa ett ”referensläge” avseende vilka båtar som är registrerade och därmed dels kan vara berättigade till saneringsbidrag, dels kan sjösättas till och med 2025, utan vidare åtgärder.

ESS har tidigare uppmanat medlemmarna att kontrollera och komplettera sin uppgifter om respektive båt, i BAS.

Detta är nu ”sista chansen” att kontrollera och komplettera och eventuellt ”nyregistrera” båtar i BAS, före 2021-12-31.

En lista över ”referensläget” den 15/12 finns i BAS, att läsa bland ”dina dokument”. Logga in i BAS och kontrollera om din båt finns på listan eller ej. Komplettera gärna uppgifter om båten så att det blir så fullständigt som möjligt. Om du har problem med att registrera eller uppdatera uppgifterna eller ser något som är fel som du inte kan rätta, skicka ett e-postmeddelande på adressen sekreterare@enkopingssegelsallskap.se

Läs gärna mer om ESS LOVA-projekt, klicka på ”fliken” ESS om LOVA högst upp på sidan.


Sammanfattning: Att Göra för ESS Båtägare

  1. Försäkra dig om att din båt är registrerad före årsskiftet om du vill ha 4 år på dig att göra en ev sanering samt få saneringsbidrag
  2. För att kunna boka sjösättning på kran eller slip i vår måste din båt vara registrerad i BAS
  3. Anmäl ditt intresse i BAS för att få din båt XRF-mätt i vår
  4. Anmäl ditt intresse i BAS för att blästra din båt i höst, gäller om du tror att du kan få för höga XRF-värden eller har blödande bottenfärg
  5. Mer information om LOVA-projektet finns på vår hemsida och fliken ”ESS om LOVA”.

En liten enkel manual för inloggning i BAS hittar du här Länk