Strömmen i hamnen

Strömmen kommer att vara påkopplad på varvet för laddning av batterier under perioden fredag 29 januari t o m söndag 31 januari. Därefter kommer strömmen att kopplas på för säsongen måndag 1 mars.


Varvskommittén

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2021

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2021 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Årsmötet som preliminärt ska hållas den 11/3 kl. 18.30. I kallelsen till Årsmötet meddelas definitivt datum.
OBS! Eftersom Årsmötet troligen kommer att hållas digitalt rekommenderar vi att du FÖRE Årsmötet meddelar Valberedningen om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i  informationen i bif. fil!
Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Snart dags för byte till nytt medlems- och bokningssystem

Som vi informerat om tidigare under året kommer vi byta medlemshantering- och bokningssystem.

Svenska båtunionen har sedan ett antal år tillbaka ett förenings- och medlemshanteringssystem, som även ansvarar för drift och förvaltning av systemet. Systemet är även något som ingår i den medlemsavgift som ESS betalar till SBU. Systemet heter Båtunionens AdministrationsSystem, BAS.

Från och med 2021 kommer vi gå över helt till BAS, och det nuvarande systemet klubben har kommer inte längre vara i bruk.

I och med utbytet kommer hemsidan att uppdateras, så ha överseende om all information på de olika sidorna inte helt stämmer till en början. De kontaktformulär som nu finns, för bland annat köanmälan och uppsägningar, kommer ersättas med de kontaktformulär som finns när du loggar in i BAS.

Du kommer få ett mail till den e-postadress som ESS har kopplat till dig i under de första dagarna av 2021. I mailet kommer du få ett autogenererat användarnamn. Det är tyvärr inte samma inloggningsuppgifter du har till det gamla bokningssystemet. Lösenordet är också autogenererat, men det går att ändra i efterhand. Dock kan du använda mailadressen som användarnamn, ifall du hellre vill det efter att du loggat in en gång. Håll koll på skräppostmappen i din mailkorg, ifall det skulle hamna där.

Det är en del medlemmar som vi inte har någon e-postadress till. Om du vet att du är en, så kan du kontakta Johan Wilén(båtplatsansvarig, 070-2628177) eller Jimmy Sandgren(Kommunikatör, 070-8869637), så hjälper vi dig att få inloggningsuppgifter.

Det gäller självklart dig som inte heller har en e-postadress.

Du kan läsa mer om hur du ska använda BAS i praktiken i den bifogade filen.

EFTERLYSNING

Arbetsbelysningen (i form av en LED-ljusslinga) som hängde i klubbhuset har fått fötter. Den som av en händelse råkat få med sig den får gärna hänga tillbaka den. Det bör vara någon med nyckel som varit inne eftersom inget är uppbrutet.